Birinci sınıf 2017-2018 eğitim öğretim yılı sınıf defteri kazanımları

BİRİNCİ SINIF SINIF DEFTERİ KAZANIMLARI

1.HAFTA

1Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.

Hayat Bilgisi

Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.

Hayat Bilgisi

Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

Hayat Bilgisi

Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder.

Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

Matematik

Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

Matematik

Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

Matematik

Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

Matematik

Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

Serbest Etkinlikler

Şarkı Söyleme

 

Serbest Etkinlikler

Fotoğraf Yorumlama

 

Serbest Etkinlikler

Boyama Çalışması

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Yer değiştirme hareketlerini yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.HAFTA

2Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Eş nesnelere örnekler verir.

 

Matematik

Eş nesnelere örnekler verir.

 

Matematik

Eş nesnelere örnekler verir.

 

Matematik

Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Matematik

Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Serbest Etkinlikler

Bilmece Sorma

 

Serbest Etkinlikler

Masal Anlatma ve Dinleme

 

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

İstiklâl Marşı’nı saygıyla dinler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Dengeleme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Dengeleme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Dengeleme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Dengeleme hareketlerini yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Dengeleme hareketlerini yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.HAFTA

3Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Sınıfının okul içindeki yerini bulur.

 

Hayat Bilgisi

Sınıfının okul içindeki yerini bulur.

 

Hayat Bilgisi

Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.

Hayat Bilgisi

Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Matematik

Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Matematik

Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Matematik Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar. Matematik

Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

 

 

Serbest Etkinlikler

Harf Bulmacası

 

Serbest Etkinlikler

Soru Sorma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

İstiklâl Marşı’nı saygıyla dinler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

 

 

 

 

 

 

 

4.HAFTA

4Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.

Hayat Bilgisi

Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.

Hayat Bilgisi

Okulunun bölümlerini tanır.

Hayat Bilgisi

Okulunun bölümlerini tanır.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Rakamları okur ve yazar.

Matematik

Rakamları okur ve yazar.

Matematik

Rakamları okur ve yazar.

Matematik Rakamları okur ve yazar. Matematik

Rakamları okur ve yazar.

Serbest Etkinlikler

Duygu Düşüncelerini İfade Etme

 

Serbest Etkinlikler

Fotoğraf Yorumlama

 

Serbest Etkinlikler

Atık Malzeme Kullanma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

 

 

 

 

 

 

5.HAFTA

5Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okul çalışanlarını tanır.

Hayat Bilgisi

Okul çalışanlarını tanır.

Hayat Bilgisi

İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.

Hayat Bilgisi

İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Rakamları okur ve yazar.

Matematik

Rakamları okur ve yazar.

Matematik

Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

Matematik Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Matematik

Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Masal Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

Kendini İfade Etme

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

 

 

 

 

6.HAFTA

6Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.

Hayat Bilgisi

Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.

Matematik

100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar. Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

 

Serbest Etkinlikler

Monolog

 

Serbest Etkinlikler

Bulmaca Çözme

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

 

 

 

 

 

 

7.HAFTA

7Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okul kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okul kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okul kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okul kurallarına uyar.

Görsel Sanatlar

Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

Matematik Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Matematik

Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

Serbest Etkinlikler

Resim Yorumlama

 

Serbest Etkinlikler

Harf Bulmacası

 

Serbest Etkinlikler

Güzel Konuşma ve Yazma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder

 

 

 

 

 

 

 

8.HAFTA

8Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

 

Hayat Bilgisi

Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

 

Hayat Bilgisi

Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.

Hayat Bilgisi

Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.

Görsel Sanatlar

Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

Matematik Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.. Matematik Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur..

 

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

 

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

 

 

 

 

 

 

 

9.HAFTA

9Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.

Hayat Bilgisi

Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.

Hayat Bilgisi

Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.

Hayat Bilgisi

Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.

Görsel Sanatlar

Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

Matematik Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Matematik Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

 

Serbest Etkinlikler

Fıkra Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

Bitki Yetiştirme

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kişisel ve genel alanını fark eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kişisel ve genel alanını fark eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kişisel ve genel alanını fark eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kişisel ve genel alanını fark eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kişisel ve genel alanını fark eder.

 

 

 

 

 

 

 

10.HAFTA

10Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.

Hayat Bilgisi

Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.

Hayat Bilgisi

Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.

Hayat Bilgisi

Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

Matematik

Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

Matematik

Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

Matematik Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır. Matematik

Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Fotoğraf Yorumlama

 

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Düzenli ve düzensiz sesleri birbirinden ayırt eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

 

 

 

 

 

 

11.HAFTA

11Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Aile bireylerini tanıtır.

Hayat Bilgisi

Aile bireylerini tanıtır.

Hayat Bilgisi

Aile hayatının önemini kavrar.

Hayat Bilgisi

Aile hayatının önemini kavrar.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

Matematik

Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

 

Matematik20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

 

Serbest Etkinlikler

Şarkı Söyleme

 

Serbest Etkinlikler

Monolog

 

Serbest Etkinlikler

Güzel Konuşma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Düzenli ve düzensiz sesleri birbirinden ayırt eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

 

 

 

 

 

 

 

12.HAFTA

12Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Evinin yerini tarif eder.

Hayat Bilgisi

Evinin yerini tarif eder.

Hayat Bilgisi

Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

Hayat Bilgisi

Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

Matematik

Tam ve yarım saatleri okur.

Matematik Tam ve yarım saatleri okur. Matematik

Tam ve yarım saatleri okur.

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

Serbest Etkinlikler

Oyun oynama

 

Serbest Etkinlikler

Tekerleme Söyleme

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Ses ve nefes çalışmaları yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

13.HAFTA

13Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

Hayat Bilgisi

Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

Hayat Bilgisi

Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

Hayat Bilgisi

Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

Görsel Sanatlar

İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.

Matematik

Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.

Matematik

Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.

Matematik Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir. Matematik Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.

 

Serbest Etkinlikler

Masal Anlatma ve Dinleme

 

Serbest Etkinlikler

Harf Bulmacası

 

Serbest Etkinlikler

Şarkı Söyleme

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.

 

 

 

 

 

 

 

14.HAFTA

14Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

Hayat Bilgisi

Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

Hayat Bilgisi

Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

Hayat Bilgisi

Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

Görsel Sanatlar

İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

Matematik

Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

Matematik

Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

Matematik Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar. Matematik

Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

Serbest Etkinlikler

Konuşma

 

Serbest Etkinlikler

Kendini İfade Etme

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

15.HAFTA

15Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.

Hayat Bilgisi

İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.

Hayat Bilgisi

İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.

Hayat Bilgisi

İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.

Görsel Sanatlar

İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplama işleminin anlamını kavrar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

Bilmece Sorma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

 

 

 

 

 

 

16.HAFTA

16Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.

Hayat Bilgisi

Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.

Hayat Bilgisi

Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.

Hayat Bilgisi

Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplama işleminin anlamını kavrar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Serbest Etkinlikler

Şarkılı Oyunlar Oynama

Serbest Etkinlikler

Monolog

 

Serbest Etkinlikler

Fıkra Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

 

 

 

 

 

17.HAFTA

17Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.

Hayat Bilgisi

Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.

Hayat Bilgisi

Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.

Hayat Bilgisi

Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplama işleminin anlamını kavrar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar. Matematik Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

 

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

 

Serbest Etkinlikler

Sayışma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

 

 

 

 

 

 

18.HAFTA

18Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.

Hayat Bilgisi

Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.

Hayat Bilgisi

Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.

Hayat Bilgisi

Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

Matematik

Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder

Matematik Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder Matematik

Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder

Serbest Etkinlikler

Okuma Çalışması

 

Serbest Etkinlikler

Harf Bulmacası

 

Serbest Etkinlikler

Diyalog

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Müzik çalışmalarını sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler

 

 

 

 

 

 

 

19.HAFTA

19Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.

Hayat Bilgisi

Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.

Hayat Bilgisi

Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.

Matematik

Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.

Matematik

Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.

Matematik Çıkarma işleminin anlamını kavrar. Matematik

Çıkarma işleminin anlamını kavrar.

Serbest Etkinlikler

Tekerleme Söyleme

Serbest Etkinlikler

Tasarım Yapma

 

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Müzik çalışmalarını gerçekleştirdiği ortamı tanır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

 

 

 

 

 

 

 

20.HAFTA

20Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.

Hayat Bilgisi

Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.

Hayat Bilgisi

Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.

Hayat Bilgisi

Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.

Görsel Sanatlar

Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Matematik20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Serbest Etkinlikler

Güzel Konuşma Yazma

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

Serbest Etkinlikler

Kendini İfade Etme

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

 

 

 

 

 

 

21.HAFTA

21Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.

Görsel Sanatlar

Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Matematik20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Matematik

20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

Serbest Etkinlikler

Masal Anlatma ve Dinleme

 

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Müziklere uygun hızda hareket eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.HAFTA

22Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.

Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.

Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde trafik kurallarına uyar.

Hayat Bilgisi

Okula geliş ve okuldan gidişlerde trafik kurallarına uyar.

Görsel Sanatlar

Üç boyutlu çalışma oluşturur.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Matematik

Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Matematik

Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Matematik Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. Matematik

Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Serbest Etkinlikler

Bilmece Sorma

Serbest Etkinlikler

Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme

 

Serbest Etkinlikler

Harf Bulmacası

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Müziklere uygun hızda hareket eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

 

 

 

 

 

23.HAFTA

23Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.

Hayat Bilgisi

Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.

Hayat Bilgisi

Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.

Hayat Bilgisi

Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.

Görsel Sanatlar

Üç boyutlu çalışma oluşturur.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Matematik

Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Matematik

Zihinden toplama işlemi yapar.

Matematik Zihinden toplama işlemi yapar. Matematik

Zihinden toplama işlemi yapar.

Serbest Etkinlikler

Bulmaca Çözme

Serbest Etkinlikler

Şarkı Söyleme

 

 

Serbest Etkinlikler

 

Oyun oynama

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Ses oyunları yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Güvenli alanlarda oynar.

 

 

 

 

 

 

24.HAFTA

24Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.

Hayat Bilgisi

Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.

Hayat Bilgisi

Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.

Hayat Bilgisi

Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. Matematik

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Serbest Etkinlikler

Masal Okuma ve Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

Fıkra Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

Tekerleme Söyleme

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

 

 

 

 

 

 

25.HAFTA

25Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

Hayat Bilgisi

Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

Hayat Bilgisi

Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

Hayat Bilgisi

Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

Görsel Sanatlar

Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

Matematik Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar. Matematik

Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

Serbest Etkinlikler

Görsel Okuma

 

Serbest Etkinlikler

Gezi Gözlem Yapma

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

 

 

 

 

 

 

26.HAFTA

26Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Yaşadığı yeri bilir.

Hayat Bilgisi

Yaşadığı yeri bilir.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.

Görsel Sanatlar

Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

Matematik

Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

Matematik

Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

Matematik Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar. Matematik

Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

Serbest Etkinlikler

Tekerleme

 

Serbest Etkinlikler

Soru Sorma

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

 

 

 

 

 

 

27.HAFTA

27Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Ülkemizin genel özelliklerini tanır.

Hayat Bilgisi

Ülkemizin genel özelliklerini tanır.

Hayat Bilgisi

Ülkemizin genel özelliklerini tanır.

Hayat Bilgisi

Ülkemizin genel özelliklerini tanır.

Görsel Sanatlar

Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Matematik Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. Matematik

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Dinlediği / söylediği okul şarkılarının sözlerine uygun hareketler oluşturur.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.HAFTA

28Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.

Hayat Bilgisi

Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.

Hayat Bilgisi

Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.

Hayat Bilgisi

Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.

Görsel Sanatlar

Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Paralarımızı tanır.

 

Matematik

Paralarımızı tanır.

 

Matematik

Paralarımızı tanır.

 

Matematik Paralarımızı tanır.

 

Matematik

Paralarımızı tanır.

 

Serbest Etkinlikler

Gezi Gözlem Yapma

 

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Şarkı Söyleme

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

 

 

 

 

 

 

29.HAFTA

29Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Atatürk’ün hayatını bilir.

Hayat Bilgisi

Atatürk’ün hayatını bilir.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Görsel Sanatlar

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

Matematik

Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

Matematik

Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

Matematik Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar. Matematik

Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

Serbest Etkinlikler

Drama

 

Serbest Etkinlikler

Sınıf Süsleme

Serbest Etkinlikler

Harf Bulmacası

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

 

 

 

 

 

 

30.HAFTA

30Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Hayat Bilgisi

Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

Görsel Sanatlar

Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

Matematik

Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

Matematik

Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

Matematik Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır. Matematik

Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

Serbest Etkinlikler

Şarkı Söyleme

 

Serbest Etkinlikler

Fıkra Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

Görsel Okuma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

İstiklâl Marşı’na saygı gösterir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

 

 

 

 

 

 

 

31.HAFTA

31Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

Görsel Sanatlar

Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Matematik

Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Matematik

Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Matematik Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir. Matematik

Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.

Serbest Etkinlikler

Oyun Oynama

 

Serbest Etkinlikler

Masal Okuma

Serbest Etkinlikler

Kenar Süsü Yapma

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

 

 

 

 

 

 

32.HAFTA

32Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

Görsel Sanatlar

Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.

Matematik

En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

Matematik

En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

Matematik Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. Matematik

Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Serbest Etkinlikler

Resim Yapma

Serbest Etkinlikler

Monolog

 

Serbest Etkinlikler

Resim Yapma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

 

 

 

 

 

 

33.HAFTA

33Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

Hayat Bilgisi

Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

Görsel Sanatlar

Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

Matematik

Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

Matematik

Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

Matematik Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar. Matematik

Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

Serbest Etkinlikler

Tekerleme

 

Serbest Etkinlikler

Masal Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Ortama uygun müzik dinleme ve yapma davranışları sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

 

 

 

 

 

 

 

34.HAFTA

34Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.

Hayat Bilgisi

Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.

Hayat Bilgisi

Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

Hayat Bilgisi

Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

Görsel Sanatlar

Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

Matematik

Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

Matematik

Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.

Matematik Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer. Matematik

Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.

Serbest Etkinlikler

Güzel Konuşma

Serbest Etkinlikler

Film İzleme

 

Serbest Etkinlikler

Fıkra Anlatma

 

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Ortama uygun müzik dinleme ve yapma davranışları sergiler.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

 

 

 

 

 

 

 

 

35.HAFTA

35Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.

Hayat Bilgisi

Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.

Hayat Bilgisi

Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.

Hayat Bilgisi

Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.

Görsel Sanatlar

Sanat eserleri arasındaki farklılıkları açıklar.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.

Matematik

Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.

Matematik

Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

Matematik Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar. Matematik

Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

Serbest Etkinlikler

Tekerleme

 

Serbest Etkinlikler

Sorun Çözme

 

Serbest Etkinlikler

Soru Sorma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Atatürk ile ilgili müzikleri tanır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

 

 

 

 

 

 

 

 

36.HAFTA

36Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Hayat Bilgisi

Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

Hayat Bilgisi

Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

Hayat Bilgisi

Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

Hayat Bilgisi

Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

Görsel Sanatlar

Sanat eserleri arasındaki farklılıkları açıklar.

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Türkçe

 

Matematik

En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

Matematik

En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

Matematik

En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

Matematik En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur. Matematik

En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

Serbest Etkinlikler

Duygu Düşüncelerini İfade Etme

 

Serbest Etkinlikler

Fotoğraf Yorumlama

 

Serbest Etkinlikler

Atık Malzeme Kullanma

Serbest Etkinlikler

 

Müzik

Atatürk ile ilgili müzikleri tanır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Sınıf dışında oyunlar oynar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir