Dünya Çevre Günü (5 Haziran) Çevre Koruma Haftası İle İlgili Yazı

Dünya Çevre Günü (5 Haziran)

Çevre Koruma Haftası İle İlgili Yazı

Canlı ve cansız varlıkların yaşadıkları doğal ortama çevre denir.

Doğada bulunan canlılar bir uyum ve denge içinde yaşamlarını sürdürürler. Herhangi bir canlı türünün yok olması doğal dengeyi bozar. Doğal dengenin bozulması, yaşamları birbirine bağlı olan canlıların tümünü olumsuz yönde etkiler.

Doğal dengenin bozulmasının nedenlerinden biri, insanoğlunun bilinçsizce doğayı tahrip etmesidir. İkinci neden ise, sanayinin gelişmesi ve buna bağlı olarak sanayi atıklarının çevreyi kirletmesidir.

Çevre kirliliği: Hava, su ve toprak kirliliği olmak üzere üç gruba ayrılır.

  1. Hava Kirliliği: Fabrika bacalarından çıkan duman, motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazlar hava kirlenmesine neden olur. Havaya karışan karbon monoksit, kükürt oksitleri ve kurşun insan sağlığına önemli ölçüde zarar verir. Yine aynı oranda hayvanlar ve bitkiler de olumsuz olarak etkilenirler.
  2. Su Kirliliği: Denizlerin, göllerin, akarsuların kirlenmesinin nedeni, sanayi atıklarının ve çöplerin buralara atılmasından kaynaklanır. Suların kirlenmesi, sularda yaşayan canlıları olumsuz yönde etkilemekte ve birçok canlı türünün yok olmasına neden olmaktadır.
  3. Toprak Kirliliği: Bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ve kimyasal gübreler toprağın kirlenmesine neden olur. Kirlenen toprak çoraklaşır. Tarıma elverişsiz duruma gelir. Ayrıca tarım ilaçları ve kimyasal gübreler, toprağa bağlı yaşayan canlıların ölümüne neden olur.

Çevreye zarar veren etkenlerden biri de radyasyondur. Radyasyon, elektronik aygıtlardan, tıpta kullanılan araçlardan ve radyoaktif maddelerden yayılır. Önemli ölçüde yayılan radyasyon lösemi, kanser ve birçok kalıtsal hastalıklara neden olur.

Doğal çevrenin korunması tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur. Bu nedenle 1972 yılında İsviçre’nin Stockholm şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı düzenlenmiştir. Konferansta çevre sorunları ele alınarak, çözüm yolları ve alınacak önlemler üzerinde durulmuştur. Bu konuda bütün dünya ülkelerinin duyarlı olmasını ve sorunlara eğilmesini sağlamak amacıyla 5 Haziran günü Çevre Koruma Haftası olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde 1978 yılında, çevre sorunlarını araştırmak amacıyla Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kurulmuştur. Daha sonra da Başbakanlığa bağlı olan Çevre Müsteşarlığı kurulmuştur.

Hafta boyunca yapılan etkinliklerde çevre kirliliğinin nedenleri, alınabilecek önlemler üzerinde durulur. Sağlıklı olmak için, temiz bir çevrede yaşamanın önemine değinilir.

Çevre Koruma Haftası ile İlgili Güzel Sözler

Doğayı incelersek, içimizde arı bir sevinç doğar. Doğa bakışlarımızı keskinleştirir, duygularımızı soylulaştırır, güçlendirir ve bizi insancıl, daha iyi yapar. Wemer

Doğa onu seveni hiç aldatmaz. Wordsword

Doğaya cevap verin; ruhunuz zenginleşecektir. Louis Stevenson

Çevre Koruma Haftası ile İlgili Şiirler

ÇEVRENİZE İYİ BAKIN Şiiri

Temiz tutalım her yeri,

Sokakları, caddeleri.

Alın yerdeki çöpleri,

Bu dünya sizin çocuklar,

Çevrenize iyi bakın.

Sakın çöpü yere atma,

Çevreyi sakın kirletme.

Ateşle ormana gitme,

Çevrenize iyi bakın,

Bu dünya sizin çocuklar.

Çevrenizi koruyunuz,

Bundan mutluluk duyunuz.

Çöpü poşete koyunuz,

Bu dünya sizin çocuklar,

Çevrenize iyi bakın.

Ali Osman ATAK

 

BİR YER DÜŞÜNÜYORUM

Bir yer düşünüyorum, yemyeşil,

Bilmem, neresinde yurdun?

Bir ev, günlük güneşlik,

Çiçekler içinde memnun.

Bahçe kapısına varmadan dahâ,

Baygın kokusu ıhlamurun,

Gölgesinde bir sıra, der gibi;

Oturun!

Haydi çocuklar haydi,

Salıncakları kurun!

Başka dallarsa, eğilmiş;

Yemişlerimizden buyurun!

Rüzgâr esmez, konuşur;

Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun.

Mutlu olun, yaşayın,

Ana, baba evlat, torun.

Osman SABA

ÇEVREMİZİ KORUYALIM Şiiri

Dünyamız tertemız kalsın

Çevremızı koruyalım

Cıhan bızı örnek aIsın

Çevremizi koruyalım

Gelecek bize emanet

Bu o kadar kutsal hizmet

Hepimiz edelim gayret

Çevremizi koruyalım

Denizi doldurmayalım

Yesili soldurmayaIım

Kus seslerini duyalım

Çevremizi koruyalım

Yesil yesilken güzeldir

Orman yoksa yağmur seldir

Ses getiren iki eldir

Çevremizi koruyalım

Mavi griye dönmesin

Temizlik aşkı sönmesin

Herkes birbirine desin

Çevremizi koruyalım

Gûlten Çiçek TURAL

 

ARAŞTIRINIZ

Gazete ve dergilerden çevre ile ilgili yazılar bularak getiriniz. Sınıfta panoya bu yazıları asınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir