Gördüğünüz en büyük çevre sorunlarını ve bunların nasıl çözülebileceğini yazınız

çevre sorunları nelerdir maddeler halinde kısaca

Gördüğünüz en büyük çevre sorunlarını ve bunların nasıl çözülebileceğini yazınız

Çevre Sorunları Nelerdir

Çarpık Şehirleşme

Nüfus Artışı

Ormanların yok oluşu

Suların Kirlenmesi

Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları

Ozon Tabakasının İncelmesi

Toprak Kirlenmesi ve Erozyon

Kimyasal Atıklar

Katı atıklar ve çöp

Doğal bitki örtüsünün tahribi

Sulak alanların ve göllerin kurutulması

Kaçak avlanma

Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü

Kullanılan enerji su kağıt kömürün artışı

Gübre ve zirai mücadele ilaçlar

Hava, su ve toprak kirliliği

Silahlanma ve savaşlar

Gürültü kirliliği

Küresel ısınma

Kuraklık, kıtlık sorunları

Hayvan nesillerinin tükenmesi

Hayvanlara verilen zararlar

Işık kirliliği

İklim değişiklikleri

Çevre Sorunları Çözüm Önerileri

Dünyadaki en büyük çevre sorunları insan kaynaklıdır. Normal şartlarda doğa kendi dengesini korumakta ve kendini yenilemektedir.

Doğada doğal kaynakların azlığına rağmen üreme gösteren tek canlı insandır. Bu durumda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları aşırı kullanmaya, bu uğurda üretimi artırabilmek için doğaya müdahale edilmektedir.

İnsan nüfusu geometrik bir şekilde artmaya devam ettikçe diğer canlılar ve doğa insanın bencil doğası gereği araçsallaştırılmakta ve yok edilmektedir.

Plansız kentleşmeler durdurulmalı ve planlı şehir alanları oluşturulmalıdır.

Çöplerin kaynakları araştırılmalı ve bu kaynaklar önlenmelidir.

Düzenli ve çevreci sanayi alanları kurulmalıdır (Bence hiç kurulmamalıdır.)

Ormanlar koruma altına alınmalı ve ağaçlandırma çalışmaları artırılmalıdır.

Kaliteli yakıtlar kullanılmalıdır.

Çevre denetim sistemleri kurulmalıdır.

Çevreye yatırımların artırılması için teşvikler yapılmalıdır.

Yerel yönetimler çevre sorunlarıyla ilgilenmeli ve çözümler bulmalıdır.

Çevre bakanlığı etkin bir şekilde çalışmalıdır.

Çevre eğitimi verilmelidir.

Çevre sorunlarıyla ilgili önemli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Aslında tek bir çözüm yolu var nüfus planlaması yapılmalıdır. Nüfus ne kadar azalırsa çevre sorunları o kadar azalacaktır. Hatta insan nüfusu yok olursa bütün sorunlar ortadan kalkacaktır. Doğa kendi kendini yeniler ve hiçbir çevre sorunu kalmaz. Aslında sorun çevre sorunu değil insan sorunudur.

 

Çevre kirliliği çeşit çeşittir. Bunlar hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği, atıklar, radyoaktif kirlilik ve ışık kirlilikleridir.

Dünya nüfusunun giderek artmasıyla birlikte insanların ihtiyaçları kirliliğin artmasına neden olmaktadır. Şehirlerde insan atıklarıyla birlikte hava, su toprak giderek kirlenmektedir. Bu kirlilik hayvanlara bitkilere ve insanlara zarar vermektedir.

En büyük çevre sorunları;

Evsel ve sanayi atıklarının gelişi güzel çevreye atılmasıdır.

Nükleer reaktörler,  nükleer silahlar, nükleer denemeler ile radyasyon yayılmaktadır.

Tarım ilaçları, spreyler, böcek ilaçları çevreye çok fazla zarar vermektedir.

Orman yangınları, ağaçların bilinçsizce kesilerek yok edilmesi çevrede büyük sorunlara yol açmaktadır.

Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması büyük sorunlar arasındadır.

Petrol ve kömürün bilinçsizce kullanılması büyük bir sorundur.

Termik santrallerin doğaya büyük zararlar vermektedir.

Nüfus artışı da çevresel sorunlar arasında sayılmaktadır.

Çarpık ve bilinçsizce şehirleşme çevre sorunudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir