Geçmişteki mesleklerden bazıları günümüzde niçin önemini kaybetmiştir?

Geçmişteki mesleklerden bazıları günümüzde niçin önemini kaybetmiştir?

2. Sınıf öğrencileri için;

Geçmişteki bazı meslekler günümüzde insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu yüzden bu meslekler ya yok olmuştur ya da o mesleklerin yerini başka meslekler almıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha kısa sürede daha fazla üretim yapılmaya başlanmıştır.

Geçmişteki meslekler nelerdir?

Arzuhalci, hattat, muallim, nalbant, kalaycı, bakırcı, hallaç, faytoncu, urgancı, zembilci, semerci, sarraf, çömlekçi, sedefçi…

Günümüzdeki meslekler nelerdir?

Öğretmen, avukat, hakim, gazeteci, işletmeci, filolog, astronot, oyuncu, mühendis, mimar, arkeolog, kimyager, diplomat, youtuber, web tasarımcı…

Geçmişteki Mesleklerden Bazılarının  Önemini Yitirme Sebepleri

İhtiyaçlar her dönemde farklılıklar göstermektedir. Bu ihtiyaçları karşılayan mesleklerde bu değişikliklere ayak uydurmuştur. Bazı meslekler çok eski çağlardan beri popülerliğini korusa da bazıları bu değişim sürecinde yok olmaya yada önemini yitirmeye başlamıştır. Doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, mimarlık gibi meslekler kendilerini dönüştürerek bu değişikliğe adapte olup varlığını sürdürmeye devam etmiştir.  Hattatlık, arzuhalcilik, nalbantlık, kalaycılık, hallaççılık, bakırcılık gibi meslekler modern dünyada ihtiyacını yitirerek yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.

Bunun en temel sebebi; gelişen teknoloji ve sanayinin el emeğini azaltması, seri üretim ürünlerinin ucuz olması, bazı ürünlere ihtiyacın azalmasıdır. Bununla birlikte eskiden hiç bilinmeyen meslekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle son on yılda teknolojinin hızlı gelişimi ile ortaya çok farklı meslekler çıkmıştır. Sosyal medya uzmanlığı, bloggerlık, youtuber, web site tasarımcılığı gibi meslekler popüler hale gelmeye başlamıştır. Ancak ortaya çıkan bu mesleklerin kalıcılığı konusunda bazı problemler bulunmaktadır. Bu tür meslekler popülariteden güç almakta, insanların temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadırlar.

Mesleklerin kalıcılığını belirleyen en temel faktör insanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor olmasıdır. Bu nedenle sağlık, eğitim, hukuk, barınma, üretim, beslenme sektörlerindeki meslekler Kendilerini yeni dönemlere adapte ederek varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir