Doğal afetlerin zararlı etkilerinden korunmak için alınacak önlemler nelerdir?

Doğal afetlerin zararlı etkilerinden korunmak için alınacak önlemler nelerdir?

Bütün doğal afetlerin zararlarından korunmak için insanlar bilinçlendirilmeli ve bu konuda eğitim verilmelidir. Doğal afetler oluşmadan önce önlemler alınmalıdır. Ağaçlandırma yapılmalı ve doğaya zarar verilmemelidir.

Depremin zararlı etkilerinden korunmak için deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılmalıdır. Deprem tatbikatları yapılarak depreme karşı hazırlıklı olunmalıdır. Deprem toplanma alanları oluşturulmalı ve bu alanlar başka amaçlarda kullanılmamalıdır. Her evde deprem çantası bulundurulmalıdır. Evde düşebilecek veya yıkılabilecek eşyalar duvara monte edilmelidir. Doldurulmuş sahillere binalar yapılmamalıdır.

Selin zararlı etkilerinden korunmak için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Betonlaşmaya izin verilmemelidir. Eski kurumuş nehir yataklarına yerleşim alanları kurulmamalıdır.

Çığın zararlı etkilerinden korunmak için ağaçlandırma yapılmalıdır. Dağ eteklerine yerleşim kurulmamalıdır. Bitki örtüsü yok edilmemelidir. İnsanlar çığ konusunda bilinçlendirilmelidir. Çığ tehlikesi olan yerlere yollar yapılmamalıdır.

Heyelanın zararlı etkilerinden korunmak için heyelan bölgelerine yol yapılmamalıdır. Destek duvarı yapılmadan dik yamaçlar oyulmamalıdır. Akarsu yatakları duvarlarla kontrol altında tutulmalıdır. Heyelan tehlikesi olan bölgelere yerleşim alanı yapılmamalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

Orman yangının zararlı etkilerinden korunmak için yangın olmadan önce önlemler alınmalıdır. Yerlere çöpler atılmamalıdır. Tarlalarda anızlar yakılmamalıdır. Piknik yapılırken kurallara uyulmalı ateş kontrollü şekilde yakılmalıdır. Sigara izmaritleri yerlere atılmamalıdır. Yangınla ilgili halk bilinçlendirilmeli. Yangın olduğu anda itfaiye hazırlıklı olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir