KÜTÜPHANELER HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI

kütüphaneler haftasıyla ilgili afiş

KÜTÜPHANELER HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI

Kitap, film, koleksiyon gibi düşünce ve sanat ürünlerini toplayan, düzenleyen ve hizmete sunan kuruluşa kütüphane denir.

İnsanoğlu kitap okuyan birinin olumlu yönde geliştiğini, değiştiğini çok eski yıllardan beri fark etmiştir. Bu nedenle dünyada çok eski çağlardan beri kitaplar basılmış, kütüphaneler kurulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde iletişim araçları çok çeşitlidir. Fakat ne televizyon, ne bilgisayar kitabın yerini tutmamaktadır.

Yazının bulunmasıyla birlikte, kazanılan bilgiler korunmaya başlamıştır. Böyle olunca bir bilgi birikimi ve zenginliği oluşmuştur. Kitaplar ve kütüphaneler bilgilerin gelecek kuşaklara hem doğru hem de eksiksiz olarak aktarılmasını sağlamaktadır.

Eğitim ve kütüphane birbirinin tamamlayıcılarıdır. Kişi hangi yaşta ve hangi meslek grubunda olursa olsun, kültürel gelişimini sürdürebilmek, araştırma yapabilmek için kütüphanelere gidebilmektedir. Çünkü kütüphanelerin görevi, okuyucularına hangi konularda, hangi eserlerden nasıl yararlanılacağı konusunda rehberlik etmektir.

Kütüphanelerdeki kitaplar ve öteki yazılı, basılı kaynaklar bir sistem dahilinde dizilmekte ve saklanmaktadır.

Kütüphane görevlisi, hangi konudaki eserlerin, nerede olduğunu bilmekte ve okuyuculara, araştırmacıya yardımcı olmaktadır.

Türk Kütüphaneciler Derneği 1964 yılından beri ülkemizde kutlanmakta olan “Kütüphaneler Haftasının öncüsü olmuşlardır. Amaçları, öğrencilerde okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek; kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamaktır.

Dünyada bilinen en eski kütüphaneye Mezopotamya’nın Ninova kentinde rastlanmıştır.

M.Ö. 200 yıllarında İskenderiye’de kurulan iki kütüphanenin birinde 500 bin, ötekinde 43 bin kitap bulunduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde kitap sayısı arttı. Kitap ticareti çok gelişti. Fakat sürekli savaşlar kül tophanelerin dağılmasına ve sayılarının azalmasına ne- I den oldu. Rönesans döneminde kütüphanelerin sayısında hatırı sayılır bir artma görüldü. Bağdat, Kahire ve İspanya’da da kurulan ünlü kütüphaneler vardır.

Matbaanın bulunması, basım tekniklerinin ilerlemesi ; kitapların çoğalmasına katkıda bulunmuştur. 1789 Fransız Devrimi de kitap resimlemesinde ve kütüphanelerin geliştirilmesinde çağa damgasını vurmayı başarmıştır. Ülkemizde Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1924 yılında “Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’na göre, kütüphane işleri Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi.

1925 yılında kütüphanelerde çalışacak görevliler için kurslar açıldı.

1934 yılında “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yasası” çıkarıldı. Yasaya göre, basılan kitap ve resimlerden beşer tanesi büyük kütüphanelere konularak zenginleşmeleri sağlandı. 1928’de yapılan yazı devrimiyle kitap üretimi arttı. Dünya klasikleri dilimize çevrilip devletçe bastırıldı. Halkevlerinde okuma odaları açılarak okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı. Kütüphanelerimizin sayısı artırıldı.

 

KÜTÜPHANELER HAFTASI İLE İLGİLİ SÖZLER

Her kitaplık bir cezaevi kapatır. Seneca

Kitaplıklar, aklın tedavi yerleridir. Diodous

Ulusları ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır. H. Fletcher

Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa hiçbir şey yapmamış olursunuz. Jules Ferry

 

KÜTÜPHANELER HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

 

KİTAPLAR

Niçin okudum sizi?

Siz ki göstermediniz Bana saadetlerin Çalkandığı denizi…

Niçin, kitaplar niçin?

Hangi sahifenizi

Muskalaştırmalıyım,

Murada ermek için?

Murada ermek için…

Ve bir gün görmek için…

Nihat Sami BANARLI

 

 

KÜTÜPHANECİLER MARŞI

Sayfa sayfa dizilmiş satırlar, kısa uzun

Kellerdir dile gelir kirpik denen mızraptan

Fakat, okutulmaktan ve okumaktan yoksun

Kalan için kitabın farkı yoktur seraptan

Bizde ayrı sayılmaz bir kitap bir mihraptan

Ki uğuldar kubbemiz “oku” diye hitaptan

Sevinsin açıp soran, alacağı cevaptan

Kitaplar var herkese, her çeşitten, her çaptan

İçlerinde sevene, karşı sevgi bulursun

Çarpan bir yürek çıkar cansız sandığın kaptan

Bizde ayrı sayılmaz bir kitap bir mihraptan

Ki uğuldar kubbemiz “oku” diye hitaptan

Kütüphane bir bina, duvarları kitaptan

Kitaplar davet davet her rafta, her dolaptan

Uzattığı eserden sen memnunsun ben memnun

Kütüphaneci memnun işlediği sevaptan

Bizde ayrı sayılmaz bir kitap bir mihraptan

Ki uğuldar kubbemiz “oku” diye hitaptan

Arif Nihat ASYA

 

ÖNEMLİ KÜTÜPHANELERİMİZ

Ankara Milli Kütüphanesi 1948 yılında kuruldu. 1934 yılından beri basılan her kitabın ve süreli yayınların bulunduğu kütüphanede 600 bin civarında kitap, 200 bini aşkın süreli yayın koleksiyonu, 3522 cilt el yazması kitabı bulunmaktadır İzmir Milli Kütüphanesi

1912 yılında kuruldu. 130.000 Türkçe, 700 eski yazıyla yazılmış Türkçe, 2.000 Arapça ve Farsça, 15.000 çeşitli yabancı dillerde yazılmış kitap mevcudu ve zengin bir yazma koleksiyonu vardır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 1882 yılında Beyazıt külliyesinin imret bölümünde kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığının kurduğu bir kütüphanedir. 450.000 kitap bulunmaktadır.

Millet Kütüphanesi

1916 yılında Ali Emiri tarafından İstanbul’un Fatih semtinde kurulmuştur. Kendi kütüphanesindeki 14.000 kitabını da bu kütüphaneye bağışlamıştır. 1962 yılında İstanbul İl Halk Kütüphanesi adını almıştır. Kütüphanede 50.000’e yakın kitap bulunmaktadır.

Ödev: Bulunduğunuz kentte kaç tane kütüphane var? Bu kütüphanelere giderek bilgi toplayınız. Fotoğraf çekiniz. Yaptığınız çalışmayı sınıf panosunda sergileyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir