KORKAKLIKLA İLGİLİ SÖZLER

korkaklık ile ilgili sözler

KORKAKLIKLA İLGİLİ SÖZLER

Korku işe yarayabilir ama korkaklık hiç bir işe yaramaz.  Mahatma Gandhi

Vicdan ile korkaklık aslında tümüyle aynı şeylerdir, vicdan firmanın ticari adıdır hepsi bu. Oscar WiIde

Dünyadaki tek suç korkaklıktır. Nietzsche

Doğru yolu görüp de gitmemek var ya, işte bu korkaklıktır. Konfüçyus

Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim

Hayatta insanı mahveden üç şey: Korkaklık, gurur ve öfkedir. Visdomsord

Korkaklar gerçek ölümlerinden önce, defalarca ölürler. Julius Caesar

Korku kimi zaman ayaklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler. Montaigne

Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin. Friedrich Nietzsche

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.” Konfüçyüs

Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. G.Gardony

Talih yiğitlerden korkar, korkakları sezer. Seneca

Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Eflatun

Korku suçu, suç cezayı doğurur. VoItaire

Kendisinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. Publilius Cyrus

Korkak, tehlikeyi görünce ayaklarıyla düşünendir. Pierre Beaumarchais

Korkular da yıldızlar gibi hep oradadırlar; ama gün ışığı onları gizler. Irvin D. Yalom

Hiçbir şey, korkudan daha korkunç değildir. Henry David Thoreau

Korkunun kaynağı, bilgisizliktir. RaIph WaIdo Emerson

İnsanlar korkulacak şeylerden korkmazlarsa, daha korkunç şeylerle karşılaşırlar. Lao Tzu

Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker. Horatius

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler, cesurlar ölümü bir kez tadarlar. William Shakespeare

Bir korku düştü canıma acep noIa benim hâIim / Derman oImaz ise bana acep noIa benim hâIim? Yunus Emre

Korku içinde yaşayan, asla hür değimdir. Horatius

Kim çevresine korku yayıyorsa, kendisi de korkuyor demektir. Epicuros

Korkularımızın, bizi umutlarımızın ardına düşmekten alıkoymasına izin vermemeliyiz. J. F. Kennedy

Korkaklar hiçbir zaman, zafer abideleri dikmemişlerdir. EfIatun

Hayatınızın sona ereceğinden korkacağınıza, hiç başlamayacağından korkun. J. C. Newman

Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. AIfred de Vigny

Cesur insanın hayal gücü kısıtlıdır. Korkaklık kötü beslenmenin bir sonucudur. Charles Bukowski

Cesareti olmayan insan keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. Benjamin FrankIin

Testi, taştan korkar. MevIana

Yabancı bir iklimde, ebedî olarak yaşamaya mahkûm olduktan sonra bundan üstün hangi bir cezadan gözümüz korkabilir. Y. K. KaraosmanoğIu.

Korku, yaşam motoru içerisine konulmuş kum gibidir. A. StanIey Jones

Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker. Horatius

Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar. A. CIaudius

Atın ürkeği, yiğidin korkağı. Atasözü

Adam adamdan korkmaz, utanır. Atasözü

Hiçbir şeyden korkmayan kimse, herkesin korktuğu adam kadar kudretlidir. Schiller

Korkak bezirgân ne kâr eder ne zarar (ziyan). Atasözü

Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. Goethe

Bir korkak bir orduyu bozar. Atasözü

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır; çünkü her şeyi imkansız zannederler. Napoleon Bonaparte

Korktuğunuz biricik şey, korkunun kendisidir. FrankIin D. RooseveIt

Ürkek biri tehlikeden önce çekingendir, tehlike sırasında korkaktır, tehlikeden sonra cesurdur. Jean Paul Richter

İnsanın çekeceği acının bir haddi vardır, ama korkunun yoktur. Francis Bacon

İnsan sürgünden de, zindandan da, ölümden de korkmamalıdır, sadece korkak olmaktan korkmalıdır. Epictetos

Korku batıl inançların temel kaynağıdır, zulmün de birçok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. Bertrand Russell

Pek çok kimse, kaçmaktan korktuğu için cesur zannedilmiştir. Amerika Atasözü

Şüpheler ve korkular, hiçbir iş başarmaya yardım etmez, bilakis daima başarısızlığa rehber olurlar. James AiIen

Cesaret sadece korktuğunuzu sizin bilmenizdir. Franklin Jones

Başarısızlıktan korkanın yenilgisi keskindir. Napoleon

Yırtıcı aslanları sırtlanlarla korkutmak garip şeydir. Selahattin Yusuf Han

Hayatta yapabileceğin en büyük hata, bir hata yapacağından sürekli korkmaktır. Elbert Hubbart

Bir şeyden korkan insan, kendi üzerinde bir güce sahip olmasına izin verir. Fas Atasözü

Korktuğu şeyleri yaparak herkes korkuyu yenebilir. Elenaor Roosevelt

Sadece korkmamaya başladığımız zaman yaşamaya başlarız. Doroth Thompson

Bir komutanın yapacağı beş hata felaket getirebilir: Dikkatsiz cesaret, yok olmaya götürür. Korkaklık, düşmana esir etmeye götürür. Acelecilik, hakaretlerle kışkırtılabilir. Şeref düşkünlüğü, utanmaya götürür. Adamlarına aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüte götürür. – Savaş Sanatı Sf:65

Kaybetmekten korkmadığın zaman kazanabilirsin. (Rocky Aoki)

Bir korkak adamın eline on tabanca verseniz, o korkak gerektiği anda bir tanesini bile kullanamayacağı için tek kurşun bile atamaz. Dolayısıyla bu korkağın elindeki tabancalar, yiğit birinin elindeki topuzdan daha az değerlidir. Adolf Hitler

Korkaklar birçok kez ölür, cesurlar bir kez.  William Shakespeare

Umut ettiğin kadar özgür, korkak olduğun kadar tutsak olursun. The Shawshank Redemption

Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. Seneca

Korkunun kaynağı gelecekte yatar. Kim gelecekten kurtulmuşsa, korkacak biç bir şeyi yoktur. -Milan Kondera-

Her korkan kaçmaz. Ama her kaçan, korkaktır.  Özdemir Asaf

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayatın gerçek trajedisi, bir yetişkinin aydınlıktan korkmasıdır. –Platon-

Korku, yalan doğurur. Dostoyevski

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Korku bazen kafasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi. Montaigne

Etrafa korku salanın kendisi de korkuyordur. Epukuros

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır. Beydeba

Korkularınızı kendinize saklayın, ama cesaretinizi başkaları ile paylaşın. Robert Stevenson

Cesaret, korkudan ölmektir. Ama yine de devam etmektir. John Wayne

Seçenekleriniz korkularınızla sınırlıdır. Anonim

Ne kadar az korkarsak, o kadar az tehlikedeyiz. Titus Livitus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir