GEVEZELİKLE İLGİLİ SÖZLER

gevezelik ile ilgili sözler

GEVEZELİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bu sayfada gevezeler için söylenen sözler, geveze insanlar için sözler, gevezelik ile ilgili atasözü, boş konuşmak ile ilgili sözler, suskunlukla ilgili sözler yer almaktadır.

 

Suskunluk her zaman bilgeliğin emaresi değildir, fakat gevezelik daima aptallığın emaresidir. Benjamin Franklin  ABD’li yazar, yayımcı, felsefeci, bilim insanı, mucit, siyasetçi ve diplomattır.

 

Suskunluğu gevezeden, kibarlığı kaba olandan ve hoşgörüyü hoşgörüsüzden öğrendim. Ne garip ki, tüm bu Öğretmenlerime karşı oldukça nankörüm. Halil Cibran Lübnan asıllı ABD’li filozof, ressam, şair ve yazardır.

 

Geveze, düşündüklerinden fazlasını konuşandır. Çok konuşan ve çok düşünen hiçbir zaman geveze olarak sayılamaz. Geveze ağzına geleni söyler, beliğ yüreğinden geleni. Joseph Joubert Fransız deneme yazarı ve memurdur.

 

Gevezeliği bilgi, susmayı cehalet ve yapmacıklığı sanat zannedenlerden uzağım! Halil Cibran Lübnan asıllı ABD’li filozof, ressam, şair ve yazardır.

 

Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş Atasözü

 

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. – Eflatun (Platon) İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen matematikçi, fizikçi, filozof ve yazardır.

 

En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz. – Cenap Şahabettin Servet-i Fünun dönemi yazarı ve şairidir.

 

Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz.  Atasözü

 

İşlerini dostunla gör, sırrını kimseye açma. Hele şu üç kişiye açmamaya dikkat et; Geveze adamlara, çocuklara ve kadınlara. HZ.SÜLEYMAN

 

Devlet, beylik demagojilerle geveze bir ihtiyar durumuna düşürülemez. Mülkün esas sahibi olan halk tarafından da başıboş bırakılamaz. Osman Pamukoğlu Türk tümgeneral, siyasetçi ve yazardır.

 

Berberler nasıl geveze olmazlar; sabahtan akşama kadar çenelerimizle oynuyorlar. Cenap Şahabettin Servet-i Fünun dönemi yazarı ve şairidir.

 

Çok konuşan kimseye bilgi “gevezelik etti” der; söylemezse de, ona “dilsiz” der der. Söz yerinde söylenirse güzel olur. Söz zamanında söylenirse anlamlı olur.. Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig siyasetnamesinde yazmıştır.

 

Susmakla ilgili sözler için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir