ALÇAKLIKLA İLGİLİ SÖZLER

alçaklık sözleri

ALÇAKLIKLA İLGİLİ SÖZLER

“Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. Cevabınıza yine onlarla cevap verir.” Hz. Ali  İslam peygamberi Muhammed’in amcasının oğlu ve damadıdır.

Biz inmek için yükseklere çıkar, yükselmek imkanını bulabilmek için aşağılara ineriz. Albert Emil Brachvogel Polonyalı yazardır.

Ancak, alçak kimseler alçak gönüllü olabilir. Horace Mann ABD’li politikacıdır.

Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal; daha iyi.

Bazılarını rütbe ve nişan yükseltir; bazılarını da rütbe ve nişan alçaltır. Cenap Şahabettin Servet-i Fünun dönemi yazarı ve şairidir.

İnsan yüceliğinin bir sınırı vardır ama, insan alçaklığına bir sınır çizilemez. François Fénelon Fransız yazar, şair, avukat, doktor ve piskopostur.

Alçalmak, yükselmekten çok daha kolaydır. Albert Camus Fransız gazeteci, filozof ve yazardır.

Yeryüzünde yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak, Allah üzerine bir haktır.

Alçak ve sütü bozuk kimseyle vakit geçirme; çünkü hasır kamışından şeker yiyemezsin.” Şeyh Sadi-i Şirazi, Fars şair ve İslam alimidir.

İnsanların en aşağısı, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır.” Türk asıllı Hanefî fıkıh, eğitme,hadis ve tefsir bilgini, tarihçi ve yazardır.

“Alçağa meyledip su gibi akma, Geçtiğin yerlerde çamur bırakma, Altından olsa da zillet halkası, Onu köpek gibi boynuna takma.” Rıza Tevfik Bölükbaşı Türk şair,yazar, filozof ve devlet adamı ve siyasetçidir.

“Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil.” Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Tasavvufta Mevlevî yolunun öncüsü, şair ve filozoftur.

Kim alçak adamdan medet umarsa, kendisine ihanet etmiş olur.” Fudayl bin İyaz

“Alçaklar parlak sözler etmekte ustadırlar.” Ahmet Yıldız Türk yazar, dergi editörü ve edebiyat eleştirmenidir.

Bazı kişiler vardır ki, onlara alçak bile diyemezsin. Çünkü bir seviyedir alçaklık, onlar çukurdur!

Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır. El-Cahiz Arap bilim insanı ve yazar.

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlığını, yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.

— Hükümdar

Çok yükseğe çıkamam; bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam; bende ‘alçaklık’ korkusu var.”

— Tutunamayanlar

Ve sen bütün alçaklığını ortaya çıkardın ve yine sen kutsallığı kullanarak eziyet ettin. Aziz kılığına girerek şeytanın rolünü üstlendin.( piskopos: lütfen merhamet et!)Bu gece olmaz, piskopos bu gece olmaz.

İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. Marcus Tullius Cicero Avukat, filozof, devlet adamı ve şairdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir