19 ŞUBAT MİLLİ EĞİTİM VAKFI KURTULUŞ GÜNÜ HAKKINDA BİLGİ

blank

MİLLİ EĞİTİM VAKFI KURTULUŞ GÜNÜ 19 ŞUBAT

Çağımız bilgi çağıdır. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesine ayak uydurabilmek, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için onları her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da donatmamız gerekmektedir. Çünkü bilinmektedir ki, çocuklar ülkemizin geleceğidir. Yarınlarda mutlu yaşamak, çağı yakalamak çocuklarımızın en doğal hakkıdır.

Bununla birlikte devletimizin eğitim ve öğretime ayırdığı bütçe yeterli gelmemektedir. Hızlı nüfus artışı, kırsal alanlardan kentlere yoğun göç eğitim ve öğretim hizmetlerini yetersiz kılmakta, kalitesini düşürmektedir.

Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Amacı: Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için, devletimiz ve ulusumuz el ele vererek “Kendi okulunu kendin yap” kampanyası başlatmıştır. Ve buna bağlı olarak 18 Şubat 1981 tarihinde, Milli Eğitim Vakfı kurulmuştur.

Vakfın amacı: Okul binaları yaptırmak, ders araç gereçlerini sağlamaktır. Karşılıksız burs vererek, lise ve dengi okullarda okuyan çocuklara parasız yatılı yurt olanakları sağlamaktır. Öğretmenler ve öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenleyerek eğitime katkıda bulunmak.

Milli Eğitim Vakfı’nın gelir kaynakları: Yurttaşların arsa, bina, bağ, bahçe, han, apartman gibi mal bağışları. Kuruluşlardan ve yurttaşlardan gelen bağışlar. Ders kitapları ve karnelerden, çeşitli evraklardan elde edilen gelirler.

Çocuklarımıza eğitimin tüm olanaklarını sunmak, ulusça çağı yakalamak amacıyla vakfın kurulduğu 19 Şubat günü, Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü olarak kutlanmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI İLE İLGİLİ ŞİİR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Birçok okul açarak gençliği yetiştirir,

Milli birliğimizi yücelten bilgi verir.

Sanat, hüner, bilgiyi alırız okullarda,

Yararlı olmak için çalışırız bu yurda.

iLk, orta, lise, yüksek okulların her biri,

Bilgi ile milleti götürüyor ileri.

İyilik, doğruluğun yuvasıdır her okul,

İnsanlığın yoludur kapısından çıkan yol.

Çocuklardır milletin, istikbalin temeli,

Okuyup çalışarak ileri yürümeli…

İlkokuldan başlayıp üniversite ile,

Her türlü okullarda bu ülke gelir dile.

Herkesin evi olan okulu yakından gör,

Bak nasıl çalışıyor, öğretmen, profesör.

Bilim alanlarında yenilikler yaratır,

Onlarla dile gelir kitaplar satır satır.

Okul, halk kitapları bilime yol açıyor,

Güzel sanatlarımız bilime ışık saçıyor.

Türk çocuğu daima gönlünü bu yurda ver,

ilahi aşka erer her büyük vatansever…

Fahrünnisa ELMALI

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI

Tarih 10 Şubat 1981

Kuruldu Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı

Işık oldu yayıldı tüm yurda

Okul oldu okuttu yoksul öğrencileri

Aldı onları gülerek kucağına

Bir annenin bebeğini aldığı gibi.

İlde, ilçede, köyde, kasabada

Güçlü adımlarla ilerledi

Taht kurdu her bölgede.

Tarih 19 Şubat 1982

Kutladı ilk yaş gününü

Küçük bir bebek gibi

Büyüdü büyüdü gün geçtikçe

Her gün biraz daha gelişti

Okul, öğretmen, arkadaş oldu

Yaklaştı öğrencilere bir ışık gibi

Önderlik ederek ilerledi önlerinde

Müşerref URAL

 

Araştırma ödevi; Milli Eğitim Vakfı’nın çalışmalarıyla ilgili günlük basında yer alan yazılan toplayınız. Çevrenizde vakfın yaptığı etkinlikleri yerinde gözlemleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir