AÇ AÇ İLE YATINCA DİLENCİ DOĞAR

blank

Aç, aç ile yatınca dilenci doğar atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: İki fakir insandan doğan çocuklar da yoksul olur. Ailede anneden babada fakirse bunlardan doğan çocukta fakir olur.

Yorum: İnsanlar, yaşadıkları çevreden etkilenir, o çevreye uygun davranışlar göstermeye başlarlar. Bulundukları çevrenin yaşam seviyesine uygun bir yaşam sürerler.

İnsanların toplumda alacakları statüyü belirlemede ailenin yani anne babanın büyük bir etkisi bulunur. Anne ve babanın kültür yapıları, sosyal güçleri çocuklarına da yansır. Çünkü çocuklar onların kendilerine hazırlayacakları imkanlar doğrultusunda yetişip o oranda toplumdaki yerlerini belirleyeceklerdir.

Bunun sonucunu değiştirmek, çocukların iyi yetişmesini, iyi eğitim almasını sağlamak için aileler, kendi imkanlarını ellerinden geldiğince zorlamalı, kendi çektikleri sıkıntıları çocuklarına da yaşatmamalılar. Yaşadıkları hayattan ders almalılar.

Bunu sadece fakirlik anlamında da düşünmemek lazım. Eğitimsiz aileler genelde çocuklarının eğitimlerine önem vermemekteler. O yüzden eğitimsiz ailelerin çocukları genelde eğitimlerini tamamlamak için motive olamamaktalar. Çocuklar anne ve babaların aynalarıdır.

Toplumsal mobilizasyon araştırmaları göstermiştir ki üst toplumlarla alt toplumlar arasındaki geçişkenlik sanıldığından çok daha azdır. Toplumun alt sosyo-ekonomik katmanları yeterli eğitim, gıda ve sağlık hizmeti alamadığından toplumun üst sosyo-ekonomik katmanlarına geçişkenliği çok azdır. Aslında bu ata sözünü günümüzde ki bilimsel bilgiler desteklemektedir.

Bu bağlamda devletin en büyük önceliğinin sosyal devlet olma özelliğini kullanarak bu alt sosyo-ekonomik tabakalara eğitim, sağlık ve benzeri hizmetlerle fırsat eşitliği sağlaması en önemli görevidir.

YOKSULLUK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

yoksullukla-ilgili-atasozleri
FAKİRLİKLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir