BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ (24 EKİM)

İnsanlık tarihinde tüm dünyayı etkileyen büyük savaşlar oldu. Bu tür, yıkımı büyük olan savaşlardan her insan öyle ya da böyle zarar gördü. Savaşa ayrılan kaynaklar insanların çeşitli gereksinimlerinden kısılarak sağlandı. İnsanın sağlıklı ve güvenli yaşaması için yapılacak harcamalar silahlara gitti. Savaş sonucu ekili alanlar zarar gördü. Kentlerde, kasabalarda, köylerde insanlar üretemez oldu. Fabrikaların çalışması zorlaştı. Tarlalar, bahçeler işlenemedi. Böylece doğanın kaynakları yararlı bir şekilde kullanılamadı.

Bütün bu sorunlar, “Ortak bir örgüt kurarak bu tür sorunları yenemez miyiz?” sorusunu akla getirdi. Bu amaçla Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Başkanı Wilson’un öncülüğünde Milletler Cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti’nin amacı silahlanmayı engellemek, saldırıya uğrayan ülkelere yardım etmek, anlaşmazlıkları konuşarak çözmek ve savaşların çıkmasına engel olmaktı.

Fazla bir gücü olmayan bu örgüt bir süre sonra çıkan İkinci Dünya Savaşı’na engel olamadı. Tüm dünyaya yayılan bu savaşın yıkımları da büyük oldu. Dünya ülkelerinin birçoğunun sınırları değişti. Savaş sonunda galip gelen ülkeler (ABD, Fransa, İngiltere…) San Fransisko’da 25 Nisan-2 Haziran günlerinde dünya barışının kurulması için toplanarak çalışmalar yaptılar.

Bu çalışma sonucunda 24 Ekim 1945’te Birleşmiş Milletler örgütü kuruldu, örgütün merkezi New York (ABD) kentidir. Ülkemiz bu örgütün 51. üyesidir. Günümüzde bu örgütün 200’e yakın üyesi vardır.

Her yılın 24 Ekimi içine alan haftası Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır.

Bu hafta boyunca okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenir. Birleşmiş Milletler hakkında bilgi verilir. Günümüzde de birçok yerde savaş ve anlaşmazlıklar vardır. Bu tür sorunların savaşa yol açmadan çözümlenmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin tarafları uzlaştırma çabalarını görmekteyiz.

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

Hıçbir mıllet dünyada

Tek başına yaşayamaz

Tek başına uygarlık

Yollarını aşamaz.

24 Ekim günü

Mılletlerın günüdürl

El ele tutunanlar

Bu bırlıkle övünür.

Birleşen milletlere

Dünyada barış vardır

Bılgı alanlarında

Topluca yarış vardır!

Savaş ıçın hazır ol

Bu birliğin içinde!

Milletler yaşamalı

Bu birlığın ıçınde!

Mehmet Faruk GÜRTUNCA
 

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Birlikle millet yaşar

Yaşar hakka tapanlar

Her zaman zoru aşar

Elbirliğı yapanlar

Bır elın sesı çıkmaz

Topluluktan bıkılmaz

Bu amaçta bu yolda

Bırleşenler yıkılmaz…

Kolay kolay sökülmez

Perçınleşen bükülmez

Bırleşırse mılletler

Boş yere kan dökülmez…

Kuvvet doğar bırlıkten

Düzenlıkten dırlikten…

En çetin düşman yılar

Böylesı beraberlikten…

İsmail Hakkı SUNAT

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURUMUNUN YAPISI

Genel Kurul: örgüte üye devletlerin temsilcilerinden oluşur. Bir ülkenin temsilci sayısı beşi geçemez. Ancak her ülkenin bir oy hakkı vardır. Her yıl düzenli olarak toplanır. Gerektiğinde olağanüstü olarak da toplanır.

Silahlanma ve bu silahlanmanın engellenmesı, barışın korunması, ülkeler arasındakı sorunları çözmek Genel Kurul’un görevlerının başında gelır.

Güvenlik Konseyi: Beşi değişmez olmak üzere on beş üyeden oluşur. Değişmez beş üye ABD, Çın, Rusya, İngiltere ve Fransa’dır. Güvenlik konseyı dünya barışı ve uluslararası güvenliğin korunması için çalışmalar yapar.

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Genel Kurul’da seçilen 27 üyeden oluşur. Dünyadakı ekonomık ve toplumsal ilişkileri düzenler. Az gelişmiş ülkelerin sorunlarının çözülmesi için yardımcı olur.

Uluslararası Adalet Divanı: Seçilmiş 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyı’nce seçılır. Süreklı görev yapar. Merkezı Hollanda’nın La Heye kentındedır. Görevi ülkeler arasındakı hukuk sorunlarını çözmektir.

Genel Sekreterlik: Örgütün en önemli organıdır. Kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenler, yönetim işlerini yürütür. Kurullarca benimsenen, kararlaştırılan konuları uygulamaya koyar.

Yan Kuruluşları:

Birleşmiş Milletler örgütünün bazı yan kuruluşları da vardır. Bu örgütler de belirli alanlarda çalışmalar yaparlar.

UNESCO: Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını destekler.

FAO (Uluslararası Gıda Örgütü): Yoksul ülkelere, açlık çeken topluluklara gerekli yardımların yapılmasını sağlar.

UNRA: Çeşitli nedenlerle ülkesinden ayrılmış, sürgünde yaşayan kimselere yardımcı olur. Bu kimselerin sorunlarını çözmeye çalışır.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu): Çocukların, gençlerin sorunlarını çözmek ıçın kurulmuş bır kuruluştur.

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ
24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir