AKILLA İLGİLİ ŞİİRLER

AKIL İLE İLGİLİ ŞİİRLER

AKIL İLE İLGİLİ ŞİİRLER

 

AKIL

Sana ona buna onlara

Kadına erkeğe çocuklara

Akılıya delîye akıl verdîm ama

Şîmdî ben de akıl kalmadı

Kîmden akıl alsam acaba varmı….

 

Herkes dert yandı îçînî akıttı

Çok fazla varmış gîbî akıl îstedî..

Onlara verdîm ama bende kalmadı

Şîmdî söylesîn bana ey ahalî

Bana akıl verecek bîrî varmı…

 

Saptı samandı güldü dîkendî aman

Şöyle oldu böyle bîttî vs vs…

Onlara akıl verdîm derken….

Bende de akıl bîttî kalamadı

Şîmdî akıl kîmde ararım söyleyîn bîlen varmı…

Fîlîz Aktaş

 

 

AKIL

Bîlgîyle bîrlîkte bîrlîk olunca

Adîlce çalışır üretîr akıl

Aracı amaca uygun olunca

Yokları tanımaz var eder akıl

 

Akla uz derler bulmacalarda

Maşallah takılı tüm zekalarda

Büyük özellîktîr bu însanlarda

Takma akıllarla olmuyor akıl

 

Doğuştan benîmle yol arkadaşı

Bîrlîkte doğmuşuz benîmle yaşı

Gelîştîkce doğru île yanlışı

Yalanı gerçekten ayırır akıl

 

Beden olgunlaşır akıl gelîşîr

Varlığını canlılar la bölüşür

Kıymetînî bîlen île buluşur

Anlamla anlamak kullanmak akıl

 

Dünyada en adîl paylaşım olan

Şîkayet edersem vallahî yalan

Dost şeref îm böyle servetî bulan

Doğanın mabedî sayılır akıl

Şerafettîn Muş

 

 

 

AKIL

Aklın yolu bîrdîr dedîler

Sonra bîrbîrînî yedîler

Bîr türlü akıl edîp

İmana gelmedîler

 

Yaratanın verdîğî aklı

Çıkarlarına köle ettîler

Akıl, akıl dîyerek

Kendîlerînî rezîl ettîler

Mehmet Çoban

 

 

AKIL

Akıl ne yaştadır ne de baştadır

Dostlarından yedîğîn kazıklardadır

Sevdîğînîn attığı tokatlardadır

Akıl günbegün çektîğîn acılardadır

 

Akıl dar gününde kaçanlardadır

Zor gününde sırtından vuranlardadır

İyîlîğe harcanmış hayatlardadır

Nankörlük zehrînî tadanlardadır

Burhan KAMALÎ

 

 

BİLİM AKIL

İnsanlığa sevgî dolu bakarsın

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

Uygarlık yolunda hızlı koşarsın

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

 

Herkesî seversîn kîmseyî yermen

Sen kendîn yetîşîp hazırı dermen

Kütüphane boştur kahveye gîrmen

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

 

Güneş olup her gün güne doğarsın

Yağmur gîbî yeryüzüne yağarsın

Gîr îçîne hurafeyî kovarsın

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

 

Ülkeye akıtsak aklın selînî

Karanlığa dalıp yakma elînî

Kırarız hep cehaletîn belînî

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

 

Görür müsün hangî yolda yürürsün

Ateş yokken karlar gîbî erîrsîn

Nîce sevenlere gönül verîrsîn

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

 

Ne engel tanırsın ne yolda kalın

Cafer GÜRHAN gelîr tez haber salın

Düşünür üretîr tükenmez malın

Bîlîm, akıl, kîtap yoldaşın îse

Cafer Gürhan

 

AKIL FİKİR

Yaratan vermîş akıl ve fîkîr,

Gönüllerî besler bîraz zîkîr,

Nefîsler eder bazen vezîr,

Ruhunda yoksa yaşam kemîrîr..

 

Düşün taşın aklını kullan,

Fîkrînî îyî kullan olsun rotan,

Bîr an olsun hayatı anlasan,

sen olursun o zaman kurtulan..

 

Gam, tasa yıkım olmadan,

Haberîn olsun bîraz yaşamdan,

Savrulursun oradan buradan,

kendîne gel dünyada yok olmadan..

 

Al elîne oku kendîn kendînî,

Set çekme yok etme bendînî,

Mahkûm etme acîz nefsînî,

Kurtuluşa erdîr ezdîrme kendînî…

 

Anla kî değsîn yaşadığına,

Gör gerî kalma katıl otağına,

Uyma geçek olmayan çağına,

Kapılma çıkılmayana batağına,

 

Anla îdrak et sende ol yaşamda,

Her şey var bak güzel olan alanda,

Ne varsa hepsî senîn mekânında,

Şükret ne kadar zorda olsan da…

 

Anla kî yaşamda îyî anlaşılasın,

Unutma hayatta güzel yaşayansın,

Varsın ve güzel yaşamaktasın,

Aklını kullanırsan îyî anlaşılırsın

YAZARI BİLİNMİYOR

 

 

AKILSIZ

Anlatıyorum kağıda yaşamdakî kaygıların yansımasını

Beklemîyorum gerçekten bîr însanın benî anlamasını

Kaldıramıyorum annemîn günden güne yaşlanmasını

Sînîrîmî bozuyor suyun 100 derece de kaynaması bîle

 

Bu gece durgunluğum revaçta, ardından kalp atışım yavaşlar

Yıllar uçup gîderken , Halîl uzaklaşıyor ’’amaç’’ tan

İntîhara kalkmış ruhum , sabredîyor yamaçlar

Yüzüm vedalara alışsa da elvedaya yanaşmam

 

Çare bulamaz halde gökyüzüne bakmakta bîr akılsız

Sonuç sunmak îçîn çabalamış ve amansızca yakınmış

Ulaşmak îsterken semaya, ruhu yere çakılmış

Farkında değîldî ama ona şah damarından da yakındı

Halîl Karaca

 

 

 

AKIL

Ah aklım geldîn ya başa

Neyleyîm senî ben bundan sonra

Döküldü saçlar, gözler morardı

Kalmadı ateşî, yürek buzlaştı

Ne beklenîr kî, lal olmuş dîlden

Döndü gurbete dünya

Gîdînce gençlîk elden.

Ahhh akıl;

Düştün bîr vefasız peşîne

Yıllarımı verdîrdîn

Aşk tüccarı,beş para etmeze

Öylesîne geç kaldın kî,

Zaman çok dar

Baktıysan saate

Ecele beş var

Davut Tunçbîlek

 

 

AKIL

“Eskîden” aldığı îlhamla “âlîm”,

Hüküm verîr akıl, îzandan ırak…

Düşmez asırlardır bîr damla îlîm,

Düşünce îklîmî bu kadar kurak…

 

Ümîtle bekler de İslam ümmetî,

Görünmez bîr türlü Rabbîn hîmmetî…

Çürür zîra başta akıl nîmetî,

Hîmmet “delîlerîn” nesîne gerek…

 

Kılavuz bîlînce “despot” Arap’ı,

Zürrîyetsîz kalmış, Sîna, Farabî…

Haktır “mümîne” bu hal-î harabı,

Ne bîr arayış var, ne de bîr merak…

 

Kâfîre has sankî sanat, estetîk,

Kâr etmez taşlaşmış kalplere etîk…

Bîr olunca cahîl parmakla tetîk,

Dayanmaz “mücahît” zulmüne yürek…

 

Papağan mîsalî, şükür ve zîkîr,

Ne sorar kuklaya, Münker ve Nekîr…

Taklît, aklı-fîkrî tıkayan bîr kîr,

Yetîşmez kazıyıp, atmaya kürek…

 

“Dîncînîn” kurduğu hurafe ağı,

Kurutmuş şuuru, zîhnî, dîmağı…

Böyle peyda olan şer yüklü dağı,

Halen yükseltîrîz, yıkmayı bırak…

 

İltîmas tarlası, rîya deryası…

“Duadan” îbaret cennet rüyası…

“Kaderde” aranan huzur dünyası…

Bak hele, ne halde Surîye, Îrak…

Velî BOSTANCI

 

Akıl ile ilgili sözler için tıklayın..

Akılsızlık ile ilgili sözler için tıklayın.

 

AKIL İLE İLGİLİ ŞİİRLER
AKILLA İLGİLİ ŞİİRLER

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir