ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

ankara'nin başkent oluşu

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU (13 EKİM)

Millet meclisi, devlet başkanı, başbakan ve bakanlar, yüksek yargı organları ve bunların kurumlan başkentte bulunur. Bizim başkentimiz de Ankara’dır.
Başkent bir ülkenin yöneticilerinin, yönetim merkezinin bulunduğu yerdir. Osmanlı döneminde başkent İstanbul idi. Meclis ve devleti yöneten kişiler İstanbul’da yaşıyordu. Mondros Mütarekesinden sonra Anadolu’nun çeşitli bölgeleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından işgal edilmeye başlanınca Mustafa Kemal ve arkadaşları düşman işgaline karşı bir savaş başlatma düşüncesi ile çalışmalara başladılar. Bu amaçla 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal deniz yoluyla Samsun’a geldi. Sırasıyla Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Ülkenin kurtuluşu için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları yürütmek için Temsilciler Kurulu oluşturuldu. Atatürk ve Temsilciler Kurulu üyeleri 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiler. Kurtuluş Savaş’ının buradan yönetilmesine karar verdiler. Çünkü Ankara Andolu’nun ortasında ve güvenli bir yerdi. İstanbul ise işgal altındaydı. Ankara’da çalışmalara başlandı.
16 Mart 1919’da İstanbul’a giren İngilizler Meclisi Me- busan’ı basarak kimi milletvekillerini tutukladılar. Bunun üzerine birçok milletvekili Ankara’ya geldi.
Ankara’ya gelen milletvekilleri ile Temsilciler Kurulu üyelerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldı. Böylece Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yürütecek yasal kurum oluştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çabaları ve başta büyük önder Atatürk’ün üstün çabaları ile kısa zamanda ülkemiz işgal güçlerini topraklarımızdan attı.
Yeni bir devlet kurulduktan sonra yeni bir de başkent gerekiyordu. 13 Ekim 1923’te İsmet İnönü ve on dört arkadaşı Ankara’nın Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olması için önerge verdi. Önerge mecliste oylandı ve kabul edildi. Böylece Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara oldu.
Ankara’nın başkent oluş tarihi 13 Ekim; her yıl törenlerle kutlanır. Ankara’da yapılan törenlerde Atatürk’ün Ankara’ya gelişi temsili olarak canlandırılır. Günün önem ve anlamı ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda da bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir.

 

ANKARA İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ANKARA’NIN SABAHLARI

 

 

Bu Kış da başka türlü geldı
Sardı içimi ateşın;
Sokaklarda gezerım rahat rahat
Aklımda hep sen varsın,
Kulaklarımda sesın.
Bilmezsın Ankara’nın sabahlarını,
Her gün ayrı biçimde gelır.
Bir bakarsın yağmurlu, çamurludur.
Bir bakarsın günlük, güneşlık;
Farkına varamazsın değişikliğin
Alışır gidersin böylece…
Sokaklara dökülmüştür herkes,
Kılık kıyafetınden tanırsın
Hangi yolun yolcusudur;
İşçi mi, memur mu, esnaf mı
Söyler kendini sormadan.
Tophane, fişekhane yolcuları
Başka türküyle çıkarlar yola;
Bakanlık, Yenişehır yolcuları
Daha titiz, ayrı bir eda ıle yürürler.
Ve sonra çarşı esnafı
Yeni bir güne başlanır dükkânlarda.
Altındağ’ın göğü mavi,
Ya oranın, ya oranın ınsanları
Ya fakir, ya çelimsız
Ellerinde çıkınları, sefertasları
İşe gıderler.
Bu soğuk Ankara sabahında
Gönlüm Altındağ’da yatar.

Mehmet Kemal KURŞUNLUOĞLU

 

ANKARA

Ankara’da doğdu gün; öğün
Türk oğlu öğün.
Tan yeridir Türklüğün»
Bahtı ak, taşı kara
Adı büyük Ankara.
Ordu kuruldu,
Düşman orda vuruldu.
Türk’e bir kale oldu.
Bahtı ak, taşı kara
Yurdun kalbi Ankara.
Harp meydanı orası
Başkomutan ovası
Bahtı ak, taşı kara
Can evimiz Ankara.
H. Âli YÜCEL

 

ANKARA MARŞI

Ankara, Ankara, güzel Ankara,
Senı görmek ıster her bahtı kara.
Senden yardım ıster her düşen dara,
Yetersın onlara güzel Ankara.
Burcuna göz diken, dik başlar ınsin,
Türk gücü orada her zoru yensın,
Yoktan var edilmiş ilk şehir sensın,
Varolsun toprağın, taşın Ankara.

Halil Bedii YÖNETKEN

 

 

27 ARALIK

Yirmi yedı Aralık’ta,
Atam geldı Ankara’ya.
Ülkem kalmış karanlıkta,
Merhem oldu her yaraya.
Atam Ankara’da durdu,
Meclisi buraya kurdu.
Kurtuluşa karar verdi,
Hep toplandık bır araya.
Düşmanları yurttan attı,
Türklüğüme çok şan kattı.
Ankara’yı başkent yaptı,
Hemşerı oldu buraya.
Atatürk’ü çok severız,
Onun yolundan giderız.
Uygar ülke, hedefimiz,
Örnek olalım dünyaya.

Hüseyin CELEP

ANKARA’NIN TARİHÇESİ

Bir söylenceye göre adını Frig Kralı Gordius’un oğlu Midas’tan alır. Midas gemi çapasını bulan kişidir. ‘Ankara’ da ’Akira’dan gelir. Akira ‘gemi çapası’ anlamına gelir. Daha sonra Engürü olur Ankara’nın adı. Engürü Farsça bir sözcüktür ve ‘üzüm’ anlamına gelir.
Romalılar döneminde önemli bir merkez olan Ankara Romalıların bir çeşit konaklama, barınma, erzak temin edilen garnizonu oldu.
11. yüzyılda Selçukluların egemenliğine girdi. OsmanlIlar döneminde de dericilik, ipekçilik ve kunduracılık alanında önemli bir ticaret merkezi olarak adını duyurdu.
Kurtuluş Savaşı’nın önemli merkezi olan Ankara, başkent olduktan sonra hızla gelişen bir kent oldu. Modern, düzenli bir kent olan Ankara günümüzde ülkemizin ikinci büyük kentidir.
 

 

ankara'nin başkent oluşu
Ankara’nın Başkent Olması

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir