23 NİSAN İLE İLGİLİ YAZI ŞİİR

blank

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920’de cumhuriyetin temeli atılmış oldu.
Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanan bugünü, Mustafa Kemal çocuklara armağan ederek bir kat daha anlamlandırmıştır.
Cumhuriyet kurulmadan önce yurdumuzu padişahlar yönetiyordu. Halkın yönetimde söz hakkı yoktu. Bü
tün yetkiler padişahta toplanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla egemenlik ulusa geçti.
Ulusal egemenlik, yönetim yetkisinin ve hakkının ulusta olması demektir.
1914 yılında çıkan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuz Ingiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılarca işgal edildi. Osmanlı Devleti’nin padişahı bu işgale boyun eğdi.
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a giderek ulusumuzu işgale karşı direnmeye çağırdı. Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı. Düşmana karşı bir “Kurtuluş Savaşı” başlatıldı. Savaşın yönetimi ve kurtuluşun gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar için “Temsil Heyeti” seçildi.
Ankara’da 23 Nisan 1920’de halkın temsilcileriyle ilk defa Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclis’in ilk benimsediği ilke şu oldu: “Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur; ulus bu hakkını Meclis aracılığı ile yürütür. Meclis’in üstünde bir güç yoktur.”
Görüldüğü gibi, 23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Egemenlik hakkının padişahtan ulusa geçtiği bir gündür. Ulusumuz , bu hakkını, yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve onlarla işbirliği yapan padişahlık yönetimine karşı savaşarak kazanmıştır.
Ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanan bugün, yarınlarda ülkemizi temsil edecek çocuklarımıza armağan edildiğinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı olarak bir arada kutlanmaktadır.
Günümüzde Türk çocukları bu günü dünya çocuklarıyla birlikte kutlamaktadır.
Böylece çocukların dostluğu ve kardeşliği, özlenen dünya barışına insanları biraz daha yaklaştırmaktadır.

23 NİSAN
Güzel yurdum ellere bir mal gibi satıldı,
 “ATA”mın gür kaşları birden bire çatıldı.
Binerek bir namlede şahlanan kır atına,
Haykırdı “Alçak!” diye “$ultan”m suratına!..
Çarpsaydı damarında eğer halis Türk kanı,
Satar mıydı Vahdettin keyfi için, “vatanı”?.. 
Kesmişti umudunu herkes çoluk-çocuk çoktan,
İşte böyle bir günde doğdu “Güneş” ufuktan!..
Bir şifa bulmak için bağrımdaki yaraya,
Yurtsever büyüklerim koştular “Ankara”ya… 
Tarihin huzurunda toplandı “Meclis” bugün,
Yaptı orda milletim görülmemiş bir düğün!..
“KEMAL” adı kalplere dikilen bir anıttı,
Çünkü bu ad Türklüğe benliğini tanıttı…
Dedi: “Kayıtsız, şartsız egemenlik ulusun!”
Sen ki ey Türk, Tanrının en sevgili kulusun!…
 “ATA”m bu gün sesini dünyalara duyurdu,
Hem “Sultan” hem “Düşman”dan temizledi bu yurdu 
Hürriyet günlerini işte bugün derdim ben,
“0”nu yaşatmak için “ATA”ma söz verdim ben!.. 
Ne kollarımda zincir, ne boynumda tasma var, 
Başımda dalgalanan ay*yı!dızlı yosma var!..
Nasıl Türklük aşkiyle coşup da taşmaz insan? 
Sevinin arkadaşlar, bugün 23 Nisan!
Cemal Oğuz OCAL


23 NİSAN

23 Nisan hürriyet tacı,
Yeşerdi tekrar devlet ağacı.
Yüce kamutay açıldı bugün. 
Bugünde doğdu Ankara’da gün, 
Hür oldu yurdun dağı, deresi, 
Dört yana yetti Türklüğün sesi. 
Halk, çoluk-çocuk, bağırdı yaşa 
Ey başkomutan! 
Ey gazi Paşa!… 
Sensin bugünü gösteren bize, 
Sensin düşmanı getiren dize… 
Türk’e şerefsin, yüce Atatürk. 
Senin eserin yirmi milyon Türk. 
Nasıl unutur seni bu millet…
Senin eserin bu Cumhuriyet: 
Kulağımızda sesin, erkekçe: 
Yücelmedesin günler geçtikçe, 
Hürriyet için şanla, şerefle 
Çarpışıyorsak bugün Kore’de 
Bu, bize senin vasiyetindendir. 
Türk’ün zaferi hürriyetindir.
23 Nisan bizim günümüz… 
Sevinçle dolu ferah gönlümüz.
23 Nisan hamiyetin,
Türk çocukları Cumhuriyetin 
Sağlam, sarsılmaz temelleridir, 
Ne kadar sevinsek bugün yeridir.
Tarık ORHAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir