YEŞİLAY HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİRLER

Yeşilay Haftası

YEŞİLAY HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİRLER

(1-7 Mart)

Ülkemizde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır. İnsanımızı bu tür kötülüklerden korumak amacı ile Yeşilay Derneği mücadele etmektedir. Alkol ve uyuşturucunun zararları topluma anlatılarak gençlik bu tür olumsuz alışkanlıklardan korunmaya çalışılmaktadır.

1919 yılında Alkol ve Uyuşturucu Maddelere Mücadele Derneği kurulur. 5 Mart 1920’de Hilali Ahdar adıyla yeni bir dernek kurdular. Bu derneğin amacı da toplumu kötü alışkanlıklardan korumaktı. Dernek daha sonra Yeşil Hilal olarak değiştirildi. Sonra da bugünkü adını (Yeşilay) aldı. 1924 yılından itibaren Yeşilay adıyla bir dergi yayınlamaya başladı. Yeşilay 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernekler kapsamına alındı. 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığının emriyle okullarda Yeşilay kolu kurulması kararlaştırıldı. 1-7 Mart tarihleri arası ülkemizde 1953 yılından beri Yeşilay Haftası olarak kutlanır.

Yeşilay Haftası boyunca okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenir. Öğrencilere içki, sigara ve uyuşturucu maddelerin zararları anlatılır. Korunma yolları gösterilir. Çeşitli broşür ve dövizler okulların görülebilen yerlerine asılır, konferanslar verilir.

Hafta boyunca kamu iletişim araçlarında, yayın kuruluşlarında zararlı madde alışkanlığı ile ilgili programlar düzenlenir.

Dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri de içki ve uyuşturucu madde bağımlılığıdır. Gelişmiş ülkelerde bile içki ve uyuşturucu madde bağımlılığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile hem devlet hem de sivil toplum örgütleri çeşitli kurum ve dernekler aracılığı ile mücadele etmektedirler. Alkollü içkiler, uyuşturucular insanda zamanla alışkanlık yaratır. Sürekli alkollü içki içenlere alkolik denir. İçki ve madde bağımlısı olanlar düşünüp doğru karar veremezler. Kolayca suç işlerler. Çevrelerine rahatsızlık verirler. Çocuklarına, ailelerine, çevrelerine kötü örnek olurlar. İçki ve uyuşturucu kullanımı, aile düzenini de bozar.

Uyuşturucu ve alkollü içkiler vücuda da zarar verirler. Vücudumuzda önemli organlar olan; beyin, mide, yürek, akciğer… içki ve uyuşturucudan etkilenir. Uyuşturucular ve alkollü içkiler ülser, siroz, felç gibi hastalıklara yol açar.

Sigara toplumumuzda kullanımı yaygın olan sağlığa zararlı bir maddedir. Sigara, iştahı keser, sindirimi güçleştirir. Ülsere sebep olur. Akciğerde bronşları doldurur. Öksürmeye yol açar. Sigaranın kansere de neden olduğu bilinmektedir.

Tütün ve tütün ürünlerinin reklamına, tanıtımına ve özendirici kampanyalarına sınırlama getirilmiştir. Toplu taşıma yapan vasıtalarda, beş kişiden fazla çalışanı bulunan işyerlerinde sigaranın içilmesi yasaklanmıştır.

 

 

SARHOŞ

Sarhoş olur içki içen,

Güler ona gelip geçen.

Bazan güler, bazan kızar,

Başı döner, hemen sızar.

Neşesi pek uzun sürmez,

Etrafını gözü görmez.

Yalpa vurur sağa sola,

Yürüyemez, düşer yola.

Bazan kabadayı olur,

Çatacak bir kimse bulur.

Sebebi yok, kavga hazır,

Saldırır, belâyı bulur.

Parası yok, cebi delik,

Arar bulur bir gündelik.

Zıkkımlanır tıka basa,

En sonunda olur küfelik.

Ahmet ÖKMEN

 

 

YEŞİLAY

Düşmanların içinde İçki en korkunç düşman!

Bin dokuz yüz yirmide

Yeşilay Derneğini Kurmuştur Mazhar Osman.

Zehir tezce öldürür,

İçkiler yavaş yavaş.

Kimi zehir öldürür,

Kimi, gözden döker yaş.

Sofranda tek içkiye Yer ayırma arkadaş!

  1. Necati ÖNGAY

 

 

YEŞİLAY HAFTASI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

 

YEŞİLAY

 

* Yeşilay Dostu Olan Sağlığını ve Saygınlığını Kazanır

* Yeşilay içene değil, içilen zehirlere karşıdır

* Yeni yararlı alışkanlıklar edinin.

* Sağlıklı bir hayat sizin elinizde

* Sağlıklı bir hayat için tercihini yap

* En büyük tuzak: “Bir defa denemekten ne çıkar?”

* Ebeveynlerin meşhur gafleti: “Benim çocuğum yapmaz!”

* Yaşam Kalitenizi Yükseltin, Bağımlı Olmayın

* Sevginin boşluğunu zehir ile doldurmayın

 

UYUŞTURUCU

 

* Uyuşturucu merakla başlar, ölümle biter.

* En İyi Silah Uyuşturucudur.

* Maddeyi Kabul Etmek Kolay, Bırakmak Zordur

* Bağımsız Ol, Saygın Ol

* Duvarı nem, insanı bağımlılık yıkar

* Ölümün denemesi olmaz

* Beynini uyuşturursan, sana nasıl yardım edebilir ki?

* Zehir tacirlerinin hedefi “Türk Gençliği” dir

* Her çeşidi ile uyuşturucular birer intihar yoludur

* Bağımlılığın denemesi olmaz

* Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin

 

ALKOL

* Alkollü olarak araça binen, sedye ile iner

* Alkol çözüm değil, derdin kendisidir

* Alkol Çözüm Değil, Derdin Kendisidir

* Alkol, uyuşturucu, sigara öldürür, kumar söndürür, spor güldürür

* Alkol hızı, hız ölümü getirir

* Aklı başında şoför içki içmez

* İçki güldürür, süründürür, öldürür.

* İçki sağlığın düşmanıdır.

* İçki kötülükler doğurur.

* İçki aile bütçesini eritir.

* İçki sinir ve sindirim sistemlerini bozar.

* Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır

 

SİGARA

* Önemli ise hɑyɑtınız, sigɑrɑyı lütfen bırɑkınız

* Sevginin Boşluğunu Zehirle Doldurmɑyın

* Sigɑrɑyı Atın Hɑyɑtı Tɑdın

* Sigɑrɑyı Dışlɑ, Hɑyɑtɑ Yeniden Bɑşlɑ

* Sɑğlıklıyız, Mutluyuz, Gelecekten Umutluyuz

* Kendinize Zɑrɑr Vermeyin

* Bɑğımsızım, Hɑyɑtı Seviyorum

* Sɑğlıklıyım, Mutluyum, Yeşilɑy’ın Dostuyum

* Sevdiklerin İçin Bɑğımlı Olmɑ

* Zɑrɑrlı ɑlışkɑnlıklɑrdɑn En Güzel Korunmɑ Yolu: Hiç Bɑşlɑmɑmɑktır

* Sigɑrɑ giren yerden sɑğlık çıkɑr

* Üzerinde “öldürür” yɑzɑn bir şeyi nɑsıl ɑlɑbiliyorsunuz?

* Sigɑrɑsız hɑyɑt oh ne rɑhɑt

* Pɑrɑsını el ɑlır dumɑnını yel ɑlır zɑrɑrı sɑnɑ kɑlır.

 

yeşilay ile ilgili güzel sözler

 Yeşilay Haftası ile İlgili güzel Sözler

Yeşilay Haftası ile İlgili özlü Sözler

yeşilay haftası ile ilgili yazı şiir ve güzel sözler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir