MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ (19 Şubat)

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı, eğitim ve öğretimin daha çağdaş ve verimli olarak yapılabilmesi için halkın ve kamu kuruluşlarının desteği ile 19 Şubat 1981 yılında kuruldu. Genel merkezi Ankara’dadır. Çalışmalarını ilgili bakanlıkla işbirliği yaparak sürdürmektedir.
Anayasının 42. maddesinde “Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmünden hareketle devlet herkese eğitim olanakları sağlar. Devlet, bu görevini yerine getirmek için okullar açar. Eğitim veren okulları araç ve gereçlerle donatır. Okullarda görev alacak öğretmen yetiştirir. Eğitim ve öğretim hizmetlerini, yurdun her yöresine sağlıklı biçimde götürür.
Okuyan öğrenci sayısının artması, ülkemizin kaynaklarının dengeli biçimde dağılmaması eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı yürümesini zorlaştırdı. Bugün okullarımız birçok eksiklikler içinde eğitim vermeye çalışmaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayıları çok fazladır. Bütçeden Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan para günümüzde yeterli olmamaktadır. Okulların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitime katkıda bulunmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfının Genel Amaçları:

•Millî eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak,
•Okulların araç, gereç ve kitap ihtiyaçlarını karşılamak,
•Eğitim kurumlarının açılmasına ve onarılmasına katkıda bulunmak,
•Atatürk ilke ve inkılâplarının kökleşmesine yardımcı olmak,
•Öğrencilerin etkinliklerini ödüllendirmek,
Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın gelirleri:
•Yurttaşların bağ, bahçe ve arsa gibi taşınmaz mallarının bağışı,
•Yurttaşların ve bazı kuruluşların para yardımı,
•Defter, evrak ve karne gibi basılı eğitim araçlarından elde edilen gelirlerdir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Birçok okul açarak gençliği yetiştirir,
Milli birliğimizi yücelten bilgi verir..
Sanat, hüner, bilgiyi alırız okullarda, 
Yararlı olmak için çalışırız bu yurda.
İlk, orta, lise, yüksek okulların her biri,
Bilgi ile milleti götürüyor ileri.
İyilik,doğruluğun yuvasıdır her okul, 
İnsanlığın yoludur kapısından çıkan yol.
Çocuklardır milletin, istikbalin temeli, 
Okuyup çalışarak ileri yürümeli…
İlk okuldan başlayıp üniversite ile,
Her türlü okullarda bu ülke gelir dile
Herkesin evi olan okulu yakından gör 
Bak nasıl çalışıyor, öğretmen, profesör. 
Bilim alanlarında yenilikler yaratır,
Onlarla dile gelir kitaplar satır satır
Okul, halk kitapları bilime yol açıyor, 
Güzel sanatlarımız bilime ışık saçıyor.
Türk çocuğu daima gönlünü bu yurda ver, 
İlahi aşka erer her büyük vatansever…
                            Fahrünnisa ELMALI


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI

Tarih 10 Şubat 1981 Kuruldu 
Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Işık oldu yayıldı tüm yurda 
Okul oldu okuttu yoksul öğrencileri 
Aldı onları gülerek kucağına 
Bir annenin bebeğini aldığı gibi. 
İlde, ilçede, köyde, kasabada 
Güçlü adımlarla ilerledi Taht kurdu Her bölgede.
Tarih 19 Şubat 1982 Kutladı ilk yaş gününü 
Küçük bir bebek gibi 
Büyüdü büyüdü gün geçtikçe 
Her gün biraz daha gelişti 
Okul, öğretmen, arkadaş oldu 
Yaklaştı öğrencilere bir ışık gibi 
Önderlik ederek ilerledi önlerinde 
                               Müşerref URAL

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ ile ilgili yazı ve şiir
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir