Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadisleri nelerdir?

Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadisleri nelerdir?

Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Hadisle Güzel Ahlak

Her iyilik, sadakadır. Buhari, Edeb,33

Hiç biriniz kendisi için istediğini(mümin) kardeşi için de istemedikçe (gerçek manada) iman etmiş olmaz. Buhari, İman, 7

Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şevkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. Müslim Birr,66

Kim bir müslümanın (kusurunu) örterse, allah da onun dünyada ve ahirette(kusurunu) örter. İbn Mave, Hudüd,5

Zulümden sakının! Çünkü zulüm, kıyamet günü (zalimi cehenneme sevkeden) zifiri karanlıklar olacaktır. Müslim, Birr, 56

Allah(yarattıklarına daima) yumuşak davranır ve yumuşak davranılmasını sever. Ebu, Davud, Edeb , 10

İnsanlardan kimileri iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilididirler. Kimileri ise kötülüğün anahtarı, iyiliğin kilididirler. Ne mtlu Allah’ın iyiliğin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere! Ne kötü Allah’ın kötülüğün anahtarlarını ellerine verdiği kimselere! İbn Mace, Mukaddime, 19

Mümin, (kolayca) kaynaştıran kişidir. (İnsanlarla) kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 400

Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize Sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin. Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 4

İnsanların arasını düzeltmek için iyilik maksadıyla söz taşıyan veya iyilik maksadıyla söz taşıyan veya iyilik maksadıyla (yalan) söyleyen, yalancı değildir. Buhari, Sulh, 2

Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Buhari, Rikak, 15

İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız, diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız; bilakis, iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara kötülük yapmamayı içinize (bir ilke olarak) yerleştiriniz. Tirmizi, Birr,63

Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter. Müslim, Bir, 32

Sadaka vermek maldan hiç birşey eksiltmez. Allah (insanları) affeden kulunun mutlaka izzet ve onurunu artırır. Allah için tevazu göstereni Allah muhakak yükseltir. Müslim, Birr, 69

Bir kulun Allah’ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur. İbn Mace, Zühd,18

İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez. Tirmizi, Birr,35

Güzel söz, sadakadır. Buhari, edeb,34

Meclisler( de konuşulan sözler) emanettir. Ebu Davud, Edeb,32

İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir. Tirmizi, Zühd,61

Cennete, kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve temiz) olan insanlar girecektir. Müslim, Cennet, 27

Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes. Tirmizi, Sıfatü’ül-Kıyame,45

Hiç kimse, el emeğiyle kazanıp yediğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Buhari, Buyu,15

Veren el, alan elden üstündür. Buhari, Zekat, 18

Hasetten sakının! Çünkü ateşin odunu yediği gibi, haset de iyi amelleri yer bitirir. Ebu Davud, Edeb, 44

Kimi, davranışları(fazilet açısından) geridebırakırsa, soyu-sopu onu(fazilette) ileriye götürmez. Müslim, Zikir,38

Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır ve herkes nyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır. Buhari, Bed’ü’l- Vahy,1

Sil bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde riayet edin. Namusunuzu koruyun. Gözlerinizi (haramdan) sakının. Ellerinizi (kötülüklerden) çekin. Ahmet İbn Hanbel, Müsned, V,323

Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Tirmizi, Rada,11

Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne hayasızdır. Tırmizi, Birr, 48

(Şu) iki haslet bir müminde bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Tirmizi,Birr,41

Kim(oruç tuttuğu halde) yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa, Allah Teala’nın o kimsenin yemesi içmesini bırakmasına ihtiyaç yoktur. Buhari, Savm,8

Mümin, güzel ahlakı sebebiyle(gündüzlerini) oruçla, (gecelerini) namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Davud, Edeb,7

Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığın da üzülüyorsa, o mümindir. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, IV, 399

Faziletlerin en üstünü, akrabalık ilişlisini kesenle ilişkisini sürdürmen, sana vermeyene vemen, sana sataşanı bağışlamandır. Ahmed İbn Hanbel, Müsned,III,439

Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hakim, el-Müstedrek,II,670

Allah’ım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi, ahlakamı da güzelleştir. Ahmed İbn Hanbel, Müsned,I,403

Her dinin(kendine özgü) bir ahlakı vardır. İslam’ın ahlakı da hayadır. Muvatta, Hüsnü’l-Hukuk,2

İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise, vicdanı rahatsız eden be başkalarının bilmesini istemediğin şeydir. Müslim, Birr,14

 

Güzel ahlak ile ilgili sözler

blank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir