DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ İLE İLGİLİ YAZI

DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ
dünya kooperatifçilik günü ile ilgili yazı

DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ 

DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ (21 Aralık)

Kooperatif Latince bir sözcüktür. İşbirliği anlamında kullanılmaktadır. İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerinde ağır işler işbirliği ile yapılırdı. O dönemlerde de kooperatif gibi kurumlar vardı. 1884 yılında 21 Aralıkta İngiltere’de ilk kooperatif kurulur. İşte ilk kooperatifin ilk kurulduğu gün Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kutlanmaktadır.
Ülkemizde her yılın 21 Aralık günü Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kutlanmaktadır. Kutlamalarda kooperatifin önemi anlatılır. Çevrede kurulan kooperatifler tanıtılır. Kooperatif uzmanları ya da çalışanları tarafından kooperatifçilikle ilgili bilgiler verilir. Okullarda öğrencilerin kurduğu kooperatiflerin çalışmaları anlatılır. Okul kooperatiflerine öğrencilerin üye olması için çalışmalar yapılır.
Ülkemizde ilk kooperatif çalışmalarına Osmanlı Devleti, döneminde rastlıyoruz. 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandığı ilk kooperatif denemesidir. Memleket Sandığı Cumhuriyet döneminde Ziraat Bankası’na dönüştürülür.
Kooperatifçilik alanında asıl gelişme cumhuriyetten sonra olur. Devlet, kooperatifçiliği özendirir ve destekler. Kooperatiflerle ilgili yasalar çıkarılır. Yöneticileri de kooperatiflerin kurulmasına öncülük eder. 1925 yılında kurulan Ankara Memurları Tüketim Kooperatifinin ilk iki üyesi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’dür.
1929 yılında çıkarılan Zirai Kredi Kooperatifleri Yasasının kooperatifçiliğin ülkemizde yaygınlaşmasına önemli katkısı olur. Bir tarım alanında çalışanlarına ucuz kredi sağlaması sonucunda yüzlerce kooperatif kuruldu.
Günümüzde ülkemizde kooperatifçilik oldukça yaygın ve gelişmiştir. Üreticilerin oluşturdukları üretim kooperatifleri, tüketicilerin daha ucuz mal edinebilmek için kurdukları tüketim kooperatifleri, esnafa ve küçük çiftçilere kredi sağlamak için kurulan Kredi, Kefalet Kooperatifleri ve kredi bularak ucuz ev yapmayı amaçlayan konut ve yapı kooperatifleri ülkemizin her yanına yayılmıştır.
Kooperatif Çeşitleri
Üretim Kooperatifleri: Meyvecilik, hayvancılık, balıkçılık vb. alanlarda kooperatif üyelerine maddi destek sağlar. Üretilen malın değerine satılmasına, üyelerinin mali sorunlarını çözmede kredi kullanmalarına yardımcı olur.
Tüketim Kooperatifleri: Ortaklarına ucuz, sağlıklı gıda ve giysi sağlamak için çalışmalar yapar. Gerektiğinde satış yerleri açar. Ürünün üyelerine ucuz gelmesini sağlar. Çok yaygın bir kooperatif türüdür.

BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR

Kredi Kefalet Kooperatifleri: Esnafa, çiftçiye ucuz kredi verir.
Konut ve Yapı Kooperatifleri: Ucuz kredi bulup konut ve işyerleri yapmayı amaçlar. Bazı aksamalar olmakla birlikte bu tür kooperatifler yüzbinlerce aileyi birer konuta kavuşturur.

Dünya kooperatifçilik günü kutlu olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir