ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU ÖZET

blank
ankaranın başkent oluşu ile ilgili bilgi, yazı ve şiirler

Ankara’nın Başkent Oluşu

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU (13 Ekim)

Başkentimiz Ankara…
Millet Meclisi, devlet başkanı, başbakan ve bakanlar, yüksek yargı organları başkentte bulunur. Ülkemizin yönetim merkezidir Ankara.
Osmalı döneminde başkent önce Bursa, sonra Edirne, 1453 yılından itabaren de İstanbul oldu. Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun çeşitli bölgeleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından işgal edildi. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal deniz yoluyla Samsun’a geldi. Bu yolculuk aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıcı oldu. Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Bu kongrelerde Türk vatanının bütünlüğünün korunması ve düşmana karşı savaşma kararları alındı. Çalışmaları yürütmek için Temsilciler Kurulu oluşturuldu. Atatürk ve Temsilciler Kurulu üyeleri 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiler. Ankara Andolu’nun ortasında ve güvenli bir yer. İstanbul ise işgal altında. Ankara’da çalışmalara başlandı.
16 Mart 1919’da İstanbul’a giren İngilizler Meclisi Mebusan’ı basarak kimi milletvekillerini tutukladılar. Bunun üzerine birçok milletvekili Ankara’ya geldi.
Ankara’ya gelen milletvekilleri ile Temsilciler Kurulu üyelerinden oluşan Büyük Millet Meclisi 23 Nisan
1920’de açıldı. Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve başta büyük önder Atatürk’ün üstün çabaları ile kısa zamanda bağımsızlığa kavuştuk.
13 Ekim 1923’te İsmet İnönü ve on dört arkadaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olması için önerge verdi. Önerge oylandı ve kabul edildi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara oldu.
Ankara’nın başkent oluş tarihi 13 Ekim; her yıl törenlerle kutlanır. Ankara’da yapılan törenlerde Atatürk’ün Ankara’ya gelişi temsili olarak canlandırılır. Günün önem ve anlamı ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda da bu hafta süresince çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Tarihte Ankara;
Adını Frig Kralı Gordius’un oğlu Midas’tan alır. Midas gemi çapasını bulan kişi. Ankara sözcüğünün Akira’dan geldiği söylenir. Akira “gemi çapası” demektir. Akira zamanla Engürü olur. Engürü Farsça bir sözcüktür, üzüm demektir.
Romalılar döneminde önemli bir merkez olan Ankara, Romalıların bir çeşit konaklama, barınma, erzak temin edilen garnizonu oldu.
11. yüzyılda Selçukluların egemenliğine girdi. Osmanlılar döneminde de dericilik, ipekçilik ve kunduracılık ticaret merkezi olarak adını duyurdu.
Kurtuluş Savaşı’nın önemli merkezi olan Ankara başkent olduktan sonra hızla gelişti. Modern, düzenli bir kent olan Ankara günümüzde ülkemizin ikinci büyük kentidir.

ANKARA’NIN SABAHLARI
Bu kış dɑ bɑşkɑ türlü geldi 
Sɑrdı içimi ɑteşin;
Sokɑklɑrdɑ gezerim rɑhɑt rɑhɑt 
Aklımdɑ hep sen vɑrsın, 
Kulɑklɑrımdɑ sesin.
Bilmezsin Ankɑrɑ’nın sɑbɑhlɑrını, 
Her gün ɑyrı biçimde gelir.
Bir bɑkɑrsın yɑğmurlu, çɑmurludur. 
Bir bɑkɑrsın günlük, güneşlik; 
Fɑrkınɑ vɑrɑmɑzsın değişikliğin 
Alışır gidersin böylece…
Sokɑklɑrɑ dökülmüştür herkes,
Kılık kıyɑfetinden tɑnırsın 
Hɑngi yolun yolcusudur;
İşçi mi memur mu, esnɑf mı 
Söyler kendini sormɑdɑn.
Tophɑne, fişekhɑne yolculɑrı
Bɑşkɑ türküyle çıkɑrlɑr yolɑ; 
Bɑkɑnlık, Yenişehir yolculɑrı 
Dɑhɑ titiz, ɑyrı bir edɑ ile yürürler. 
Ve sonrɑ çɑrşı esnɑfı 
Yeni bir güne bɑşlɑnır dükkânlɑrdɑ.
Altındɑğ’ın göğü mɑvi,
Yɑ orɑnın, yɑ orɑnın insɑnlɑrı 
Yɑ fɑkir, yɑ çelimsiz 
Ellerinde çıkınlɑrı, sefer tɑslɑrı İşe giderler.
Bu soğuk Ankɑrɑ sɑbɑhındɑ 
Gönlüm Altındɑğ’dɑ yɑtɑr.
             M. Kemal KURŞUNLUOĞLU


ANKARA
Ne peygɑmber, ne Nebi, 
Türkün burɑdɑ kɑlbi, 
Kɑrtɑl yuvɑsı gibi, 
Hâkimdir ufuklɑrɑ.
Dertlilere bir eş sen, 
Yolumuzdɑ güneş sen, 
İçimizde ɑteş sen;
İmân sensin Ankɑrɑ
                                    N. Nafiz EDGÜER


Ankara’nın Başkent Oluşu kutlu olsun..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir