Yangından Korunma Haftası ile İlgili Yazı

blank
yangından korunma haftası ile ilgili özlü sözler
Yangın Sözleri

Bu sayfada yangından korunma haftası ile ilgili şiir, yangından korunma haftası, yangından korunma haftası hakkında bilgi, yangından korunma haftası ile ilgili şiirler, yangınla ilgili şiirler yer almaktadır.


Yangından Korunma Haftası (24 Eylül)

Yangına neden olabilecek durumlarla her gün karşı karşıyayız. Basında, televizyonda, radyoda yangın haberi içermeyen gün geçmiyor. Bu tür haberler “Dikkatsizlik sonucu çıkan yangında…” diye başlar. Bu haberleri duyup üzülürüz.
24 Eylül’le başlayan hafta Yangından Korunma Haftası olarak kutlanır. Öğrencilere yangından korunma konusunda seminerler verilir. Uzman kişiler tarafından konferanslar düzenlenir. Uygulamalar yapılır. Doğal afetler sonucu (deprem, sel) çıkan yangınların büyümemesi için de bu haftada eğitim verilir.
İşte Yangından Korunma Haftası bu nedenle kutlanmaktadır. Bilinçli olmak ve dikkatsizlikten oluşan yangınlara dikkat çekerek olabilecek tehlikeleri azaltmak.
Birçok yangınlar toplumun bilinçlendirilmesiyle önlenebilir. Dikkatsizliğin neden olduğu yangınlar önemli ölçüde azaltılabilir. Çocuklar eğitilerek yangına karşı bilinçli olmaları sağlanırsa yangının nedenlerinden biri daha ortadan kaldırılmış olur.
Kültür düzeyi düşük toplumlarda dikkatsizlik nedeni ile oluşan yangınlar daha fazladır.

Yangına neden olabilecek davranışlar
1. Yanan bir nesneyi söndürmeden atmak,
2. Çocukları yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutmamak,
3. Yanıcı ve patlayıcı maddelere ateşle yaklaşmak,
4. Mutfak ocaklarını dikkatsiz kullanmak,
5. Ormanda ateş yakmak ve yakılan ateşi söndürmemek.
Yangına karşı alınabilecek önlemler
1. Bacaları her yıl temizlemek,
2. Elektrik donanımlarını her yıl kontrol etmek, yıpranmış olanlarını yemlemek,
3. Toplu bulunan alanlarda, trafik araçlarında yangın söndürme aleti bulundurmak.
4. Odun ve kömürle ısınılan sobaların kapaklarını açık bırakmamak, uyurken sobaya odun-kömür atmamak,
5. Ütü ve elektrik sobası gibi yüksek ısıyla iş gören aletlerin işi bittikten sonra soğutulmasını sağlamak.

Yangın söndürme
Yangın oksijenin bulunduğu yerde çıkar. Oksijen olmayan yerlerde ateş yanmaz. Yangın çıktığı anda ateşin hava ile ilişkisi kesilmelidir. Elbise, kilim, yorgan gibi şeylerle yanan nesnenin ya da aracın üstü kapatılır. Varsa yangın söndürme aleti ile söndürülmelidir.
En önemlisi de paniklememektir. Soğukkanlı davranıldığında yangını daha çabuk söndürebilirsiniz.

Ayrıca şunları ihmal etmeyiniz:
Yangın yerinde elektrik varsa sigortası gevşetilmeli, doğal gaz varsa gazın vanası kapatılmalıdır.
Küçük yangınlar su dökülerek de söndürülebilir. Gaz, benzin, ispirto gibi maddeleri söndürmek için su kullanılmamalıdır.
Yangın sizin söndüremeyeceğiniz kadar büyük ise 110 numaralı telefonu arayarak ifaiyeden yardım isteyiniz.

İtfaiye:
Çıkacak olası yangınları söndürmek için kurulmuş örgüte itfaiye denir.
Çok eski çağlarda bile Asurlularda, Mısırlılarda itfaiye örgütünün olduğu bilinmektedir. Romalılar döneminde geliştirilmiş bir itfaiye örgütü olduğu bilinmektedir.
Bizde ise ilk kez Osmanlılar döneminde itfaiye kuruldu. 16. yüzyılda İstanbul’da itfaiye örgütünün olduğundan söz edilir. İstanbul’daki evler ahşap olduğundan sık sık yangın çıkardı. Bu da büyük yıkımlara yol açardı. Bunu önlemek için itfaiye kurulduğu belirtilir.
1868 yılından itibaren tulumbacılar yerel yönetimlere bağlandı. Cumhuriyetten sonra da itfaiye örgütü günümüzdeki yapısını aldı.


Yangından Korunma Haftası ile ilgili şiirler :

YANGIN VAR
Çevrildi sıfır sıfır
Bir səs dedi: Çabuk, yangın!
Arozözlər hazırlandı,
Dan, dan, dedi səsi çanın
Çatısından alev aləv 
Eski bir köşk kavruluyor.
Çatır çatır çatırdayan 
Duvar, tavan dəvriliyor
Penceredə bir anne var, 
‘Yavrum, yavrum” diyə ağlar 
Çılgın gibi bağırırkən,
Yıkılır kalın duvarlar.
Arozöz yetişincə 
Hortumlar sıktı suyu,
Harcandı hep birər birer 
Sarnıç, dəpo, havuz, kuyu.
Bir taraftan can pazarı 
Her tarafı sarmış aləvi 
Bir de genişlersə yangın 
Korku dolaşır əv ev…
Yangın için dikkatli ol,
Kibrit yakma, çakmak çakma. 
Tutuşturma kâğıt mağıt 
Karşısına gəçip bakma
Bir kıvılcım yangın demək,
Yangın ise bir felakət.
Elde değil olmaması,
İtfaiye var berekət.

             M. Zeki TAŞKIN
YANGIN
Yıkımların
En kötüsüdür yangın 
Her şəyi bir anda 
Yakıp yok edər
Bir anda 
Evsiz, barksız 
Anasız babasız 
Bırakabilir çocukları
Dalgınlığı bağışlamaz 
Sönməmiş bir sigara 
Açık bırakılmış gaz lambası 
Yetərlidir onun için.
Bir anda yakabilir 
Kocaman ormanları 
   
                   Yalvaç URAL


Yangından Korunma Haftası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir