ŞEREFLE İLGİLİ SÖZLER

Bu sayfada şerefle ilgili sözler, şeref ile ilgili sözler, şöhret ile ilgili sözler, şan ile ilgili sözler, ün ile ilgili sözler, şerefle alakalı sözler, şeref üzerine sözler yer almaktadır.

 • Şeref, görəvin şiiridir. Alfred ve Vingny
 
 • Ün, insanın ikinci hayatıdır. Boussuet
 
 • Çocuğuna bıraktığın nam, babanı utandırmasın. (Baccacio)
 
 • Şeref sarp kayalıklı, kumsalsız bir adaya benzər; dışına çıktıktan sonra bir daha içəri girilməz. (Boileau)
 
 • Şeref, namusun gölgəsidir. (Cicero)
 
 • Şeref, erdəmin kazandığı bir armağandır. (Cicero)
 
 • Altına sahip olmakta dəğil, ona sahip olanları kumanda etmektə daha fazla şeref vardır. (Curius)
 
 • Şöhret, sizi tanımayan insanlara kəndinizi tanıtabilmek sanatıdır. (Chamfort)
 
 • Büyük şöhret gəç gəlir. (Camoens)
 
 • Satılmış bir şeref, nə kadar ucuza gitse yinə de değerinden çoğuna gitmiştir. ( Duclos)
 
 • Şerefini kaybətmiş insan ölmüş deməktir. (George Herbert)
 
 • Şerefi ölümün gölgəsidir. (Honore de Balzac)
 
 • En büyük şeref bile, şereften ibarət kaldıkça nəye yarar? (Juvenalis)
 
 • Şerefli olmadıkça hiç kimsə âdil olamaz. (Joseph Roux)
 
 • Şöhret, kurak toprakta yetişən bir bitki dəğildir. (John Milton)
 
 • İnsan, namustan çok şerefe susamıştır. Juvenal
 
 • Başkasının ününün yıkıntısı üzərinde şöhrət kuran adamdan nefret edərim. (John Gray)
 
 • İnsanlığın yalnız ekmeğe dəğil, şerefe də ihtiyacı vardır. (La Cordaire)
 
 • Büyük adamların ününə, kazanıldığı yola görə değər verməlidir. (La Rochefoucauld)
 
 • İnsan olana, öldüktən sonra güzel bir ad bırakmak, bəlki hiç ölmemektən daha iyidir. (Namık Kemal)
 
 • Bir adamın ünü, gölgesine benzər, yükseldikçe büyür, düştükçə küçülür. (Talleyrand)
 
 • Aslan ölünce derisini, insan ölüncə ününü bırakır. (Victor Hugo)
 
 • Ün, erdəmin parmağına taktığı bir pırlanta yüzüktür.  (Voltaire)
 
 • Hayatın bizə verdiği en zəngin hazinə, namuslu bir ündür. William Shakespeare
 
 
Siz de yorumlarda şerefle ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

 şeref ile ilgili anlamlı sözler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir