SANATÇI İLE İLGİLİ SÖZLER

SANATÇILARLA İLGİLİ SÖZLER
sanatçı ile ilgili güzel sözler
Sanatçı ile ilgili sözler

Bu sayfada sanatçı ile ilgili cümleler, sanatçı ile ilgili cümle, sanatçı ile ilgili sözler, sanatçı ile ilgili güzel sözler, sanatçıyla ilgili sözler, sanatçı sözleri vardır.

 • Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz, ama bir sanatçı olamazsınız. (Atatürk)
 
 • Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. (Atatürk)
 
 • Denilebilir ki, doğa öne sürer, ama karan sanatçı verir.  Andre Gide
 
 • Sanatçı, çevresindekileri olduğu gibi görmez, kendi olduğu gibi görür. (Alfred Tonnelle)
 
 • Sanatçılar, diğer insanlardan farklıdırlar, hisleri daha derin olur. (Barbara Cartland)
 
 • İnsanların çoğu, iyi bir şey karşısında duygulanır, ama böyleleri, sanatçı karakterine sahip olmayan kimselerdir. Sanatçı ateşli olur, ama ağlamaz. (Beethoven)
 
 • Adi sanatçı odur ki, her eserinden hoşnut görünür. (Cenap Şebabettin)
 
 • Bir sanatçı için ilk şart, disiplindir, buna da kendinden başlamalıdır. (Constance Heaven)
 
 • Sanatçı, eserini kendi kanı ile beslemek zorundadır, sanat ışık haline gelen bir yaradır. (Georges Braque)
 
 • Sanattaki gerçek ile doğadaki gerçek birbirinden ayrılır. (Goethe)
 
 • Düşünen sanatçıların değeri daha yüksektir. (G. E. Lessing)
 
 • Gerçek sanatçı, binlerce kişinin yapamadığını yapar, çünkü binlerce insanın yaptığına biz sanat demeyiz. (J. Weber)
 
 • Her devir, kendine yaraşacak nitelikte sanatçı yetiştirir. (Jean Weizen)
 
 • Her kişinin bir düşünüş, bir duyuş, bir işleyiş biçimi olduğu gibi bir de sanatı, güzeli anlayış biçimi vardır. (İ. Hakkı Baltacıoğlu)
 
 • Sanatçının kişisel değerine göre fikir yürütürüm. Değerin olduğu yerde tartışma yersizdir. (Monino)
 
 • Sanat adamı içinde yaşadığı dünya ile, gerçekle çalışmaktan kaçınamaz. Nurullah Ataç
 • Hemen hiçbir sanat adamı, gördüklerini olduğu gibi söylemek istememiştir; seçer, büyültür, küçültür, istese de istemese de kendi kişiliğini katar. (Nurullah Ataç)
 
 • Sanatçı eserinin malıdır, eser sanatçının değil. (Novalis)
 
 • Her insan bir sanatçı olmalıydı, o zaman her şey güzel bir sanat eseri olurdu. (Novalis)
 
 • Her sanatçı dünyaya tek bir şey, tek küçücük şey söylemek için gelir. (Paul Claudel)
 
 • Sanatçı, ancak kendinden geçince yaratabilir. Sanatçı, yarattığı anlarda kendinde değilse eserinin içindedir. (Stefan Zweig)
 
 • Her büyük sanatçı sanata kendi damgasını vurur. (Victor Hugo)
 
 • Sanatçı ancak kendisini anlayabilecek dereceye gelmiş bir toplum üzerinde etkili olabilir. (W. Deonna)
 
 • Sanatçı, kendinden öncekilerin mirasçısı, içinde yaşadığı toplumun tutsağıdır. (W. Deonna)
 
 
Siz de yorumlarda sanatçı ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

SANATÇILARLA İLGİLİ SÖZLER
SANATÇILAR İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir