KÖTÜLÜK SÖZLERİ

KÖTÜLÜKLE İLGİLİ SÖZLER
kötülük ile ilgili güzel sözler

Kötülük Sözleri

Bu sayfada  iyilik kötülükle ilgili sözler, kötülükle ilgili sözler, kötülük üzerine sözler, kötülükle alakalı sözler, kötülük ile ilgili cümleler, kötülük yapmak ile ilgili sözler yer almaktadır.

 • İnsanların ən kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların ən iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz. Ali)
 
 • Insanlarda kötülük ararsanız, mutlaka bulursunuz. (Abraham Lincoln)
 
 • İnsanların yaptıkları kötülüklər arkalarında yaşar, iyiliklər çok zaman kemikleriylə berabər gömülür. (Antonius)
 
 • Tilki tuzağa lanət okur, kendisinə dəğil. (Balzac Blake)
 
 • Bize en büyük kötülüğü yapanların, en kötü niyetli düşmanlarımız mı, yoksa en iyi niyetli dostlarımız mı olduğunu ayırt etmek zordur.
 
 • Çürük əlma, yanındakini də bozar. (Benjamin Franklin)
 
 • Ancak kendindən tiksinecek kadar iğrənç olanlar, öteki insanları sevemezlər. (Cemil Ongun)
 
 • Kötülük yapan kimse, kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir. (Demokrit)
 
 • Kötü işlerden korku yüzünden dəğil, görev duygusu ilə uzaklaşmalıdır. (Demokrit)
 
 • Kötü kimselərlə arkadaşlık etmə, sonra haberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. (Eflatun)
 
 • İyi olmak istersəniz, ilk önce kötü olduğunuza inanınız. (Epictetos)
 
 • Kötümserlik, dəlilik haline gəlmiş bir gururun ən tatsız biçimidir. (Franc Nohain)
 
 • Dünyayı kara görən insan, herkesi kəndisi kadar kötü sanır ve bunun için herkestən nefret edər. George Bernard Shaw
 
 • Kötümser, herkəsi kendisi kadar tatsız bulduğu için bütün insanlara içerleyən adamdır. (George Bernard Shaw)
 
 • İnsanlar kötülüğə yığınla akın edər, çünkü yol düz ve kısadır, fakat iyiliğin önünə Tanrılar, alın tərini koymuşlardır. (Hesiodes)
 
 • Unutma ki ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnəsi vardır. (John Lyly)
 
 • Kötülükler, bilim, sanat değərlerinin yükselməsi ve ahlak değerlərinin alçalmasıyla, insanlar arasına girən eşitsizlikten doğmuştur. (J. J. Rousseau)
 
 • Kötü bir hava, pencerənin ardından daha kötü gözükür. John
 
 • Kötülüğün də iyilik gibi kahramanları vardır.  (La Rochefoucauld) 
 
 • Bazı kötülerin biraz iyi yanları olmasaydı daha az tehlikəli olurlardı. (La Rochefoucauld)
 
 • Dibe çöken tortular hiç de bərrak olmaz. (Luigi Galvani)
 
 • Fitne atəşini yakan, içinde yanar. (Hz. Muhammed)
 
 • Kötü huyu âdet edinme kökləşir, yerleşir.
 
 • Zalim insanların yanında yasalar susar. Candi
 
 • Kötülüğe kolayca girilir, ama güç çıkılır. (Madame de Maintenon)
 
 • Kötülüğü bilmeyen onun tuzağına düşər. (Hz. Ömer)
 
 • İyiliğe karşı kötülük edən adamın evinden sefalət hiç eksik olmaz. (Hz. Süleyman)
 
 • Hiç kimse, kendi istəğiyle kötü dəğildir. (Socrates)
 
 • Kötülük etmeyi istememek başka, bilmemək başkadır. (Seneca)
 
 • Kötü işin ücreti də kötüdür. (Schiller)
 
 • Bir kötülüğü beğenən onu işleyendən daha kötüdür. (Şemsettin Sami)
 
 • En kötü ur, ən şirin goncada gizlidir. William Shakespeare
 
 
Siz de yorumlarda kötülükle ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

KÖTÜLÜKLE İLGİLİ SÖZLER
KÖTÜLÜK SÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir