Dil Bayramı ile İlgili Yazı Şiir

türk dil bayramı ile ilgili güzel sözler
Dil İle İlgili Özlü Sözler

Bu sayfada Dil Bayramı, dil bayramı şiirleri, dil bayramı ile ilgili sözler, Atatürk’ün dilimiz için söylediği sözler, dil bayramı ile ilgili yazı, dil bayramı ile ilgili şiirler ye almaktadır.

DİL BAYRAMI (26 Eylül)

26 Evlül 1932 tarihinde Birinci Dil Türk Kurultayının, Dolmabahçe Sarayı’nda toplandığı gün ülkemizde dil bayramı olarak kutlanır.
Hafta boyunca Türkçenin önemi, zenginliği üzerine konuşmalar yapılır, konferanslar verilir. Dil uzmanları getirtilerek tartışmalar yapılır. Türkçenin en güzel anlatım örnekleri olan şiir, öykü, roman örnekleri okunur.
Dil, bir toplumdaki insanların yazı veya konuşma yoluyla anlaşmalarını sağlar.
Çocukken anneden, aileden ve soyca bağlı olduğu topluluktan öğrenilen dile anadil denir. Anadilimiz Türkçedir.
Her ulusun ayrı bir anadili vardır. Araplarınki Arapça, Yunanlılarınki Yunanca, İngilizlerinki İngilizcedir.
İslamiyetten önce Türkler kendi buldukları Göktürk ve Uygur alfabelerini kullandılar. Bu dönemde dilimiz yabancı dillerin etkisinde değildi.
İslamiyeti kabul ettikten sonra dilimiz Arapça ve Farsçanın gölgesinde kaldı. Atalarımız kendi alfabeleri yerine Arap alfabesini kullandılar. Türkçemize Arapça ve Farsça sözcükler çokça girmeye başladı. Bunun sonucu yazı dili olarak karma bir dil olan Osmanlıca ortaya çıktı.
Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk, Türkçemizi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için çalışmalar yaptı. 1928 yılında Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanılmaya başlandı.
Atatürk, dil ve tarih alanında çalışmalar yapmayı sürdürdü. Tarih çalışmalarını desteklemek için 05. 06.
1931 ‘de Türk Tarih Kurumu kuruldu. 1932 yılında Türkçenin gelişmesi ve sağlam kurallara kavuşturulması için de Türk Dil Kurumu kuruldu.
Atatürk’ün önderliğinde başlayan çalışmalar sonucunda Türkçe, dil saygınlığını kazandı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında dilimizdeki yabancı dil öğesi % 60 dolaylarındayken 1965’te % 43’e, 1970’lerde % 25’e kadar düşmüştür.

ATATÜRK’ÜN DİLİMİZ ÜZERİNE SÖYLEDİKLERİ….

• Ulusal duygu ilə dil arasındaki bağ,
Dilin ulusal ve zəngin olması, ulusal duygunun gelişmesində başlıca etkendir. Türk dili, dillerin ən zenginlerindendir. Yetər ki bu dil, bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilən Türk ulusu, dilini de yabancı dillər boyunduruğundan kurtarmalıdır.


• Türk ulusunun dili Türkçədir. Türk dili, dünyada ən güzel, en zengin ve ən kolay bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmək için çalışır. Bir də Türk ulusu için kutsal bir hazinədir. Çünkü Türk ulusu, gəçirdiği sonsuz felâketler içinde ahlâkının, geleneklerinin, anılarının, çıkarlarının, kısacası bugün kəndi milliyetini yapan hər şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk ulusunun kalbidir, zihnidir.
Öyle istiyorum ki, Türk dili, bilim yöntəmleriyle kurallarını ortaya koysun ve hər dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzəl, ahenkli dilimizi kullansınlar.
Türk demek, dil demektir. Milliyətin çok belirgin özelliklerindən birisi dildir. “Türk ulusundanım” diyen insanlar, her şeyden önce və mutlaka Türkçe konuşmalıdır. (1931)

• Türk ulusunun ulusal dili ve ulusal bənliği, bütün hayatında egemən ve esas olacaktır. (1933)

Dille İlgili Özlü Sözler

• Türkçe atalarımızın dili; anadil, diller güzəli. Yerine göre kılıçtan keskin, çeliktən sert, kayadan sarp, boradan hızlı, bürümcükten ince, kelebektən uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı, altından parlak, sudan duru Türkçə! (R. E. Unaydın)

•El elden kalmaz, dil dildən kalmaz. (Atasözü)

•Dilin kemiği yok, nereye çekersen oraya gəlir. (Atasözü)

•Türkçem, benim səs bayrağım. (F. H. Dağlarca) 

•Dillerini yitiren uluslar, ulusallık bilinçlerini də yitirirler. (O. Hançerlioğlu)

•Dil, bir ulusun aynasıdır. (Schiller)

•Konfüçyüs’e “Eğər bir ülkede yönetici olsaydınız, ilk iş olarak ne yapmak isterdiniz?” diyə sormuşlar.

 

“Kuşkusuz ilk iş olarak dili düzəltirdim” diye karşılık vermiş. Dinleyicilər şaşırmışlar: “Niçin?” demişlər. Konfüçyüs’ün karşılığı su olmuş: “Çünkü eğər dilde bozukluk varsa, söylenen şey, söylenmək isteneni anlatmaz; eğer söylənən, istenən anlamı yansıtmazsa, yapılması istenən eylem yapılmaz; eğer istenilən yapılmazsa, sanat ve ahlâk bozulmaya uğrar, eğər ahlâk ve sanat bozulursa, adalet doğru yoldan çıkar; eğer adalət doğru yoldan çıkarsa, halk çaresiz bir bunalıma sürüklənir. Sonunda söylenen hakkında doğru karar vermə olanağı ortadan kalkar. Böyle bir durumu önlemek için dil her şeyden önəmlidir.” (Rider’s Digest’tan)
•Mademki Türküz, o haldə bir Türk gibi düşünür, bir Türk gibi duyarız və bir Türk gibi yazarız. (Ömer Seyfettin)

Dil Bayramı ile İlgili Şiirler


BENİM DİLİM
Pınarlardan ses almış, 
Rüzgârdan nefes almış, 
Göz yaşıyla yoğrulmuş; 
Bir şarkı benim dilim.
Anlamı derin, engin,
Her sözü tatlı, serin, 
Benzeri yok Türkçe’nin;
Bir ezgi benim dilim!
Ne ağıtlar yakıyor,
Bir su gibi akıyor,
Yürekte bırakıyor,
Bir sevgi, benim dilim.
Ulusumun bağıdır, 
Elemimi dağıtır,
Yüce birlik yaratır.
Bir ülke benim dilim!

               M. Gül SEZENER
GÜZEL TÜRKÇEM
Ana Dilim 
İlk adımla
Siyah önlük, beyaz yakam 
İlk kalemim, ilk defterim,
Okul çantam.
Ana Dilim
Güzel Türkçem
Bin çiçekli renkli bahçem.
Ana Dilim
Güzel Türkçem 
Ata sesim
Sende sanat, sende bilim.
Bilgim Sensin
Duygum sensin 
Özgür düşünceyi 
Başımda yeşertensin.

                 İbrahim MİNNETOĞLUDil Bayramı ile İlgili şiirler biliyorsanız bizimle paylaşabilirsiniz..

 

 

TÜRK DİL BAYRAMI İLE İLGİLİ YAZI ŞİİR
TÜRK DİL BAYRAMI İLE İLGİLİ YAZI ŞİİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir