YÖNETİM İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

YÖNETİCİ SÖZLERİ

Yönetmekle İlgili Sözler

 

Bu sayfada yönetim ile ilgili anlamlı sözler, yönetim ile ilgili özlü sözler, yönetme ile ilgili sözler  yer almaktadır.

 

Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. GOETHE

 

Dünyayı yönetenler, dirilerden çok ölülerdir. MUHAMMED BİN HANEFİYYE

 

Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. RUSSY

 

Başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay, çok daha hoştur. VIONTAJGNE

 

İnsanın kumanda etmeye hakkı olması için kumanda ettiklerinden daha değerli olması gerekir. KEYHUSREV

 

Kendini yönet dünyayı yönetecek gücü bulursun. PLATON

 

Eğer bir yönetici doğru davranırsa, hükümeti yönetmekte ne gibi bir güçlük çekebilir? Eğer kendisi doğru yolda gitmezse, başkalarının hareketlerini düzeltmekte ne mana vardır? KONFÜÇYÜS

 

Hiç kimse zamanın eskittiği düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmeye başarılı olamaz. Woodrew Wilson

 

Böl ve hükmet yaman söz; birleştir ve yönet, daha iyi bir hazinedir. Wolfgang Van Goethe

 

Güçsüz yönetici, en son konuştuğu kişinin önerdiği yöntem ve yolu seçer. Warren Bennis

 

Yönetimin aldığı kararlardaki yanlışların en sık rastlanan ortak noktası; doğru soru yerine, doğru yanıtın bulunmasına fazla odaklanmaktır. Peter F. Drucker

 

İyi bir yönetici, iş arkadaşlarının olumsuz yönlerine bakmak yerine, olumlu yönlerini ön plana çıkartıp, o yönünü değerlendirir. Peter F. Drucker

 

Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar. Nicola Machiavelli

 

Yöneticiler duygularıyla davranmamalıdır, her zaman mantık yolunu seçmelidirler. Napoleon Bonaparte

 

Bizi yöneten kişilerin, bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez, bizden çok üstün yetenekli  değillerse bizden çok aşağı sayılırlar, çok şey vaat ettikleri için, çok şey yapmak zorundadırlar. Montaigne

 

Yetki verme kabiliyeti, iyi ve kötü yönetici arasındaki farkı herhangi başka bir şeyden daha çok belirler. Mc Cormack

 

En iyi asker saldırmaz, üstün savaşçı sessiz başarır, en büyük fatih, mücadele etmeden kazanır, en başarılı yönetici, emretmeden yönlendirir. Lao Tzu

 

İyi yönetim; ortalama insanlara nasıl üstün insanlar gibi çalışabileceklerini, göstermektir. John D. Rockfeller

 

Orkestrayı yönetmek isteyenler, sırtını kalabalığa dönmelidirler. James Crook

 

Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsın. Hz. Ömer

 

Arkadan yürüyenler, asla yönetici olamazlar. Hun İmparatoru Atilla

 

Kendinizi yönetmek için kafanızı, başkalarını yönetmek için kalbinizi kullanın. ElenorRoosevelt

 

Bir imparatorlukta eğer iyi bir yönetim hüküm sürüyorsa; kültür, sanat ve cezalandırma konularında emir imparatordan gelir. İmparatorlukta yönetim kötü ise kültür, sanat ve cezalandırma konularında, soylular söz sahibi olur. Confucius

 

Hiçbir ülke, halkının onamasıyla yönetilmemiştir; çünkü halklar yönetilmeye temelden karşıdır, hele sürekli gelir vergisinden yakınanların, bunu çok iyi bilmeleri gerekir. Bernard Shaw

 

En iyi siyasi bir topluluk, orta sınıf vatandaşlarından kurulur ve orta sınıfın büyük, mümkünse diğer iki sınıftan da büyük olduğu ülkeler, muhtemelen iyi yönetilir; çünkü orta sınıf; ülkedeki dengenin bozulmasını, bir sınıfın diğeri üstünde hakimiyet kurmasını önler. Aristoteles

 

YÖNETİCİ SÖZLERİ
YÖNETİCİYLE İLGİLİ SÖZLER

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir