SUÇ İLE İLGİLİ SÖZLER

Bu sayfada suç ile ilgili güzel sözler, suçlu ile ilgili sözler yer almaktadır.
 • Toplum, suçu hazırlar, suçlu onu işler. H. BUCKLE

 • Akıllı olan her adam, özür dileyenin bir suçu olduğuna inanır. FİRDEVSİ

 • Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, herkesin içinde, açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. LA BRUYERE

 • Bir mahkeme huzurunda aklanan bir suçlu ile kendi kalbinde ve diğerlerinin gözünde aklanan bir suçlu arasında çok büyük bir fark vardır. HENRY FIELDING

 • Suçunu gizlemek, onu işlemekten daha beter bir suçtur. CAMİ

 • En büyük suçlar zaruri olanı değil fazla olanı elde etmek için işlenir. ARİSTOTELES

 • Suçlunun beraat ettirildiği yerde hâkim hüküm giyer. PUBLİLİUS SYRUS

 • Hiçbir suçlu, kendi öz mahkemesinde beraat edemez. JUVENALİS

 • Yargıç doğru karar verseydi, belki de suçlu suç işlemezdi. DOSTOYEVSKİ

 • İşlediğimiz suçu başkasına söyledikten sonra biz unuturuz, ama o unutmaz. NIETZSCHE

 • Arsız güçlü olunca, haklıyı suçlu çıkarır. KONFÜÇYÜS

 • Suçu bağışlayan soyludur. Ancak özür dileyen daha soyludur. ALPHONSE DAÜDET

 • Büyük suçlar işleyecek kabiliyette olmayanlar, başkalarından da kolaylıkla şüphelenmezler. LA ROCHEFOUCAULD

 • Ceza ile suç aynı anda doğar. HESIODOS

 • Elalemin suçlu olduğuna hükmetmezden önce insanın kendisini uzun uzun yoklaması gerekir. MOLIERE

 • Bütün suçlar ve kötülükler acizlikten doğar, onun için hepsi ancak merhamete layıktır. ALFRED DE VIGNY


    Sizin de bildiğiniz suç ile ilgili sözler varsa bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir