SANAT İLE İLGİLİ SÖZLER

    Bu sayfada sanat sözleri, sanatçı ile ilgili sözler, sanat ile ilgili güzel sözler, sanat ile ilgili cümleler, sanat ile ilgili sloganlar, sanat ile ilgili özlü sözler, sanat ile ilgili özdeyişler bulunmaktadır.

 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. ATATÜRK

 • Sanat doğadan daha zariftir.İBNİ SİNA

 • Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir. ATATÜRK

 • Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. ARİSTOPHANES

 • Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir. EDGAR DEGAS

 • Çalışmayı sana an öğretebilir. Beceriklilikte bir kurt sana öğretmen olabilir. Bilgiyi daha önceki insanlardan alabilirsin. Ama sanatı, yalnız kendin ortaya koyabilirsin. SCHILLER

 • Sanatçılarına kıyan bir yönetim kendi yıkımını hazırlar. SERHAT KESTEL

 • Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. II. FRIEDRICH

 • Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini gösterme ihtiyacıdır. E. G. BENITE

 • Sanatın amacı güzellik, ahlakın amacı iyiliktir. MEHMET KAPLAN

 • Sanat, tükenmez hazinedir. HZ. ALİ

 • Gerçek sanat, gizlenmesini bilen sanattır. ANATOLE FRANCE

 • Sanat sadece ekmek parasını ondan kazananların atölyesinde öğrenilir. SAMUEL BUTLER

 • Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onların seviyesine ulaşılamaz. EDGAR DEGAS

 • Sanat, kâinatın içindedir Sanatkâr, bunu oradan çıkarabilendir. ALBRECHT DÜRER

 • Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. MICHELANGELO

 • Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. LORD AVEBURY

 • Sanattaki güçlük, şair olana fikirler getirir, şair olmayanın elindeki fikirleri alır. PAUL VALERY

 • Sanat, ruhun zaferidir. CHANNING

 • Sanatta ancak kabiliyetin değeri vardır. SCHOPENHAUER

 • Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlarlar. JEAN PAUL RICHTER

 • Bütün sanatlar kardeştir, her biri diğerinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

 • Eleştirmek kolay, sanat güçtür. N. DESTOUCHES

 • En güzel sanat, yaşama sanatıdır. JOHN MACY

 • Sanat da tıpkı hayal gibi, insan içine daldığı oranda genişliyor ve enginleşiyor. GOETHE

 • Sanatın ödevi doğayı kopya etmek değil, ifade etmektir. BALZAC

 • Büyük sanatkârların yurdu yoktur. ALFRED DE MUSSET

 • Sanat kendi yasalarını kendi koyar ve zamana hükmeder. LA ROCHEFOUCAULD

 • Sanat, hayatın ekmeği değilse de şarabıdır. JEAN PAUL RICHTER

 • Gerçek sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan tanıklardır. E. G. BENİTE

 • Gerçek sanat metafizik çalışmadır. NIETZSCHE

 • Sanatta gerçeğin sırına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. BETTiNE BRENTANO

 • Sanatçı, yaşlandıkça genç kalabilendır. SERHAT KESTEL

 • Sanatçıya iki göz yetmez. LAMARTINE

 • Sanatkâr, doğanın âşığı olduğu için onun hem tutsağı, hem de hâkimidir. TAGOR

 • Herkes sanatçıya dost oImasa da o herkese dosttur. SERHAT KESTEL         Sizin de bildiğiniz sanatla ilgili sözler varsa bizimle paylaşabilirsiniz.

         Bir cevap yazın

         E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir