RUH İLE İLGİLİ SÖZLER


 • Duygu aklın esiridir. Fakat bil ki akıl da ruhun esiridir. MEVLÂNÂ

 • Derin ruhlar hem geçmişte, hem de gelecekte yaşamak zorundadır. GOETHE

 • Kâinatın efendisi ruhtur. AHMET HAMDi TANPINAR 

 • Vücudu öldürenden korkmayınız. Ruhu öldürenden korkunuz. DIDEROT

 • Vücut, ruhun bineğidir. ŞEYH GALİP

 • Şahsiyetini kazan, erdemlerini kemale eriştir. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. İMAM GAZALİ

 • Ten, ruhun elbisesine benzer. Bu el ruhun elinin yeridir, bu ayak da ruhun ayağına giydiği mesttir. MEVLÂNÂ

 • İlmin bana öğrettiği ve hâlâ öğretmekte olduğu şeyler, benim, “ruhun, ölümden sonra da devam ettiği” hususundaki inancımı kuvvetlendirmektedir. W VÖN BRAUN

 • Basit bir ruh mutlulukla övünür, felaketle de yere serilir. EPİKÜROS

 • Ruh ihtiyar doğar, fakat gençleşir; hayatın komedisi bu… Vücut ise genç doğar, gitgide ihtiyarlar. Bu da hayatın trajedisi… Oscar WILDE

 • Hekimlerin yaptıkları en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye girişmeleridir. PLATON

 • Ruhu lekeleyen daima vücuttur. VICTOR HUGO

 • Dünyada en gelişmemiş ülke, insan ruhudur. En verimli ülke de odur. Bu sebeple eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. PEARL S. BUCK

 • Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerindeki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz. SOKRATES

 • Bütün bunların hiç ilişkisi yok bizimle, çünkü biz, ruhla beden bir aradayken varız. LUCRETIUS

 • Ruh başıboş kalınca türlü hayaller kuruyor. LUCIANUS

 • Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlardaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. EPİKTETOS

 • Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. MONTAIGNE

 • Ruhun derdi içinde. Ve kaçamaz kendi kendisinden… HORATIUS

 • Zayıf ve alçak ruhlar kendilerine gereğinden fazla değer verir ve üç damla suyla ağzına kadar dolan vazolara benzerler. DESCARTES

 • İnsanların ruhlarından söküp atacaktan yalnız iki şey vardır: bencillik ve imansızlık. EPİKTETOS

 • Ruh, akılda ve gerçekte hayata kavuşur. Tutkuda ve yanlışta varlık anlamını yitirir. EPİKTETOS

 • Ruhların yerleştikleri beden yapısının niteliği pek önemlidir; çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir, birçokları da vardır ki körletir. CİCERO

 • Ruhunu iyice araştır derinliklerde zengin hazineler vardır. Fakat bu hâzineleri egzersizlerle daima canlı tutmak gerekir. M. AURELIUS

 • Mutlu olmak istiyorsak, gerçek hayatın cisminde değil ruhta olduğuna inanmalıyız. TOLSTOY

 • İnsana mutlu kılan şey şartlar değil, ruh yapısıdır. VOLTAIRE

 • Duyan ve gören yalnız ruhtur. Geri kalan her şey sessiz ve sağırdır. EPIKHARMOS

 • İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir. CİCERO

 • Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehrede güzel bir ruh yoksa neye yarar? EURİPİDES

 • Büyük bir ruhta her şey büyüktür. PASCAL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir