POLİTİKA İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER


  • Politika gerçekleri yadsıyıp, yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir. WÎNSTON CHURCHILL

  • Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır. BİLL VAUGHEUR

  • Politika güç bir iştir, ona kendiliğinden atılan kimse ondan şikâyet etmemelidir. GÜNTER GRASS

  • Pencereyi kendiniz açarsanız iyi hava gelir, başkası açarsa cereyan olur. L. J. GOODYEAR

  • Sürekli olarak kendini yönetebilmek, insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir. BERTRAND RUSSELL

  • En dürüst politikacı satıldıktan sonra satılmış olarak kalandır. Simon Cameron

  • Politika hayatı değiştirecek tutkuya sahip ancak hayatı yaşama tutkusu olmayanların işidir. Tom Robbins

  • Politika sorun arama, mevcutsa bulma, mevcut değilse yaratma, yanlış teşhis koyma ve yanlış tedavi uygulama sanatıdır.  Ernest Benn

  • Politika kansız savaş, savaş ise kanlı politikadır. Mao

  • Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz. Einstein

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir