KORKU SÖZLERİ Korkmak ile ilgili sözler

korku sözleri

KORKU SÖZLERİ

Bu sayfada korku ile ilgili sözler, korku ile ilgili güzel sözler, korku ile ilgili özlü sözler, kokmak ile ilgili sözler, korkusuzluk ile ilgili sözler, korku sözleri vardır.

Saygı olan yerde korku olur, ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. PLATON

Korkak insanlar başaklı buğday sapını bile yılan sanır. G. GARDONYI

Ne fakirlikten, ne sürgünden, ne zindandan, ne de ölümden korkmamalıdır. EPİKTETOS

Korku bazen kafasızlıktan gelir, kalpsizlikten de geldiği gibi… MONTAIGNE

Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikedeyiz. T. LIVIUS

Korku köleliktir. PLATON

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikememişlerdir. PLATON

Testi, taştan korkar. MEVLÂNÂ

Korku yalan doğurur.DOSTOYEVSKÎ

Bir insan korkak mı, namuslu insan olamaz D. SZABO

Korku bütün erdemlerin önüne set çeker. PUBLİLİUS SYRUS

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevmez. CENAP ŞAHABETTİN

Korku, gelecek bir kötülüğü beklemedir. PLATON

Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. GOETHE

Kim etrafa korku salarsa, kendisi de korkusuz değildir. EPİKÜROS

Korku, insanı uğursuzluktan kurtarmaz, daha beterine düşürür. Saint Exupery

Korkak, tehIikeye düşünce ayaklarıyla düşünendır. Bierce

Korkunun çok gözü vardır. Cervantes

İnsan ne yoksuIluktan, ne sürülmeden, ne hapisten, ne de öIümden korkmamalı, yaInız korkak olmaktan korkmaIıdır. Epistetos

Kendisinden çok kişinin korktuğu kımse, çok kişiden korkmaIıdır. (Pubtius Cyrus)

Korku suçu, suç cezayı doğurur. (Voltıire)

Sizin de bildiğiniz korku ile ilgili güzel sözler varsa bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir