KİTAP İLE İLGİLİ SÖZLER

KİTAPLA İLGİLİ SÖZLER

KİTAPLARLA İLGİLİ SÖZLER

Bu sayfada kitap ile ilgili güzel sözler, kitap ile ilgili hadisler, kitap ile ilgili özlü sözler, kitap üzerine özdeyişler, kitapla ilgili sözler, kitaplar ile ilgili sözler vardır.

 

 • Bir an bilgiyle meşgul olmak, bir an kitaba, yazıya bakmak, altmış yıl ibadet etmekten hayırlıdır. HZ. MUHAMMED

 

 
 • Tanrım, bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver. KONFÜÇYÜS

 

 
 • Yüzyılımızın en kuvvetli silahı artık ne tank, ne tüfek, ne cop, ne makineli tüfek, ne siyasi iktidar, ne de sermayedir. Bütün bunların sindiremeyeceği, tersine onların hepsini birden sindiren kitaptır. HALDUN TANER

 

 
 • Bu kitabın kaç dakikada okunduğunu bırak, kaç senede yazıldığım düşün! A. NİHAT ASYA

 

 
 • Kitaplar, insan hayatının tehlikeli denizlerinde bize yol gösteren pusulalar, teleskop, sekstant ve haritalardır. LEE BENNETT

 

 
 • Kitapları seviyor musunuz? öyleyse bütün hayatınızda mutlu olacaksınız demektir. JULES CLARETTE

 

 
 • Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse yahut da komşusundan daha iyi bir fare kapanı yaparsa, yuvasını ormanlar içinde bile kursa, insanlar onu arar, bulurlar. EMERSON

 

 
 • Kadınlar gençlik için; yemek, doymak içindir. Dostlar cemiyet için; seyahatler öğrenmek için; ev, çiçek, taş ve antika şeyler, satın almak içindir, bunlar daha sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Kitaplar, hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem yel, hem yağmur, hem de soğuk içindir. YUAN MIE

 

 
 • Bir zamanlar dünya kitaplar üzerinde rol oynuyordu. Şimdi kitaplar dünya üzerinde rol oynuyor. JOUBERT

 

 
 • Bana kitaplarını göster, sana senin ve çocuklarının ne ruhta olduklarını söyleyeyim. WİLHELM STEKEL

 

 
 • Yasalar ölür, kitaplar kalır. BULWER LYTTON

 

 
 • Yazmak sanatı, hayatı incelemekle kazanılır. AMİE SOVCHE

 

 
 • Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir. R. RERRICK

 

 
 • Kitap, içimizdeki donmuş denizin buzlarını kırmaya yarayan bir gereçtir. FRANZ KAFKA

 

 
 • Kitap sarrafı her yerde hüküm görür. GOETHE

 

 
 • İyi kitaplar okumayan kimsenin okumuş olmasıyla, cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur. MARK TWAIN

 

 
 • Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir. CLARENDON

 

 
 • ölmekle bize yazık olacak; okumak gibi bir zevkten yoksun kalacağız. GÜNDÜZ AKINCI

 

 
 • Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz, kitaplara sarılmaktır. SUUT KEMAL YETKİN

 

 
 • Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır. THEODOR WALKER

 

 
 • Huzura kavuşmak ve kederlerimizden uzaklaşmak için bir anıta koşar gibi kitaplarıma koşarım. D. HENDERSON

 

 
 • Ruhlarda değişiklik vücuda getiren araç kitaptır. VICTOR HUGO

 

 
 • Kitaplar yaşadıkça, “geçmiş” diye bir şey olmayacaktır. BULWER LYTTON

 

 
 • Kitapsız ev, cansız ceset gibidir. CiCERO

 

 
 • Kitapların düşmanları insanların kinin aynıdır: ateş, rutubet, zaman ve içindekiler. PAUL VALERY

 

 
 • Kitapların amacı insanlara dürüst, eğitimli ve çalışkan olmayı öğretmektir. JOHN K. BANGS

 

 
 • Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir değeri yoktur, çünkü o zaman kitapla diğer eşyalar arasında bir fark kalmaz. JOHN K. BANGS

 

 
 • Kitaplarım, en iyi dostlarım ve en sadık sevgililerimdir. BULWER LYTTON

 

 
 • Kitaplar, beynin çocuklandır. JONATHAN SWIFT

 

 
 • Kitaplar da dostlar gibi, az, fakat iyi seçilmiş olmalıdır. JOINERIANNA

 

 
 • Kitaplar, deniz fenerleri gibi, zaman denizinin üstünde dimdik dururlar. G. H. WIPPLE

 

 
 • Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır. WILLIAM DAVENANT

 

 
 • Kitap, aklın ilacıdır. S. DIODORUS

 

 
 • Kitap, insanın sevgi mihrabı olmaya uygundur. R. NECDET EVRİMER

 

 
 • Kitap, bir insanın en seçkin süsüdür. T. SMOLLETT

 

 
 • Kitap yazmak istersen, iyice kendini yokla, bakalım yetecek kadar güç, tecrübe ve bilgi topladın mı? F. KOLCSEY

 

 
 • İyi kitaplar, babalarını ebedileştiren çocuklardır. PLATON

 

 
 • İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin zekâlarıyla, önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir. DESCARTES

 

 
 • Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa o kadar değişik çeşidi var demektir. ANATOLE FRANCE

 

 
 • Bir kitap, bazen bir savaş kadar büyük olabilir. BENJ AMİN DISRAELI

 

 
 • Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi de katar. VİCTOR HUGO

 

 
 • Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır. MONTAIGNE

 

 
 • Bir kitabı okumak, bir İkincisini yaratmaktır. BALZAC

 

 
 • Elime biraz para geçerse, kitap alırım. Eğer birkaç kuruş artarsa onunla da yiyecek ve giyecek alırım. EMERSON

 

 
 • Yararlı bir kitabı ilk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim sanırım. Beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi olurum. OLIVER GOLDSMITH

 

 
 • Hiçbir üzüntüm yoktur ki bir saat kitap okumayla geçmesin. MONTESOUIEU

 

 
 • İçinde iyi bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur. CERVANTES

 

 
 • İnsan, her gün ya güzel bir ses işitmeli ya da gönül açıcı bir kitap okumalı ya da güzel bir şey seyretmeli. GOETHE

 

 
 • İnsan, kitabın değerini hastalanıp yataktan kalkamadığı zaman daha çok anlar. JOHN K. BANGS

 

 
 • Kitaplar, akim tedavi yerleridir. DİODORUS SICULUS

 

 
 • önce iyi kitapları okuyunuz, yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız. F. THOREAU

 

 
 • Asrımızda iyi seçilmiş kitap koleksiyonu gerçek bir üniversite eğitimi değerindedir. CARLYLE

 

 
 • Beden için dağlara çıkıp spor yapmak ne ise, ruh için büyük kitapların okunmasına ayrılmış bir gece de odur. ANDRE MAUROIS

 

 
 • Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen milletler acı çekmeye mahkumdurlar. FLETCHER

 

 
 • Yabani milletler dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir. VOLTAIRE

 

 
 • Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur. Zaman zaman o insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her dileğine onunla kavuşursun. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir, ne incitir, ne incinir. KÂTİP ÇELEBİ

 

 
 • Her kitaplık bir cezaevi kapatır. SENECA

 

 
 • Bir kitap, bazen bir savaş kadar büyük olabilir. DISRAELI

 

 
 • Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır.VİCTOR HUGO

 

 
 • Bazı kitaplar tadılmalı, bazıları yutulmalı, birkaçı da ağır ağır çiğnenerek ve sindirilmelidir. FRANCIS BACON

 

 
 • Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. SAMUEL JOHNSON

 

 
 • Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. MEVLÂNÂ

 

 
 • Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: Günün kitapları, her zamanın kitapları. RUSKIN

 

 
 • Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir. ALEXANDER POPE

 

 
 • Kitaplar, benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar. ALPHONSE DAUDET

 

 
 • Kitaplar, gerçek dostlardır. İnsan, hayatın en büyük gerçek ve üzüntüleri içinde bile onlara başvurabilir ve onlarda istediği şeyleri bulabilir. ALPHONSE DAUDET

 

 
 • Kitaplar soğuk, ama güvenilir dostlardır. VICTOR HUGO

 

 
 • Kitaplar düşüncelerin mezarlarıdır. LONGFELLOW

 

 
 • Kitaplar benim için en iyi, ihtiyarladıkça hiç yıpranmayan tek dostlarımdır. MAURİCE ROSTAND

 

 
 • İyi bir kitabı öldürmektense bir insanı öldürmek daha iyidir. MİLTON

 

 
 • Kitapsız bir ev, ruhsuz bir vücuttur. CİCERO

 

 
 • Ahlaka uygun ya da ahlaka aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır ya da kötü. Hepsi bu kadar. OSCAR WILDE

 

 
 • Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır. WILLIAM ELLIS

 

Sizinde bildiğiniz kitap ile ilgili güzel sözler varsa bizimle paylaşabilirsiniz.

 

KİTAPLA İLGİLİ SÖZLER
KİTAPLARLA İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir