İSTEKLER İLE İLGİLİ SÖZLER

istekler ile ilgili sözler
istekler ile ilgili güzel sözler

İsteklerle Sözleri

Bu sayfada  istekler ile ilgili güzel sözler, istek üzerine sözler, istekler hakkında sözler, istekle alakalı sözler  yer almaktadır.

 

 • İnsanIarın kalplerındeki isteği alırsan dünyayı havadan yoksun bırakmış oIursun. Bulwer Lytton

 

 
 • İstediğiniz bazı şeyIere sahıp olmak mutluluğun bir parçasıdır. Bertrand Rusell

 

 
 • Ilk isteği yenmek, ondan sonrakileri yenmekten daha koIaydır. Benjamin Franklin 

 

 
 • İnsan isteklerinin yarısını eIde ederse, üzüntülerinı iki kat çoğaltmış olur. Benjamin Franklin

 

 
 • Sağlık, güç, neşe, sevgi ve rahata kavuşmak için bunIarı önce şiddetle istemek gerekır. (Bauche)

 

 
 • İsteklerimizden nefret edebildiğimiz haIde, istemedikIerimizden nefret edemeyiz; çünkü gerçekten . istediklerimiz bunIardır. (Cemil Sena Ongun)

 

 
 • Ölçüsüz istekler bir çocuğa yaraşır, bir adama değiI. (Demokrit)

 

 
 • Her istek karşısında insan, kendıne şu soruyu sormaIıdır: «Acaba bu istek elde ediIince ne olur, edilmezse ne oIur?» (Epicure)

 

 
 • Mutluluk ile istek birlıkte olamazIar. (Epictetos)

 

 
 • Dünyasal şeylere olan bağlılığımızdan doğan derin istekIeri çiğneyip yenebilmemiz için ne kadar zorIuk çekmemiz gerekiyor. (Francesco Petrarco)

 

 
 • İnsan hayatında iki feci oIay vardır: Bir insanın çok istediği şeyi eIde edememesi, diğeri de etmesidır. (George Bemard Shaw) 

 

 
 • Kimi zaman, insanın içınde olmadan da istekler uyanabiIir. (J. J. Rousseau)

 

 
 • Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanIarını görürüz, onu eIde ettikten sonra da hep kötü yânlarını buluruz. (Jonathan Swift)

 

 
 • Kafeste oImak insana uçabileceği sanısını verıyor. (Jacques Riviere)

 

 
 • Bir şeyın yasak ediImesi istek uyandırır. (Montaigne)

 

 
 • İstemek azdır, amaca erişmek için’ şiddetIe arzulamak gerekır.(Ovidius)

 

 
 • Zıt gibi görünen bazı şeyler asIında duyulduğu halde geri çevriIen güçlü isteklerdır. (Pitigrilli)

 

 
 • Bilmelisiniz ki, iradeniz ılaçlardan daha etkiIidir. (Paracelsus)

 

 
 • Her şeyın ortası iyi, çoğu zararIıdır. (Plautus)

 

 
 • GençIerin istekleri: Aşk, para, sağlık; yaşlıIarın istedikleri. Sağlık, para, aşk.

 

 
 • İstediğimizi eIde edemezsek, olanı sevmeye çalışmaIıyız. (Russy Robutin)

 

 
 • Çok isteyen, az şey yapar. (Schiller)

 

 
 • Her istediğini yapamıyorsan, yapabiIeceğin şeyIeri iste. (Terence)

 

 
 • Büyük adamIarın amaçları, diğerlerinin yalnız istekleri vardır. (Washington Irving)

 

 
 
Siz de yorumlarda istekler ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

istekler ile ilgili sözler
istek sözleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir