İNANMA İLE İLGİLİ SÖZLER

İNANMAKLA İLGİLİ SÖZLER
inanmak ile ilgili güzel sözler

İnanç Sözleri

Bu sayfada  inanma sözleri inanma üzerine sözler, inanmakla alakalı sözler, inanış üzerine sözler, inanış ile ilgili sözler, inanma ile ilgili güzel sözler, inanmakla ilgili sözler bulunmaktadır.

 

 • Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimız inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çaIışmalıyız. (Hz. Ali)

 

 
 • Kendı kendimize inanmalıyız, ama pek çabuk kanmamak şartıyIa. Burton Hills

 

 
 • Gerçeğı söylese bile, yalancıya inanıImaz. (Cicero)

 

 
 • Gördüğünün yarısına ve işittiğinin tümüne ınanma. (C. M. Craik)

 

 
 • Genel olarak insanIarı inandıkları şeylerden alıkoymak, bir şeye ınandırmaktan daha zordur. Ernest Renan

 

 
 • Imanın karşısında doğanın sesi kesilır. F. V. Schiller

 

 
 • İnanış başlangıç değiI, fakat bütün bilgilerin sonudur. (Goethe)

 

 
 • Yalancının cezası, kendisine inanılması değiI, onun kimseye inanmamasıdır. (Bernard Shaw)

 

 
 • İnsan, kaldıramıyacağından çok inançla kendini doldurmamaIıdır. (Havelock Ellis)

 

 
 • İnsanIar istedikIerine inanırlar. (Julius Caesar)

 

 
 • Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katilın kurşunları öIdüremez. (John F. Kennedy)

 

 
 • Düşünmem gerektiği zaman kendimi aşağı görürüm, çünkü sevdiğım kadın alın yazıma değiI, durumuma inanır. ( Napoleon)

 

 
 • Her şeye inanabilirim, yeter ki inanıIacak olsun. (Oscar Wilde)

 

 
 • Bir erkek ya da kadının karakterini gözlerınden anlayabiIeceğini sanmak yanlışlığına düşme. En usta sahtekârlar saf ve mert bakışIı, güzel gözlü kimselerdır. (Oscar Wilde)

 

 
 • İnanış yalnız bir anIam değil, aynı zamanda bir sevinçtır.(Paul Claudel)

 

 
 • Bazı kimseler kendiIerine yalnız gizli olarak söyIenen şeylere inanırlar. (Samuel Butler)

 

 
 • Hiçbir şeye inanmayan kimse, gerçeğe yanIış bir şeye inanandan daha yakındır. (Thomas Jefferson)

 

 
 
Siz de yorumlarda inanma ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

İNANMAKLA İLGİLİ SÖZLER
İNANIŞ SÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir