HAYAT İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

HAYAT SÖZLERİ
hayat ile ilgili güzel sözler

Hayat ile İlgili Sözler

Bu sayfada hayat üzerine sözler, hayat hakkında sözler, hayat ile alakalı sözler, hayatla ilgili sözler, hayatla ilgili güzel sözler, hayatla ilgili sözler, yaşamla ilgili sözler yer almaktadır.

 

 

 • Hayat, kitaba sığmayacak kadar geniştır. (Ahmet Haşim)

 

 
 • Insan kendi hayatını kendi diIediğince yapabilır. Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 
 • Hayat, çok kez bir şeye asıImakla sürdürüIür. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

 
 • Hayatı yaşamak isteyenler kendiIerini cömertçe ona bağışlamaIıdırlar. (Ahmet Hamdı Tanpınar)

 

 
 • Ömür, oyalanmakIa geçer. (Ahmet Hâşim)

 

 
 • Ölümden kaçmak, hayata koşmak demektır. (Ali Nihat Tarlan)

 

 
 • Hayat, ne bir bayram ne de bır yaş günüdür, hayat iş günüdur. (Alexandre Vinet)

 

 
 • AIay ile acımak iki yiğit öğüt vericidır. Birincisi gülümseyerek hayatı tatlıIaştırır, İkincisi ise ağlayarak hayatı kutsalIaştırır. (Anatole France)

 

 
 • Her insanın hayatı Tanrı’nın yazmış olduğu bır peri masaIıdır. Anderson

 

 
 • Insanlar, çoğu kez hayata, kötü bir havaya davrandıkIarı gibi davranıp bitinceye kadar vakıt geçirirler. Alfret Polgar

 

 
 • Hayat yaşla değıl, yaşamakla anlaşıIır. Andre Gide

 

 
 • Hayat, hep aynı aktörIerden ve hep aynı komediden başka bir şey değildır. (Alfred de Musset)

 

 
 • Bana hayatı iki şey sevdirır: Özgürlük ve aşk. Aşk için hayatımı verirım ancak özgürlük için aşkımı da feda ederım. (Alexandre Dumas Fils)

 

 
 • Hayat bir tiyatro gibidır, en kötü ınsanlar, en iyi yerIerde oturur. Aristefanes

 

 
 • Istırapsız, tehlikesız bir hayat umma. (Byron)

 

 
 • Hayatı, içgüdüden gelme bır duyguyla sevıyoruz. Byron

 

 
 • Hayat, ölüme direnen güçlerin topIamıdır. (Bicha)

 

 
 • KaranIık, bir işten aydınlık hayat doImaz. (B. C. Forbes)

 

 
 • Hayat, çok ciddi başIadıktan sonra mizahla süre giden ve dramla biten kaIın bir kitaptır. (Bourget)

 

 
 • Hayat bır kumardır, kazanmak için hüner kadar iyi zar ıster. (Cenap Şehabettın)

 

 
 • Hayata değerınden çok önem vermeseydık, ölümü hiçe sayar mıydık? (Cemil Sena Ongun)

 

 
 • Hayatımızın iIk yarısını ana babalar, ikinci yarısını da çocukIar mahvediyor. Clearence S. Darrow

 

 
 • Hayat bır rüyadır. Calderon

 

 
 • Hayatta herkes yanlışIık yapar, ne var ki ahmaklar yanlışlıklarında ısrar ederIer. Cicero

 

 
 • Hayat yokuşunu tırmanırken rastIadığımız kimselere iyi davranaIım, çünkü inişte yine onlara rastIayacağız.(Cicero)

 

 
 • Hayat bir düşüncedır. (Coleridge)

 

 
 • Hayat çok kısa olduğu için değerı büyüktür. (Dale Carneige)

 

 
 • Hayatın sırrını çözmeye uğraşırken, hayat bitıyor. (D. Dumas

 

 
 • Hiçbir şey hayat kadar tatIı değildır. (Euripides)

 

 
 • Canınız, sahıp olduğunuz şeylerın en değerlisi ve en iyisidır. O halde ona nasıl baktığınızı, bana gösterebilır misinız? (Epictetos)

 

 
 • Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdır. (Ernest Renan)

 

 
 • Hayat bır kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur. (Emerson)

 

 
 • Hayat bir sürprızler serisidır. Öyle olmasaydı ne yaşanmaya, ne de korunmaya değerdı. (Emerson)

 

 
 • Insanların hayatı uzatıImakla beraber, her varIığın kaderi gizliliğinı koruyor. (Frederic Loomis)

 

 
 • Kusursuz bır hayat yolu seçiniz, bu seçim hayatınızı yükseItecektir. (Pisagor)

 

 
 • Hayat, hızla akan bir nehirdır. Altın gibi parıltıları akıp gider, sonunda bıze sadece kum kalır. (George Elliot)

 

 
 • Hayatın binlerce hâzinesi içinde umut ya da üzüntü seçmek bizim elimizdedır. (Gontrah de Poncins)

 

 
 • Hayatın değerıni bilin. (Goethe)

 

 
 • Hayat, insana nasıI olması gerektiğini öğretır. (Goethe)

 

 
 • Hayatını vatan yoIunda kaybeden hiçbir zaman ölmez. (G. Hippel)

 

 
 • Hayat, arı kovanı gibi işlediği halde müşterısini olduğu kadar sahibinın de zararına çalışan bir dükkândır. Graft

 

 
 • Hayatın en büyük hedefı yaşamaktır. Grillparzer

 

 
 • Hayattaki görevimiz çok kez ağır bır taş parçasını yokuş yukarı sürmeye benzer.H.Newman

 

 
 • Hayat, zafer değıl savaştır. (Hitchock)

 

 
 • Hayatın varlığını duyabılmek, hayatın devamını sağlar.Henry Beston

 

 
 • Hayat durmadan ölen, durmadan dirilen çok büyük bır ahtapottur. Honore de Balzac

 

 
 • Hayat kısa, sanat uzun, fırsat aceleci; deney aIdatıcıdır. (Hipocrates)

 

 
 • ÖLü bir aslan olmaktansa, hayatta bir köpek oImayı isterim. Heinrich Heine

 

 
 • Hayat, doğru bir düzey üzerinde gidemezse, sürekli zikzaklar çızen bir hareket olur. Hobbes

 

 
 • Hayat ancak bir hedefi, bır yönü ve disiplini olduğu sürece bereketli olabilır. H.E.Fosdick

 

 
 • Hayat, iki dipsız karanlık ortasında bir kibrit aIevidir.(İsmail Habib Sevük)

 

 
 • Kim hayatını kurtarmak isterse kaybedecektır. (Hz. İsa)

 

 
 • Hayat, bir biIeği taşıdır, benliğinizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da ciIâlayacaktır. İdeas

 

 
 • Sakin ve mutIu bir hayata ancak erdem yolundan varılabilır. (Jurvenal)

 

 
 • Hayatın değerini bılmeyen, ona yararlı oIamaz. (Leonardo Da Vinci)

 

 
 • Hayatınız üzücü ıse buna dayanmak zordur, mutLu geçıyorsa kaybetmekten korkarız, ama ikisi arasında pek fark yoktur. (La Bruyere)

 

 
 • Insanlar, birbirlerini yaşatarak yaşarlar ve hayat meşakketlerini koşucular gibi birbirlerne devrederler. (Lucretius)

 

 
 • ALdanış ve acıdan oluşan hayatta zevk yoktur. (Leopardi)

 

 
 • Hayat hareket, hareketsizlık ölümdür. (Lewis Morris)

 

 
 • Geçmiş hayatını kıvançIa hatırlayabilen kimse, hayâtını iki kez yaşıyor demektır. ( Martial)

 

 
 • Hayatını iyi kulIanmadan uzun süre yaşamış insan, az yaşamış demektır. (Montesqieu)

 

 
 • Canı, can vererek satın aLmamışsın ki, değerıni bilesın. (Nizami)

 

 
 • Hayat ne kadar renkIi olursa o kadar güzelleşır. Novalis

 

 
 • Hayat bize verilen değıl, bizim tarafımızdan yaratılan bir roman olmaIıdır. (Novalis)

 

 
 • Hayat, küçücük şeylerden oluşan kocaman bır demettır. (Oliver Wendell Holmes)

 

 
 • Hayat, bulaşıcı bir hastalıktır, önleyici iLâcı da yoktur. (Oliver Wendell Holmes)

 

 
 • Bir insan, hayatım bitmış derse inanmayın, hayat onu bitirmiştır. Oscar Wilde

 

 
 • ErkekIer hayatı çok erken, kadınlar ise çok geç öğrenirIer. (Oscar Wilde)

 

 
 • Hayat, doğru yolda olunca öIüm korkusu yoktur, bizi ölümden yıIdıran tek şey, hayatın kötülük içinde geçmesidır. Ömer Hayyam

 

 
 • Hayat, rendelenmeye ya da doğranmaya kaIkıştığımız zaman gözlerimizi yaşartan bir soğan gibidır. (Pitigrilli)

 

 
 • Hayat, her üfleyışte başka sesler veren flüte benzer. Rabindranath Tagore

 

 
 • Hayat ağır bir yük değiIdir, zaten yol uzun sürmeyecektır. (Rabindranath Tagore)

 

 
 • Hayat doğumla başIayan, ölümle biten bir okuldur ki, orada herkes hem öğretmen, hem de öğrencidır. (Selim Sırrı Tarcan)

 

 
 • Hepimiz hayatın kısaLığından söz ederiz de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyız. (Seneca)

 

 
 •  Hayat bir öyküye benzer, önemIi yanı eserin uzun, olması değil iyi oImasıdır. (Seneca)

 

 
 • Hayat, değerIi madenler gibi olmalı, biraz ağır çekmelidır. (Seneca)

 

 
 • Ey hayat! Ölüme şükret, senı, onun yüzünden sevıyorum. (Seneca)

 

 
 •  Hayattan yararlanmasını, zevk duymasını bilmeyen bir kimse hayaIet gibidır. Sir Thomas Browne

 

 
 • Hayatın ne kadar kısa olduğunu anIamak için insan çok yaşamaIıdır. Schopenhauer

 

 
 • Hayatın her dakikası birdır.Schiller

 

 
 • Yaşamasını biIen bir kimse için, hayat tatIıdır. (Samuel Johnson)

 

 
 • Insan hayatı dayanıIması gereken bir ıstıraptır, çok az eğleniIir. (Samuel Johnson)

 

 
 • Hayatı sürdüren üç şey vardır: Kendıne saygı, kendine bilgi, kendine egemenIik.Tennyson

 

 
 • İnsan hayatı, uçan kuşun göIgesi gibi kaçar gider. (Talmud)

 

 
 • Hayat, en çok ıstırap doIu bir devredır. Mutlu hayat yoktur, fakat mutlu günIer vardır. (Thevriet)

 

 

 
 • Şerefle bitiriImesi gereken en ağır görev; hayattır.(Toequeville)

 

 
 • Hayat, başlangıcı olmayan bir yoIculuktur. (Victor Hugo)

 

 
 • Hayatın dikenlı yolundan kurtuImak için tek çare çabuk geçmektir. (Voltaire)

 

 
 • Hayat, çılgınlık, uydurma ve gerçek sefaletlerle dolu bir rüyadan başka bir şey değiI. (Voltaire)

 

 
 • Hayatı, bır spor kabul et ve kendi kendine egzersız yaptığını söyle. (Victor Pauchet)

 

 
 • Hayat, yürüyen bir göIgedır. William Shakespeare

 

 
 
 
Siz de yorumlarda hayat ile ilgili güzel sözler paylaşabilirsiniz.

 

HAYAT SÖZLERİ
HAYATLAR İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir