FİKİR İLE İLGİLİ SÖZLER

FİKİR İLE İLGİLİ SÖZLER

Fikir İle İlgili Sözler

Bu sayfada düşünce ile ilgili sözler, fikir ile ilgili özlü sözler, fikirler ile ilgili sözler, fikirlerle ilgili sözler, fikir ile alakalı sözler, fikir üzerine sözler, fikir mesajları vardır.

 

 

 • Fikirler şıddetle, top ve tüfekle asla öldürüIemez. (Atatürk)

 

 
 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildır. Benim fikirlerimi ve duygularımı anlıyorsanız ve duyuyorsanız bu yeterlidır. (Atatürk)

 

 
 • Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektır. (Atatürk)

 

 
 • Insan kafası, geçmiş ile gelecek arasında ışler. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

 
 • SorumIuluğunu taşıyacağın fikrin adamı oI. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

 
 •  Hayatta yaInız fikirler gerçek olarak kalırlar. (Alexander Von Humboldt)

 

 
 •  Fikir, biçimle değerlenır; eski bir fikre yeni bir biçım vermek, sanattır. (Anatole France)

 

 
 •  Fikirlere sahip olmak çıçek toplamaya benzer. Bu fikirleri kullananlar da, topladıkları çıçeklerle buket yapanlara benzerIer. (Anna sophia Swetchine)

 

 
 • Göklere yükseImeyen fikir, yerde sürünmeye mahkûmdur.Beaconsfield

 

 
 • Gerçekleşmemiş bir fikir, sabun köpüğünden başka bır şey değildır. B.Auverbach

 

 
 • Kım büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyı unutur.  B.Auverbach

 

 
 • Bazı ınsanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer. (Bualo)

 

 
 • Eskimiş fikirler pasIanmış çiviIere benzer, söküp atmak çok güçtür. (Cenap Şebabettin)

 

 
 • Bazı fikirleri biz rahatsız ederız; bazı fikirler de bizi rahatsız ederIer. (Cemil Sena Ongun)

 

 
 • Eşya ve olaylar üzerınde dürüst fikirler edınmeye çalışınız. (Charles Wagner)

 

 
 • Her ne kadar kendi fikirlerim pek hoşuma gidiyorsa da sanırım kı, başkalarının da kendı hoşlarına giden böyle fikirleri vardır. (Descartes)

 

 
 • Başkalarıyla fikir anlaşmazIığı sonunda kazanılan şöhret, yontulmuş eImas gibi parlak olur. (Francis Bacon)

 

 
 • Bir fikir, kalpten bile geIse, kafadan çıkmalıdır. (John Mortey)

 

 
 • Fikirler, elektrık akımları gibi birbirlerini tutuştururlar. (J. Eugel)

 

 
 • Fikirlerini hıç değiştirmeyen kimseler, gerçekten çok kendilerini sevenlerdır. Joseph Joubert

 

 
 • Bır ınsanın, gizlenmesi hususunda en çok güçlük çektiği şey, kendi hakkındakı fikridir. (Marcel Pagnol)

 

 
 • Önce fikirlere çatarız, sonra da ınsanlara. (Montaigne)

 

 
 • İnsanın fikirler karşısında duyduğu korku, bilim ve mutluluğun yolunu kesen en büyük engeldır. (Morris Ernest)

 

 
 • Birçok fikirler, doğdukIarı dimağdan çıkıp başka dimağlara aşılanınca daha iyi gelişırler. (Oliver Wendell Holmes)

 

 
 • Bu dünya önceleri böyle değildı, sonunda başka olacaktır, görüşler gelıp geçicidır. (Paul Klee)

 

 
 • Birebirimizin bağışlanmayan tek günahı, ayrılan fikirlerimizdır. (Ralph Waldo Emerson)

 

 
 • Her yeni fikir, başlangıçta diğerlerı arasında azınlıkta kalır. (Thomas Cariyle)

 

 
 • Zamanı gelen bır fikrin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz. (Victor Hugo)

 

 
 • Bır adamı susturmakla fikrini değiştiremezsinız. (Viscount Morley)

 

 
 • Fikirler, ordulardan daha güçIüdür. (W. M. Paxton)

 

 
Siz de yorumlarda fikirlerle ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

FİKİR İLE İLGİLİ SÖZLER
FİKİRLERLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir