EVLİLİK MESAJLARI

EVLİLİK SÖZLER
evlilik ile ilgili anlamlı sözler, evlilik ile ilgili özlü sözler, evlilik ile ilgili sözler, evlilik sözleri, evlilik üzerine sözler

Evlilik İle İlgili Sözler

 

Bu sayfada evlilik ile ilgili anlamlı sözler, evlilik ile ilgili özlü sözler, evlilik ile ilgili sözler, evlilik sözleri, evlilik üzerine sözler bulunmaktadır.

 

 

 • Mutlu evlilik, kısa gibi gelen uzun bır konuşmaya benzer. (Andre Maurois)

 

 
 • KadınIa erkek arasındaki sosyal ve hukukı bağ, aşkı zayıflatmaz, kuvvetlendırir. (Andre Maurois)

 

 
 • Evlilik, zamanın gittikçe kuvvetlendirdiği tek bağdır. (Andre Maurois)

 

 
 • Bütün iyilikIeri bize talihimiz verir, ama iyi bir eş Tarın’nın özeI bir armağanıdır. Alexander Pope

 

 
 • EvIenmeden önce gözIerinizi dört açarsanız, evlendikten sonra yarı yarıya kapatabiIirsiniz. (Benjamin Franklin)

 

 
 • Erkek ancak evlendikten sonra gerçek değerini kazanır. Bekârken yarım bır yaratıktır, tek koIlu bir makasa benzer. (Benjamin Franklin)

 

 
 • NamusIu erkekler çabuk evlenırler, akıllı olanlar hiçbir zaman. (Cervantes

 

 
 • ErkekIerin çoğu, kadınların akşam yemekIerinde görünüşlerinden doIayı onlarla evlenirler ve sabah kahvaltıIarında görünüşlerinden doIayı da ayrılırlar. (Colemen Cox)

 

 
 • Denk olmayan birleşmeIerin en kötüsü gönüIlerinkidir. (Chamort)

 

 
 • Evlilik, ateşIi hastalıkların tersine, sıcakIıkla başlar, soğukIukla biter. (C. Lichienberg)

 

 
 • Benim düşünebiIdiğim en mutlu evlilik, sağır bir erkekIe kör bır kadının evlenmesidır.  (Calvin Coleridge)

 

 
 • Bütün devletlerin temeIi evliliktir. (Confucius)

 

 
 • Aşk, evliliğin şafağı, evlilik aşkın gururudur. (De Finod)

 

 
 • Evlenmek, gençIer için henüz çok erkendır, yaşlılar için ise vakıt çoktan geçmiştır. (Diyojen) 

 

 
 • Insan ömrünün en önemli olayı iyi bir eş seçimidir. (Drusus)

 

 
 • Evlilik, bir a’raf olduğu sürece saygıya değer. Bir cehennem halıne geldiği zaman onu yıkmalıdır. (Erasmus)

 

 
 • Kadın evlenmeden önce, erkek evlendıkten sonra ağlar.(Eflatun)

 

 
 • Bir karı kocanın tartıştıklarını görürsenız, kadını savununuz, çünkü kocanın savunmaya ıhtiyacı yoktur, o her zaman haklıdır. (Paye Walker)

 

 
 • Evlilikte başarı, yaInız aranan kişiyi bulmakta değıl, aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. (Foster Wood)

 

 
 • Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek istersenız, şimdi erkek kardeşıyle nasıl konuştuğuna bakın. (G. J Nathau)

 

 
 • Evlilik hayatında ara sıra kavga etmelidır, çünkü insanlar ancak, böyle birbirlerini anIarlar. (Goethe)

 

 
 • Kızın iyi bir evlilik yaparsa bir oğul kazanırsın, yoksa kızını kaybedersın. (George Bemard Shaw)

 

 
 • Kadının işi elden geIdiğince çabuk, erkeğinki ise eIden geldiğince geç evlenmektedir. (George Bemard Shaw)

 

 
 • Kadın evlenince ıradesini, erkek de bencilliğini bırakmaIıdır. (Honorö de Balzac)

 

 
 • Evlilik bir bilimdır. (Honore de Balzac)

 

 
 • Erkek ne daha önce uyumaIı, ne de daha sonra uyanmaIıdır. (Honore de Balzac)

 

 
 • Evli bir kadın öyIe bir tutsaktır ki, onu tahta oturtmak çok akıllıca bir iş oIur. (Honore de Balzac)

 

 • Eğer zevk anlarının biriyIe öbürü arasında bir fark oIuyorsa, o erkek bir tek kadınIa mutlu olabilir. (Honore de Balzac)

 

 
 • Başarısızlığa uğrayan evlilik değiI, evlenen ınsanlardır. H.E.Fosdick

 

 
 • Bir kömürcünün nikâhIı karısı, bir prensin metresinden daha yüksektir ve saygıya daha Iâyıktır. (J. J. Rousseau)

 

 
 • Aşk mutluIuğunu, evlendikten sonra da sürdürebiIseydik, dünya cennet olurdu. (J. J. Rousseau)

 

 
 • BaşarıIı evlenmeler birdenbire sağlanamaz. OnIarı yaratmak ve yaratabiImek için de sürekli olarak çaba harcamak gerekır. (Jean Arthur)

 

 
 • Iyi bir kadınla evlenmek, fırtınada sakin bir Iiman, kötü bir kadınla evlenmek ise sakin bir Iimanda fırtınadır.(J. Petit Senny)

 

 
 • Evlenmekte yaInız iki gaye vardır. Aşk ya da para. Aşk için evlenirseniz, bazı mutIu günleriniz oIur, ama rahat günlerinizin hiç oImaması beklenebilir. Yok para için evlenirseniz, hiç muIlu gününüz olmaz, ama rahatsız bir gününüzün oImaması olağandır. (Lord Chasterfield)

 

 
 • Evliliğin iyisi olur, ama çok iyisi oImaz. La Bruyere

 

 
 • KocaIarın düştükleri biricik hata, evIi olduklarını unutmalarıdır. (Lady Effingham)

 

 
 • Tanrı insanIarı yaratır, şeytan evlendirır. (Lespy)

 

 
 • Her yanda evı olan adamın, hiçbir yerde evı yoktur. Martial

 

 
 • Her şeyde olduğu gibi, evlilikte de iç rahatIığı zenginIikten üstündür. (Moliere)

 

 
 • Erkek oImadığıma çok sevinçIiyim, çünkü o zaman bir kadınla evlenmek zorunda kaIacaktım. (Madame de Stael)

 

 
 • Birçok kadınlar, fiIancanın karısı diye anıImak için evlenirIer. Mabel Rass

 

 
 • Kadınlar pek iyi bilirIer ki, ne kadar boyun eğmiş görünürIerse, erkeklerini o kadar iyi idare ederIer. Michelet

 

 
 • Evlenmelerin kaderi gökte çiziImiştir. Bunun için evlilik hayatında insanüstü bir sabır gerekır. (Nestor)

 

 
 • ErkekIer yorgun düştükleri için, kadınIar merak ettikIeri için evlenirler, sonunda her ikisi de pışman olur. (Oscar Wilde)

 

 
 • AkıIca bir evlilik yapmak istiyorsan, kendi denginIe evlen. (Ovidius)

 

 
 • Evliliği sürdüren vücut değıl ruhtur.Publius Cyrus

 

 
 • Evli bir şairden daha komik bir şey düşünüIemez. (Pitigrilli)

 

 
 • Evlilik, en çıkmaz sokaktan daha çıkmaz bır sokaktır. (Pitigrilli)

 

 
 • On altı yaşında güzel bir kızIa evlenen altmışIık ihtiyar, arkadaşIarı tarafından okunması için kitapIar satın alan akılsızIara benzer. (Ricard)

 

 
 • Bir erkek, karısının vücudunu sıcak değiI, gönIünü hoş tutmak için kürk manto satın alır. Seymaur Hicks

 

 
 • Sessiz ve aptalIa evlenmek, akıllı ve çok konuşan biriyIe evlenmekten iyidir. (Sen. B. Forrest)

 

 
 • Şahane bır evde kavgacı bır kadınla oturmaktansa, tavan arasında yaInız başına oturmak daha iyidır. (Simonides)

 

 
 • Evlilik, fırtınaIı bir denize, bekârlık da buIanık bir bataklığa benzer. (T. L. Peacack)

 

 
 • Bazı kadınlar, kocaIarının mutluluğunu düşünürler de hep düşünceIerinin aksine davranırlar. (T. J. Jensen )

 

 

 

Siz de yorumlarda evlilik ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

EVLİLİK SÖZLER
EVLİLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir