DİNLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

din söz

Din ile ilgili güzel sözler, din ile ilgili özdeyişler, din ile ilgili sözler, din ile ilgili sözler mevlana, din ile ilgili felsefi sözler,  din ile ilgili anlamlı sözler sayfamızda yer almaktadır

DİN İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Her din anlayış ile karşılanmalıdır. (Büyük Frederik)

Din, insanlık geçmişine egemen olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. (Benjamin Costant)

Din ve ahlak, aslında ikisi de özellikleri bakımından bir bütünün tamamlayıcısı olan iki parçadır. (Heinrich Heine)

Ahlak, örf ve törelerde yaşamaya devam eden külttür. (Heinrich Heine)

Din, dünyada büyük bir güçtür; bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. (Ceorge Bernard Shaw)

Tek gerçek din, yalandan ve düzmeceden temizlenmiş uygulanması mümkün olan, bilimleri ve toplumun en önemli yasalarını içine alan dindir, bu din doğal dindir. (Kant)

Din güzel huydur. H.z. Muhammed

Dinin esasını anlamaya imkân yoktur, ona ancak hayran olunur. ( Mevlâna)

Din, belirli şeylere bir tek yönden bakmak değil, her şeye belirli bir yönden bakmaktır. (Robert E. Sega)

Bağnazlık dünyanın pasıdır. (Şemsettin Sami)

En iyi din, Tanrısını en çok sevdiren dindir. (Ziya Gökalp)

Aslında din, ruhun huzura kavuşmasıdır, geleceğe bağlanan ümittir, mutsuz kimseler için kurtuluş yoludur. Dinin insanlığa ne kadar büyük hizmeti olmuştur! Eğer din adamları görevlerinin kutsallığını hakkıyla anlasalardı, din daha nelere muktedir olmazdı ki! NaPOLEON

Din her yönden yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. HZ. ALİ

Din ve ahlak bir bütünün iki parçasıdır. HEINRICH HEINE

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır. EINSTEIN

İnsanlar arasında en büyük dostluk bağı din olduğu gibi, en büyük uçurum da yine dindir. ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Din, insanlık tarihine hâkim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. BENJAMIN COSTANT

Eğer toplumdan dini inancı kaldırırsanız geriye sadece bir sürü yol kesen eşkıya kalır. NAPOLEON

Erişkin aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. HZ. MUHAMMED

Ezilenlerin inleyişidir din; ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir insanlığın umududur.

İstikrar buluncaya kadar kendimizi serbest sayamayız. Meşe ağacının vücut bulması için nasıl palamutun toprağa gömülmesi gerekiyorsa bir insanın da doğru olabilmesi için, Allah ve ahiret inancına kök salmış olması gerekir. THOMAS LYNCH

Bizim dinimiz en akla uygun, en tabii dindir ve ancak bundan dolayı son din olmuştur. Dinin tabii olabilmesi için akla, tekniğe, ilme ve mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tümüyle uygundur. ATATÜRK

Sevgisiz din olmaz; insanlar dinleri hakkında ne derlerse desinler, din onlara insana da, hayvana da iyi davranmayı, sevecenlik göstermeyi öğretmiyorsa yalandan başka bir şey değildir. Anna Sewell

Dua Tanrıyı değiştirmez, ama dua edeni değiştirir. Seren Kierkegaard

Gökyüzünde büyük bir kitap var. Söylediğimiz, yaptığımız ve düşündüğümüz her şey orada yazılı. Joseph Joubert

Hiçbir krallık, İsa’nın krallığı kadar iç savaş yaşamamıştır. Charles de Montesquleu

Her geniş kenarlı şapkanın altında muhterem bir baş bulunmaz. Thomas Fuller

Vaizler, yaptığımı yapın demezler, dediğimi yapın derler. John Selden

Kitabı Mukaddes gökyüzü cennetine giden yolu gösterir, gökyüzünde neler olup bittiğini değil. Galileo Galilei

Kilise, şehitlerin kanıyla beslenir. Tertullianus

Dua etmeye bir diyeceğim yok, ama insan tanrıları yardıma çağırırken kendi de el atmalı işe. Hippokrates

Kilisenin ayin başlamadan önceki sessizliğini tüm vaazlara yeğlerim. Ralph Waldo Emerson

Yüce Tanrıya ettiği duaları yayımlamayı göze alabilecek pek az insan vardır. Michel de Montaigne

Her din bir başkası kadar doğrudur. Robert Burton

Rahip. Bizim ruhanî sorunlarımızın yönetimini, kendi cismanî sorunlarını salâha kavuşturmanın bir yöntemi olarak üstlenen kişi. Ambrose Bierce

Çoğu insan Kitabı Mukaddes’in anlayamadığı bölümlerinden rahatsızlık duyar; oysa

Birçokları kiliseye kendilerini değil, giysilerini getirir. Thomas Fuller

Din ve din adamlarına, akıl ve sağduyudan daha karşı bir şey olamaz. Voltaire

Benim kilisem kendi aklımdır. Thomas Paine

Fransızların dediği gibi, üç cinsiyet vardır: erkekler, kadınlar ve rahipler. Sydney Smith

Gözlerinde açlık okunan birine dinden söz edemem. George Bernard Shaw

“Ölüler ölüleri gömsün.” Hıristiyanlık denen din, İsa’nın başka hiçbir sözüne bu kadar az ilgi göstermemiştir. Andrd Gide

Kitabı Mukaddes dogma değil, edebiyattır. George Santayana

Bir kez daha bir din savaşları çağı yaşıyoruz, ama dine artık “ideoloji” deniyor. Bertrand Russeli

Hafta arasında sık sık gittiğim kiliselerin Tanrıyla ilişkisinin benim gözümde reklam panolarının Coca-Cola’yla ilişkisinden bir farkı yoktu: Susuzluğu artırıyor, ama gidermiyorlardı. John Updike

Benim dinimde hiçbir dışlayıcı öğreti bulunmamalı; benim dinim tepeden tırnağa sevgi, şiir ve kuşku olmalı. Cyril Connolly

Din uğruna ölmek, onu sonuna kadar yaşamaktan kolaydır. Jorge Luis Borges

Tek Tanrının tüm dinleri birdir; yalnızca aşçılar ve yemek tarifleri değişir. Eugenio Montale

Kilise önleyemediğini kutsal kılar. Kurt Tucholsky

Dua etme isteği kendi başına bir duadır… Tanrı daha fazlasını isteyemez bizden. Georges Bernanos

Din ve sanat aynı kökenden gelirler ve yakın akrabadırlar. Ekonomi ve sanat birbirine yabancıdır. Willa Cather

Komünizmin sorunu komünistler, tıpkı Hıristiyanlığın sorununun Hıristiyanlar olması gibi. H.L. Mencken

Artık gökyüzünde fırtına patladığı zaman Tanrı’ya dua etmeniz gerekmiyor, kendinizi sigorta ettirmeniz gerekiyor. Bertolt Brecht

ATEİSTLERİN DİN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Din, ezilen yaratığın inleyişi, kalpsiz bir dünyanın kalbidir… Halkın afyonudur. Karl Marx

İnsanlar meyhaneye neden gidiyorlarsa kiliseye de aynı nedenle giderler: kendilerini uyuşturup sersemletmek, dertlerini unutmak ve kısa bir süre için de olsa kendilerini özgür ve mutlu sanmak için. Mihail A. Bakunin

Eğer Hz. İsa dünyaya bugün gelecek olsaydı, kimse onu çarmıha germeye kalkışmazdı. Onu yemeğe davet ederler, söylediklerini dinlerler ve dalgalarını geçerlerdi. Thomas Cariyle

Romalıların dünyasında hüküm süren çeşitli tapınma biçimlerinin hepsi de halk tarafından aynı ölçüde gerçek, filozoflar tarafından aynı ölçüde sahte, devleti yönetenler tarafından da aynı ölçüde yararlı sayılıyordu. Edward Gibbon

İnsanlar din varken bu kadar kötüyseler, din olmasa nasıl olurlardı acaba? Benjamin Franklin

İnsanlar akıllarını hiçbir şeyde dinde olduğu kadar yitirmediler, taşları ve çivileri bile aziz yapıyorlar. Thomas Browne

Dua etmek. Beş para etmez bir ricacı adına, evrenin kurallarının bozulmasını istemek. Ambrose Bierce

Kitabı Mukaddes’in beni en çok rahatsız eden bölümleri anladığım bölümleridir. Mark Twain

Hıristiyanların Kutsal Kitap’ı eczaneye benzer. İçindekiler hiç değişmez, ama tıbbi uygulama değişir. Mark Twain

Din, toplu cinnettir. Mihail A. Bakunin

Anımsadığım kadarıyla, İncillerde aklı öven tek bir sözcük yoktur. Bertrand Russeil

Bilginin meyveleri insanlar için daha erişilebilir oldukça, dinsel inancın zayıflaması daha yaygınlaştı. Sigmund Freud

Aklıma gelmişken, neden onca dindardan biri bile bugüne kadar psikanalizi keşfetmedi acaba? Neden tanrıtanımaz bir Yahudi’ye kaldı psikanalizi keşfetmek? Sigmund Freud

Dinin bana bir yararı yok. İsteyen görünmeyene inansın, ben dokunabildiğime, görebildiğime inanırım. Oscar Wilde

Hıristiyanlık, sağduyu ve sağlıklı aklın tümüyle yadsınmasıdır. Mihail A. Bakunin

Yüce Tanrı, bir Tanrı varsa eğer, kurtar ruhumu, bir ruhum varsa eğer. Ernest Renan

Tanrının Krallığı askerî bir otokrasidir, orada kamuoyu diye bir şey yoktur. Anatole France

Bornoz giymeden asla banyo yapmayan rahibeler var ya. Neden hiçbir erkeğin onları göremediğini soracak olsanız, “Ama Yüce Tanrıyı unutuyorsunuz,” diye yanıt verirler. Bertrand Russeil

Din bir yanılsamadır ve gücünü içgüdüsel isteklerimize uygun düşmesinden alır. Sigmund Freud

Umarım hiçbir zaman dindar olacak kadar yaşlanmam. Ingmar Bergman

Bu işe dini karıştırmak için bir neden yok. Bence, dine mümkün olduğu kadar çok önem vermeliyiz ki, onu mümkün olduğu kadar çok şeyden uzak tutalım. Sean O’Casey

Benim gözümde din, insan ile Tanrı arasında gereksiz bir bürokrasidir. Bili Maher

DİN SÖZLERİ

din ile ilgili güzel sözler resimli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir