BİLGİ İLE İLGİLİ SÖZLER

BİLGİ iLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bilgi ile ilgili sözler sizler için bu sayfada düzenlenmiştir. Ayrıca bu sayfada bilgili insan ile ilgili sözler, bilgiyle ilgili sözler, bilgi sözleri yer almaktadır.

BİLGİYLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bilgi, aşkın ve zekanın anasıdır. (A. W. Hare)

Bilgi bir hazine ise, uygulanması da bu hazineyi açan anahtardır. (Aristo)

Her bildiğini söyleme, ama her söylediklerini daima bil. (A. Claudius)

Bilgi, balıktan daha çabuk kokar. (Alfred Morton)

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir. (Blaise Pascal)

Bilgi, büyük adam alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır; küçük adamı ise kibirlendirir. (Brigitte)

Bilgini de, saatin gibi, iç cebinde sakla ve yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için onu sık sık ortaya çıkarma.  (Chesterfield)

Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. (Chesterfield)

Bilgi, insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. (Confucius)

İnsan bir şeyi bilince bildiğinde ısrar etmeli, tek bilgi budur. (Confucius)

Bilgi gençleri besler, yaşlıları Tanrılaştırır. (Cicero)

Aradığım bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.( Claude Bernard)

Bilgili bir insan için yenilgi yoktur. (Daniel Webster)

Tanrı’ya ulaşmak için bilmek gerekir. (Farâbi)

bilgi ile ilgili sözler

Bir insan İki türlü bilgiye sahip olabilir: Biri, başkaları tarafından verilen, diğeri ve en önemlisi de kendi kendine kazanılandır. (Gibbon)

Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutku artar, ancak bu iyi bir tutkudur. (Bernard Shaw)

Dünyada gerçekten tehlikeli iki sınıf vardır. Bunlardan biri yarı aydın sınıftır ki uygarlığın yansını onlar mahveder, diğeri tam aydınlardır; işte dünyayı allak bullak edenler de onlardır. (George Bernard Shaw)

Çok bilen, çok şeye dikkat eder. (G. E. Lessing)

Bilgi, tıpkı bir şapkaya benzer, eve girerken onu askıya asmak gerekir. (H. Kasper)

Sonsuz yaşayacakmışsınız gibi bilgi peşinde, yarın ölecekmişsiniz gibi iyi nitelikler peşinde koşunuz. (Hereler)

İnsanlık bilgi hazinesini genişlettikçe, hayatın tehlikeleri de artmaktadır. (Jeari Paul

Boş kap, dolu fıçıdan daha çok ses çıkarır. (John Paul Sartre)

Bana bütün özgürlüklerden önce; bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak değerlerini kazandırınız. (John Milton)

Bilgi kartopu gibi yuvarlandıkça büyür.( L.Sidney)

Bilgiye karşı duyduğumuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. (Laurence Sterne)

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde bir diri demektir. (H.z.Muhammed)

Bir şeyi ezberlemek bilmek sayılmaz. (montaigne)

Tamamıyla kitaba dayanan bir bilgi ne sıkıcı bir bilgidir. (Montaigne)

Ne kadar çok okursan oku, bilgine yaraşır biçimde davranmazsan cahilsin. Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. (Sadi)

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)

Bütün bildiğim şey, bir şey bilmediğimdir. (Socrates)

Bilgisizlik akılsızlıktan ileri gelmediği gibi, bilgi de fazla zekadan ileri gelmez. (Vauvenarques)

Bilgi bir hazine, seziş de akıllı bir adamın hazine bekçisidir. (William Penn)

Bilgi, özgürlüğün ayrılmaz bir parçasıdır. (W Ellery Channing)

Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidir.  (L. Gelin)

Bilginin mürekkebi, şehidin kanından daha kutsaldır. (Hz. Muhammed)

Kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür, doğru yolu gösterir, kendisi göremez. (Sadi)

Yararlanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. HZ. MUHAMMED

Bilmediğini bilenin arkasından gidin, bilmediğini bilmeyeni uyandırın, bilmediğini bilene öğretin, bilmediğini bilmeyenden kaçının. KONFÜÇYÜS

Aslında insan az bilirse bir şey bilir. Bilgiyle birlikte şüphe de büyür. GOETHE

Asla her şeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da, kendi kendine “ben cahilim” diyebilecek cesaretin daima olmalı. IVAN PAVLOV

Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. MEVLÂNÂ

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. BALZAC

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. MONTAIGNE

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. KONFÜÇYÜS

Bilgi, zevk veya iddia, başkalarına üstünlük, menfaat, şöhret ya da güçlü olmak için değil, hayatımızda kullanılmak ve yararlanılmak için aranmalıdır. BACON

Bilgi kuvvettir. ATATÜRK

Çektiğimiz sıkıntı, açık manasıyla, parasızlık değildir. Çektiğimiz sıkıntı, bilgi sıkıntısıdır. İSMET İNÖNÜ

İnsan bilgisini planlı ve muntazam bir şekilde artırmazsa, bilgisini artırdığı derecede düşüncelerinin düzen ve bağlantısı bozulur. HERBERT SPENCER

Bir şeyi iyi bilmek için ayrıntısını bilmek gerekir; bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz daima yüzeysel ve eksiktir. LA ROCHEFOUCAULD

Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz. KONFÜÇYÜS

Bilgi bizi yanlış yollara yöneltebilir, fakat bunun cevabı ancak daha fazla ve daha iyi bilgidir. Çılgınların elindeki cehalet hiçbir zaman bir şeyi çözmemiştir. ISAAC ASIMOV

BİLGELİK SÖZLERİ

Ve hızlı gelişim bilgiden yoksunsa kör olur ve her bilgi içinde eylem yoksa boşunadır. Ve her eylem içinde sevgi yoksa boştur. HALİL CİBRAN

İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz. KAŞGARLI MAHMUT

Soru da bilgiden doğar, cevap da… MEVLÂNÂ

Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi, göklere ulaşabileceğimiz kanatlardır. SHAKESPEARE

Bilginin üç temel taşı çok görmek, çok acı çekmeek ve çok çalışmaktır. R. HERRICK

Bilgili olan güçlü olur. FÎRDEVSİ

İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. J. J. ROUSSEAU

Bilgi sakalla ölçülmez. MOLIERE

Bütün bilgiler içinde en faydalısı, bize kişiliğimiz hakkında en doğru fikirleri veren ve kendi kendimizi idare etmeyi öğreten bilgidir. SAINT AMBROISE

Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kâğıttır. JAMES HOWELLS

Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, gerek olunca kullanır. THOMAS BROWN

Bilginin iki türü vardır: Bir konuyu ya biliriz ya da onu nereden bulabileceğimizi biliriz. SAMUEL JOHNSON

Bilgi kar topu gibi, yuvarlandıkça büyür. L. SIDNEY

Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. SENECA

Kuru bilgi verirsek yoruluruz boş yere, düşünce sanatını öğretelim gençlere. KONFÜÇYÜS

Adalet ve erdem ölçülerinin dışında kalan bilgi, hilekârlıktan başka bir şey değildir. PLATON

Gerçek bilgi, karakter ve medeniyetin temelidir. VICTOR HUGO

En iyi şey bilgi, en kötü şey bilgisizliktir. DİYOJEN

Bilgisiz olduğumuzun farkına varmak, bilgiye doğru atılan büyük bir adımdır. DISRAELI

En büyük yardımcımız bilgidir. SOKRATES

Mükemmel bilgiye, iyi niyet yardımcı olur. GOETHE

Bilgi seçik olmadan açık olabilir, fakat açık olmadan seçik olamaz. DESCARTES

Ezberlenen bilgi, bilgi değildir. MONTAIGNE

Yararlı ile yararsızı bilenler bilgi sahibidirler. EDEBALİ

İnsanların hisleri bilgileriyle ters orantılıdır. Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle savunursunuz. BERTRAND RUSSELL

En kısa kroki bana en uzun rapordan daha fazla bilgi verir. NAPOLEON

Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım. SOKRATES

Bildiğim tek şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir. SOKRATES

Rızk bilgiyle artsaydı, cahilden daha zor geçinen olmazdı. SADİ

Bilgiyle İlgili Sözler

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır. William Ellery Channing

Gençken bilgi ağacım dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde ba­rınacak bir yerimiz olsun. Chesterfield

Çok bilen çok yanılır. Türk atasözü

İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir. Sokrates

Bilgisizlik seni öldürmez ama sana alın teri döktürür. Haiti atasözü

Bir şeyi bildiğin zaman, onu tutmak; bir şeyi bilmediğin zaman kendi­ne onu bilmediğini söyleyebilmek, işte bu bilgidir. Confucius

Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. La Bruyere

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. Confucius

İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkansızdır. Zira cehaleti tanıyabil­mek için de bilgi lazımdır; dolayısıyla cehaletini görebilen cahil değil­dir. J. Taylor

Korkunun kaynağı, cehalettir. Emerson

İleriye gitmeyi sağlayacak bilgiyi durdurmaya çalışmak iyi değildir. Cehalet, asla bilgiden daha iyi değildir. E. Fermi

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliği­dir. Richard Bach

bilgi ile ilgili güzel sözler

Altı güvenilir hizmetkarım var; bana bütün bildiklerimi onlar öğrettiler, adlan; Ne, Niçin, Ne zaman, Nasıl, Nerede, ve Kim. Rudyard Kipling

Bilmemek ayıp değildir, sormamak ayıptır. azeri atasözü

“Kendini bil!” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. Cicero

Biricik iyi, bilgidir ve biricik kötü, cehalettir. Socrates

Masumiyete şefkat göstermemizi sağlatan bilgi, masumiyeti ulaşıla­maz yapar. Irving Howe

Bir şeyi bilmeyen, diğerini bilir. Kenya atasözü

Bir sır daha var çözdüklerinden başka. Bir ışık daha var bu ışıklardan başka Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye Bir şey daha bütün yapıt­lardan başka! Ömer Hayyam

Daha fazla bilgi toplamak istiyorsan, hiç bir şey bilmeyen biri gibi dav­ran. Vietnam atasözü

Eğer bilgi problem yaratabilirse, o bilgisizlikten kaynaklanmaz ve biz onları çözebiliriz. I. asimov

Cahil olanların merhameti ve lutfu azdır. Mevlana

Bilginin başlangıcı anlamadığımız bazı şeylerin keşfidir. F. Herbert

Kişinin duygulan bildikleriyle ters orantılıdır. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok kızarsın. Bertrand Russell

Sağlıklı olmanın başlangıcı, hastalıkları bilmektir. İspanyol atasözü

Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi bostur. Sadi

Bilgili insan, diploması olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkı­nı çiğnemeden elde edendir. Pascal

Bildiğini bilenin arkasından gidin. Bildiğini bilmeyeni uyandırın. Bilmediğini bilene öğretin. Bilmediğini bilmeyenden uzaklaşın. Confucius

Bilgi güçtür. F. Bacon

Esaslı konular karşısında canının sıkılması, küçük kafaların özelliğidir. R.K. Johnson

İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere ben­zerler. La Rochefoucauld

Bilgi eylemden gelmelidir. Sophocles

Hiçbir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. Thomas Edison

Faydasız bilgiden kazanç sağlamak çok keyif verir. B. Russell

Cahil olduğunun bilincinde olmak, bilgiye doğru atılmış büyük bir adımdır. B. Disraeli

Bilmediklerim, beni sıcaktan korumaz. avusturya atasözü

Doğa tarafından bütün insanlar, bilgiyi arzular. aristotles

Bende bir yumurta var. Sende bir yumurta var. Eğer, Sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, Yine sende bir yumurta, bende bir yumurta olur. Şayet, Sende bir bilgi var. Bende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, Sende iki bilgi, bende de iki bilgi olur.Confucius

BİLMEKLE ALAKALI SÖZLER

İki türlü bilgi vardır. Kendiliğimizden bildiğimiz konular veya onlar hakkında nereden bilgi toplamamızın mümkün olduğu. S. Johnson

Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamayan değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür…Bir şeyin aslında ne kadar bilgi varsa, daha fazla sevgi vardır… Paracelsus

Her şeyi bilmeye yetecek kadar genç değilim. Oscar Wilde

Birçokları hayranlık duyarlar fakat çok az kimse bilir. Hippocrates

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. Moliere

Ne kadar çok bilirsen, o kadar az anlarsın. Tao Te Ching

Bilgi, bir bahçe gibidir: Eğer ekilmezse, biçilemez. Gine atasözü

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Mevlâna

Bilgisiz kişi kaybetmediği sürece ellerinde tuttuğu iyi şeyleri bilmez. Sophocles

Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi bilmez ki sorsun, bilse sorardı. SaDİ

Bir şey soran, mutlaka bir şey bilmelidir. E. BENYOETZ

Kendi kendini sorguya çeken daima kötü cevap alır. aLaIN

İnsan, bilmediği şeyi sormak için bile, birçok şey öğrenmiş olmalıdır. J. J. ROUSSEaU

Çok soruyorsan, kötü bilgi almışsın demektir. GOETHE

Bilgiye duyulan istek, tıpkı para hırsı gibi, edindikçe artar. Laurence Sterne

Bilgili insanlarla hep aynı fikirdeyimdir, önce onlar konuşurlarsa tabii. William Congreve

Bilgini, özel cebindeki saat gibi taşı; sırf bir saatin olduğunu göstermek için cebinden çıkarıp çıkarıp bakma. Lord Chesterfield

Dünyayı biliyor, ama kendini bilmiyor. Jean de la Fontaine

Doğal yetenekler doğal bitkilere benzer; bilgiyle budanmak ister. Francis Bacon

Bilgi, güçtür. Francis Bacon

Ben ne biliyorum ki? Mictıel de Montaigne

Bir konuyu yarım yamalak bilmektense hiç bilmemek yeğdir. Publlllus Syrus

Ben kimseye bir şey öğretemem, yalnızca düşünmeye yöneltebilirim. Sokrates

Bilinen ve bilinmeyenden başka ne var ki? Harold Pinter

Bilgiçlik taslamak, bilginin bunaklığıdır. Christopher lsherwood

İnsanları yalnızca bilinmeyen korkutur. Ama insan bilinmeyenle yüz yüze geldi mi, o korku bilinene dönüşür. Antoine de Saint-Exupery

Yararsız bilgiden alınacak çok zevk vardır. Bertrand Russell

Bilginin iyi sindirilmesi için iştahla çiğnenip yutulması gerekir.  Anatole France

Evreni kavrayabildiğimi nasıl söylerim? O benden çok daha büyük… İnsan haddini bilmeli… Thomas Cariyle

blank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir