FERİDÜDDİN ATTAR SÖZLERİ

blank

FERİDÜDDİN ATTAR SÖZLERİ

Bu sayfada attar sözleri,en güzel attar sözleri,feridüddin attar sözleri yer almaktadır.

Aşk yolunda hiç kimse hileden, tehlikeden emin olmasın. Lütuf ve ihsan denizi dalgalanınca erkeğin de kadının da günahını yıkar götürür… Feridüddin Attar

Yola yalnız çıkma, her yolda bir yol gösterici lazımdır, kör gibi denize dalma…

Devlete erişenin elinde bütün dikenler gül demeti kesilir. Allah’ın (c.c.) kapısına varan yol kolay değildir, bu yolda toprak olmak gerek.

Daima bilinen, sevilen zabitliği satın almazlar, hiç de satın alıp ona da değer verirler.

Halil gibi Nemrut’tan kurtulan kişi, ateşin ortasında zevkü safa içinde oturabilir.

Aklın yerine gönlünü koy da ezelle ebedi bir gör.

Murdar olan dünyaya bağlandın mı ahiretten ayrılırsın.

Dünyadan da geç ahiretten de, ondan sonra külahını önüne koy da bir düşün…

Bir bülbülün simurga gücü yetmez, o zavallıya bir gül sevdası yeter.

Gerçek güzelliğin bir zerresi görünse akıl bile akılsızlıktan rezil olur.

Allah’ın (c.c.) kapısı ulu bir denizdir, orada güzeller güzeli cennetler küçük bir katreden ibaret kalır.

Eğer hakiki ersen, adamsan tamamıyla bütün kesil, bütünü iste, bütün ol, bütünü gör.

Defineye, altına âşık olmak kâfirliktir; altını put edinen kişi Samirî sayılır. Feridüddin Attar

Bir kadehle sarhoş oluyorsan, içip içip yıkılmayan erlerle nasıl işret edeceksin…

Bir zerreyi bile yerinden kıpırdatamıyorsan, güneşin vuslatına nasıl erişebilirsin ki…

Yüreği bozuk kişilerde aşk olmaz ki.

Kendinden geçen kişi onun varlığına dalmıştır, o bir an bile Allah’tan (c.c.) gafil olmaz.

Kimin gölgesi olduğunu bildin mi, ister öl ister yaşa her şeyden kurtulur hiçbir şeyle bağlı olmazsın.

Eğer Zümrüdüanka’yı göremiyorsan gönlün ayna gibi parlak değil demektir.

Onun aynası gönüldür, gönle bak da onun cemalini orda gör…

İster zahit ol, istersen kötü biri, canım terk ettin mi âşıksın.. Gönül cana düşmandır, canım terk et, bunu yaptın mı yolun sonu görünür…

Merhametsizlere bile merhamet eden Allah (c.c.), merhametlileri insanlara velinimet eder.

Günahkârları ayıplayan kişi, kendini cebbarlar arasına katar, kötülerden olur…

Bir katrenin bile rahmet denizinde payı vardır.

İbadete gönül verdin mi o seni yavaş yavaş iyiliğe doğru götürür.

Gözyaşı gönül sırlarının cilası, tıka basa doymaksa gönül pasıdır.

Aşk yolunun sırrına müptela olduysan belalara düş, sırtındaki ağır ve şık elbiseleri çıkarıp at. Feridüddin Attar

Başı sevgiliden daha değerli olan adamın, aşk davası gütmesi hem ayıptır, hem de günahtır.

Mademki aşk yoluna bilgisizlikle girdin, sen bu işin ehli değilsin, gecen hayırlı olsun, iyi uyu…

Dünya alevlenmiş bir ateştir, her an başka bir grup insanı yakıp durur.

Candan geçemezsen, maldan mülkten; şundan, bundan da geçemezsin…

Ev iki harften ibarettir; elif ve vav, bu iki harf de daima kanla toprakla iç içedir, vav “hun-kan” kelimesinin ortasında, elif “hâk-toprak” sözünün ortasında durur hep.

Sahabenin hepsi de aç kalmadıkça rahata eremezlerdi, onlarda ne ekmek derdi vardı, ne de ad san derdi.

Allah’tan (c.c.) gelen nimet ve ihsan güneşi geceleri doğaR.

Kâfirlerde bile vefa ve güven varken, sen mümin olduğun halde nerede vefa ve mürüvvetin?

Eğer Allah’a (c.c.) teslim olmamışsan vefa ve mürüvvette kâfirden de aşağı sayılırsın. Feridüddin Attar

Sende bir kıl kadar varlık ve benlik iddiası varsa, sende kulluk yok demektir.

Bir an bile gönül huzurundan mahrum olursan derhal gaflet gelir seni kaplar, gafil olur kalırsın.

Kendi kendisini terbiye eden başkasını da terbiye edebilir, kendi kendine yardımı dokunanın az çok başkalarına da yardımı dokunabilir.

Dert sahibi olmadıkça yiğitlerin safında er sayılmazsın. Gece gündüz arayıp da bulamıyorsan, o kayıp olmuş değil, senin istemende bir noksanlık var demektir. Feridüddin Attar

Yüzlerce dünya dolusu malın mülkün olsa hepsini bir kâse dolusu şerbete vermene aşk denir.

Aşk hakikatte müflisliktir, sermayesizlikten ibarettir. Feridüddin Attar

İlim gayretsiz ve himmetsiz kişilerin derdinden taş kesilmiştir. Âşığın gözünde uykunun ne işi var…

Biz çömleğe nice yağlar döktük, domuzun boynuna nice inciler taktık!?..

Şiir söylemek hiçbir şey elde edememiş olmanın delilidir…

Aşk küfürden de yücedir, imandan da…

Ey sâkî kadehe şarap değil, ciğer kanını dök, eğer derdin yoksa bizden ödünç al. Feridüddin Attar

Aşkın bir zerresi bütün âlemden iyidir, derdin bir zerresi bütün âşıklardan iyidir.

Meleklerde aşk vardır, dert yoktur, dert ancak insanoğluna mahsustur.

Aşkın kâfirliğe yakınlığı var, kâfirlikse yoksulluğun iç yüzüdür… Nice bir korkacaksın, bırak şu çocukluğu, erkek aslan gibi yola gir işe koyul.

Aşıklık gence ihtiyara bakmaz, aşk hangi gönle girerse girsin o gönül şulelenir, parlar.

Sevgilisiyle aynı renge boyanmayanın sevgisi renkten, kokudan başka bir şey değildir.

Sevgilinin hükmünden imtina eden, onun hiçbir sırrına eremez.

Herkesin içinde yüzlerce domuz vardır, ya bu domuzu yakmalı yahut da zünnarı kuşanıp bu kuru davadan vazgeçmeli… Eğer içindeki domuzdan bihabersen mazursun, lâkin yol eri değilsin…

Siz de yorumlarda Feridüddin Attar sözleri paylaşabilirsiniz.

ATTAR SÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir