BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER

BİLİMLE İLGİLİ SÖZLER

Bilim ile ilgili sözler sayfamızda bulunmaktadır. Bu sayfada bilimle ilgili sözler, ilim ile ilgili özlü sözler, bilim ile ilgili sloganlar sizler için derlenmiştir.

BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLER

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Atatürk)

Bilim, gerçeklikler arasındaki bağlantıların tümüdür.(Adnan Adıvar)

Bilim, alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır. (Hz.Ali)

Bilim, servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa bilim seni korur. (Hz. Ali)

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığmak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristo)

Bilim bu kadar çok şey öğrendiği için gururlu, akıl daha fazla bilmediği için alçak gönüllüdür. (Cowper)

Bilimden gidilmeyen yolun sonu yoktur. (Hacı Bektaş-ı Veli)

İnsanın bilmediği bir şey için «bilmiyorum» demesi de bir bilimdir. (İbn-i Mesud)

Beşikten mezara kadar bilimi arayınız.(H.Z. Muhammed)

Bilim hem süs, hem de düşmanlarımıza karşı bir silahtır. (H.z.Muhammed)

Hayat kısa, bilim uzun, deney aldatıcı, fırsat kaçıcıdır. (Rıza Tevfik Bölükbaşı)

Hayatta sağlık ve erdemden başka bilgi ve bilimden daha değerli hiçbir şey yoktur; aynı zamanda onun kadar kolay ulaşılan ve bedava elde edilen bir şey de yoktur. GOETHE

Bilimden korkmak, dinin tanrıyı küçük görmesi ve intiharı demektir. Emerson

Bilimin vatanı yoktur. Louis Pasteur

Bilimde ve güzel sanatlarda en üstün başarılar, tek başlarına çalışan kişiler tarafından elde edilmiştir. Hiçbir parkta bir kurul için dikilmiş bir anıt yoktur. Bilimin “keşfetmek ve eğlenmek” olduğunu unutmayınız. Einstein

BİLİMLE İLGİLİ SÖZLER

Bilim adamlığı bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. M. PALA

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa, o zaman sana diri denir. O zaman sen dirisin. Yanmaz karanlık kalırsa, o zaman sen de ölü sayılırsın. İBNİ SİNA

Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır; ama hiçbir ilaç saklandığı kabın pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir. MONTAIGNE

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İBNİ SİNA

Bilim mercan kayalıklarına benzer. Yalnız gelişen yüzeylerde yaşayabilir. SIR LAWRANCE BRAGG

Aslında bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki birçok insanı taşır, oysa onu hiçbir insan taşıyamaz. GOETHE

İncelemek istediğimiz şeylerde, ne başkalarının düşündüğünü, ne de kendimizin sandığımızı değil, açık ve apaçık görebildiğimizi yahut da şüphesizlikle çıkarabildiğimizi aramak lazımdır. Çünkü bilim başkaca elde edilmez. DESCARTES

Bilim bize gerçeği vaat eder, barışı ya da mutluluğu vaat etmez. GUSTAVE DE BON

Bilimde her şey vardır, her şey bilimdir. İBNİ SİNA

Hatalarla örülü bir zemin üzerinde bir doğru: Bilimsel düşüncenin formülü budur işte… BACHELARD

Elinde kancası, sırtında küfesiyle bir paçavracıya benzetiyorum kendimi. Bilimin sokaklarında dolaşmakta ve ne bulursa toplamaktayım. CLAUDE BERNARD

İnsanlar hayret etmeyi severler ve bilimin tohumu da budur. EMERSON

Bilim rütbesi rütbelerin en üstünüdür, öğrenmek için sarf edilen çaba, erkek ve kadın her Müslümanın boyun borcudur. Bir günlük ilim çabalaması, üç aylık nafile oruçtan hayırlıdır. HZ. MUHAMMED

Bilim sahiplerini koruyunuz. EDEBALİ

Dünyayı isteyen bilime sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, her ikisini isteyen yine bilime sarılsın. HZ. MUHAMMED

Bilim ve erdem şeref üstüne şereftir. Erdem sahibi köle bile olsa, onu hükümdarlar rütbesine yükseltir. HZ. MUHAMMED

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. YUNUS EMRE

Bilim refah anında süs, sıkıntı halinde ise büyük destektir. ARİSTOTELES

Askeri zaferlerimizle gururlanmayalım. Yeni bilim ve ekonomik zaferlere hazırlanalım. ATATÜRK

Asıl ölüm, bilimden payını almayanlardır. EDEBALİ

Eğer bilim ümitle olsaydı, dünyadaki bütün insanlar bilgin olurdu. HZ. ALİ

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek kılavuz bilimdir, fendir. Bilim ve Fenin dışında kılavuz aramak; cehalettir, sapkınlıktır. ATATÜRK

Acınacak kimse, ana ve babası olmayan değil, ilim ve edepten, erdem ve kemalden mahrum olandır. HZ. ALİ

Bilim, ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için kuvvetli bir silahtır. D. I. FONVIZIN

Soysuza bilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. MEVLÂNÂ

Oğlum bilimin her türlüsünü öğrenmeye çalış; kişi bilmediğine düşman olur. YAHYA BİN HALİT

Bilime yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, akim ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır. İBNİ HALDUN

Bilim cesaret verir, cehalet küstahlık… TERRY

Bilimlerin en zoru, kendini bilmektir. Miguel de Unamuno

Bir ev nasıl tuğlalarla inşa edilirse, bilim de olgularla inşa edilir, ama tuğlaların istiflenmesinden ne kadar ev olursa, olguların yığılmasından da o kadar bilim olur. Henri Poincara

Bilim, örgütlenmiş bilgidir. Herbert Spencer

İnsanoğlu merak etmeye bayılır; bilim dediğimiz şeyin özü budur. Ralph Waldo Emerson

Vicdanı olmayan bilim, ruhun ölümünden başka bir şey değildir. Michel de Montaigne

Bugün kanıtlanan, bir zamanlar yalnızca hayal ediliyordu. Willlam Blake

Bilim öğrenenler içindir, şiir ise bilenler için. Joseph Roux

Bilim, heves ve boş inanç zehrinin büyük panzehridir. Adam Smith

Peki, yeni doğmuş bir çocuğun yararı nedir? Benjamin Franklin

Pythagoras’m gizemli düşüncesine ve sayıların gizli büyüsüne hep hayranlık duymuşumdur. Sir Thomas Browne

Vicdansız bilim, ruhun yıkımından başka bir şey değildir. François Rabelais

Havva ve elma, deneysel bilimde atılan ilk büyük adımdı. James Bridie

Bilimin, Nagasaki’deki yıkıntılardan bile utanacağı bir şey yoktur. Utanması gerekenler, bilimin insanda geliştirdiği yaratıcı değerlerden farklı değerlere başvuranlardır. Jacob Bronowski

Bilim adamı nedir ki? Bir anahtar deliğinden, doğanın anahtar deliğinden bakarak neler olup bittiğini anlamaya çalışan meraklı bir adam. Jacques-Yves Cousteau

Bilim dünyasında duyulabilecek en heyecan verici söz, yeni bir buluşu müjdeleyen söz, “Eureka!” (“Buldum!”) değildir, “Aa, ne tuhaf! ”tır. Isaac Asimov

Modern astronomlar uzayın sonsuz olduğunu söylüyorlar. Ne kadar rahatlatıcı bir düşünce, özellikle de bir şeyi nereye koyduklarım hatırlayamayanlar için.

Woody Ailen

Bilimin şaşırtıcı ve umulmadık buluşlarım ortaya çıkaran, yaratıcılık ile kuşkuculuk arasındaki gerilimdir. Cari Sağan

Bilimde, ne kadar önemsiz ya da sıradan olurlarsa olsunlar tüm olgular demokratik eşitliğe sahiptir. Mary McCarthy

Hiçbir bilimin, politikanın bulaşmasına ve gücü yozlaştırmasına karşı bağışıklığı yoktur. Jacob Bronowski

Çizgi, genişliği olmayan uzunluktur. Euklides

Geometri bilmeyen kapımdan içeri adımım atmasın. Platon

Bilim işe söylencelerle ve söylencelerin eleştirisiyle başlamalı. Kari Popper

Bilimin temel düşüncelerinin çoğu aslında basittir ve herkesin anlayabileceği bir biçimde dile getirilebilir. Albert Einstein

Bir erkek güzel bir kızla bir saat otursa bir dakika gibi gelir. Ama sıcak bir sobanın üstünde bir dakika oturtun, bir saatten fazla oturmuş gibi olur. Görecelik budur işte. Albert Einstein

Dinsiz bilim topaldır, bilimsiz din ise kör. Albert Einstein

Matematikte yalnızca gerçek değil, yetkin bir güzellik de vardır; heykeldeki gibi, soğuk ve yalın bir güzellik. Bertrand Russeli

Depremin ertesi günü jeoloji öğreniriz. Ralph Waldo Emerson

Bilimin büyük trajedisi: güzel bir varsayımın çirkin bir olguyla yok edilmesi. T.H. Huxley

Bilim, bir ölü düşünceler mezarlığıdır. Miguel de Unamuno

Matematik, neler söylediğimizi de, söylediklerimizin doğru olup olmadığını da hiçbir zaman bilmediğimiz konu olarak tanımlanabilir. Bertrand Russeli

Bizim gibi fiziğe inanan insanlar biliyorlar ki, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım, inatla ayak direyen bir yanılsamadan başka bir şey değil. Albert Einstein

BİLİMLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir