Beydeba Sözleri

blank

Beydeba Sözleri

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. Memleketlerin en kötüsü, huzur ve emniyetten mahrum olandır.Toprağın en kötüsü, verimsiz olandır. Beydeba

 

Emniyet ve huzur içinde aza kanaat etmek, korku ve meşakkat içinde bolluğa kavuşmaktan daha hayırlıdır.

 

Aklı başında olan kimse, pişmanlıktan korunmak için acele etmez.

 

Bu dünyada kadın kocasıyla, çocuk anne ve babasıyla, talebe hocasıyla, ordu kumandanıyla, zahit diniyle, halk önderleriyle, önderler liyakatleriyle, liyakat akıl ile, akıl düşünce ve incelemeyle ayakta durur; bütün bunların başı ise basirettir. İnsanlar içinde yaklaşılması gerekenler: Dürüst, cömert, sözünü tutan, vefalı, herkesi seven, haset bilmeyen, eziyet etmeyen, dostlarına sabır gösterenlerdir.

 

İnsanlar içinde kaçınılması gerekenler: Huysuz, sözlerini tutmayanlar, nankör, vefasız, merhametsiz, bile bile inat eden, ahiret endişesi tanımayanlardır.

 

Başkalarına kötülük edip zarar vermek isteyen kimseler; cahiller, beyinsizler ve yaptıkları işin sonunu düşünmeyenlerdir.

 

Üç şeyi boş saymak gerekir: Suyun akmadığı ırmak yatağı, idarecisiz bir memleket, kocasız bir kadın.

 

Üç kişi her söze hemen cevap verebilir: Akıllı idareci, dengine varan kadın, bilgili ve dürüst insan.

 

İyiliği layık olana yapmak, iyiliği tanımayan ve hakkını vermeyenden esirgemek gerekir.

 

İyiliği akraba olmadıkları için diğer insanlardan esirgemek doğru değildir

 

Yüksek bir mevkie ulaşmak güç olduğu hâlde, yüksek bir mevkiden düşmek kolaydır.

 

Ağır bir taşı yerden alıp sırta koymak güçtür fakat indirip atmak kolaydır. Beydeba

 

Feraset sahibi insan dış görünüşten ve dış görünüşün verdiği ipuçlarından hakiki hâli ve iç yüzünü anlar.

 

Kuvvetli olan insan alışık olmasa da ağır bir yükü taşıyabilir, zayıf insan hamal da olsa ağır bir yük karşısında aciz kalır.

 

Üç şey vardır ki ancak bunlara ahmaklar cüret eder. Bunlar: padişahlarla arkadaş olmak, kadınlara güvenmek, denemek için zehir içmektir.

 

Devlet dağına tırmanmak çok güçtür fakat bu dağda yerleşmek daha güçtür.

 

Tehlikeleri göze alamayan kimse hiçbir muradına eremez.

 

Bir jöle iki yerden birinde yaşamak yaraşır; ya vahşi bir orman yahut da bir padişahın bineği olmak.

 

Bir iş, yardımcıların çokluğuyla değil belki bunların ehil olmaları ve faydalı olmalarıyla yürür.

 

En kuvvetli rüzgâr bile zayıf otlara bir zarar veremez fakat hurmanın en uzununu ve ağaçların en kuvvetlisini devirir.

 

Bir hükümdarın işi altı şey yüzünden bozulur: Yoksulluk, karışıklık, ihtiras, kabalık, zaman ve ahmaklık.

 

Ahmaklık: Sertlik gösterilmesi gereken yerde yumuşaklık, yumuşaklık gösterilmesi gereken yerde sertlik göstermektir.

 

Nice küçük ve zayıf kimseler vardır ki zekâ, deha ve düşünceleriyle; birçok kuvvetlinin başaramadığım başarır.

 

İnsanlar üç türlüdür: Biri dirayetlidir, biri daha dirayetlidir, biri de acizdir. Dirayetli olan bir meseleyle karşılaştığında şaşırmadan, bir çare, bir çıkar yol bulandır. Daha dirayetli olan, mesele ortaya çıkmadan onu sezip tedbir alandır. Aciz olan ise ah vah edip tereddüt içinde kalandır.

 

Arkadaş ve yardımcıların en iyisi öğüt verirken hiçbir şeyden çekinmeyen ve dalkavukluktan sakınanıdır.

 

Yapılan işlerin en hayırlısı, sonu en iyi olandır.

 

Devlet ve nimetin en hayırlısı, nankörlük karışmayanıdır.

 

Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerinde yatan bir kimse; emniyet ettiği bir dostundan düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur.

 

Kim dünyada biraz sevilir de nankörlükle karşılaşmaz.Kim muradına erer de aldanmaz.

 

Dünyada nasibine kanmayan ve fazlasına göz diken; ağaçlar ve çiçeklerle doymayan ve filin kulağındaki suya göz dikip filin kulak darbeleriyle helak olan sineğe benzer.

 

İyiliği ve sevgiyi şükretmeyen kimselere gösterenler tuzlu ve çorak topraklara ekin ekenler gibidirler.

 

Kendini beğenenlere öğüt vermeye çalışanlar ölüden akıl danışan yahut da sağıra sır emanet edene benzer.

 

Dünyada yapılabilecek en büyük iyilik korku içinde yaşayan birini emniyete kavuşturmaktır. Beydeba

 

Bir ev halkını kurtarmak için bir can, bir kabileyi kurtarmak için bir ev halkı, bir şehri kurtarmak için bir kabile, bir devleti kurtarmak için bir şehir feda edilebilir.

 

Akıllı ve cömert insanlarla düş kalk, onlardan ayrılma.

 

Eğer sana dost lazımsa akıllı ve cömert kimseleri dost edin, eğer böylesini bulamazsan seçtiğin kimse cömert olmasa da akıllı olsun yahut da akıllı değilse bari cömert olsun.

 

Cömertlikten yoksun akıllının kötü huylarından sakınarak aklından faydalanmak mümkündür. Beydeba

 

Akıllı olmadığı hâlde cömert olan kimsenin cömertliğinden faydalanmak karşılığında onu aklınızdan faydalandırabilirsiniz.

 

Ahmak olan kötüden kaçınız.

 

Vefasız olan bir kimseye sevgi göstermeye, nanköre iyilik etmeye, dinlemeyene söz söylemeye, istemeyene edep öğretmeye, sır saklamayana sır emanet etmeye kalkışmak kadar boşa sarf edilmiş emek yoktur.

 

Kötü insanların dostluğundan ancak kötülük çıkar.

 

Rüzgâr güzel kokulu yerlerden geçince güzel kokular taşır, fena kokulu yerlerden de ancak fena kokular getirir.

 

Menfaatini başkasının zararında arayan ve bunun için yalan ve düzenbazlığı kullanan mutlaka cezasını bulur.

 

Bilgili insanların birbirine bağlanarak iş birliği yapmaları elbette hayırlı olur.

 

Güç yetmeyen düşmana karşı yapılacak en doğru şey ondan kaçmaktır.

 

Güneşe karşı dikilen bir tahta parçasını biraz eğersen gölgesi uzar, fakat daha fazla eğersen gölgesi küçülüp kayıp olur.

 

Kişi kendisini ve düşmanını tanımadan, hakkından gelemeyeceği biriyle savaşırsa kendini helaka sürüklemiş olur.

 

Harpten başka her işte göze alman bedel maldır, paradır; fakat harbin masrafı can ve bedendir.

 

Kılıç eti yaralar ve bu yara bir süre sonra kapanır, fakat dilin açtığı yara kapanmaz.

 

Ok insanın vücuduna saplanır, sonra çıkarılır, fakat insanın kalbine saplanan söz okları bir kere saplandı mı orada kalır. Her yangını söndürmek mümkündür. Ateş su ile, zehir panzehir ile, hüzün sabır ile, aşk ayrılık ile söner; fakat kin ateşi asla sönmez.

 

Bir işi başarmak için fırsat ele geçtiğinde onu başaramayan akıllı sayılmaz.

 

Kibirli olan övülmeye, yalancı olan dost sahibi olmaya, terbiyesiz olan şeref kazanmaya, cimri olan cömert olmaya, ihtirasına kapılan günahsız yaşamaya; ihtirası yüzünden işlerini yüzüstü bırakan, zayıf ve aciz vezirler kullanan hükümdarlar, devletinin sağlam temelli olup halkının refaha ulaşacağına güvenmesin.

 

Dört şey vardır ki azmin azı en hayırlı olanıdır: Yangın, hastalık, düşman ve borç.

 

İki kişi bir işe teşebbüs ettiğinde cömert olan kazanır, şayet ikisi de cömertse daha azimli olan kazanır. İkisi de azimliyse talihli olan kazanır.

 

Bir şeyi istemek onu elde tutmaktan daha kolaydır.

 

Kalpten daha hızlı değişen bir nesne yoktur.

 

Mal sahibi olanlar mallarını dört yolda harcasınlar: Başkalarına yardım için, ihtiyaçlarını gidermek, evlatlarına ve kadınlara bakmak için.

 

Hâline razı olan kimse huzur içinde yaşar. Hırslı olan kimse ise ömrünü yorgunluk ve tatsızlık içinde geçirir.

 

Uysallığı yüzünden işi bozulan ancak bilgi sayesinde işini düzeltebilir.

 

Yaptığı işin sağlamlığını denemeden ona girişen sonunda mutlaka pişman olur.

 

Dostluk da düşmanlık da sonsuza kadar sürmez. Bazen dostluk düşmanlığa, düşmanlık dostluğa dönüşür. Beydeba

 

Akıl dibi görünmeyen bir deniz gibidir.

 

Nice açık dostluklar vardır ki içinde düşmanlık gizlidir.

İçi kin ve intikam hırsıyla tutuşan kimsenin gösterdiği yumuşaklık ve güler yüzlülük, onun ne korkunç bir tunç beslediğini gösterir.

 

Dil kalbe değil, kalp dile şehadet eder.

 

Akıllı insanlar kin ve düşmanlıklarına değil, terbiye ve iradelerine göre hareket ederler.

 

Yoksulluk bir beladır, keder bir beladır, düşmana yalan olmak bir beladır, dostlardan uzak olmak bir beladır, hastalık bir beladır, ihtiyarlık bir beladır.

 

Yüreği yanan felaketzedenin neler duyduğunu ancak aynı derde müptela olan bilir.

 

Gözü agrıyan adam, gözünü rüzgâra tutarsa, ağrısı artar. Ağzına sığacak lokmanın yerine sığmayacak lokmayı almaya çalışıp bunu zorla tıkamaya çalışan belki de boğazını tıkayarak ölür. Beydeba

 

Aklına güvenmeyerek düşmanının sözüne aldanan kimse, kendi kendinin en büyük düşmanıdır. Beydeba

 

Beş şey vardır ki onlara sahip olan kendini her şeyden korur! Bunlar: Eziyet etmekten çekinmek. Edepli olmak. Şüpheli şeylerden sakınmak. Güzel huylu olmak. Hiçbir zaman faziletten ayrılmamak. Beydeba

 

Malın en kötüsü, yerli yerinde sarf edilmeyendir.

 

Eşlerin en kötüsü, birbirlerine uygun olmayanlardır. Evladın en kötüsü, anne ve babasına karşı gelendir. Arkadaşın en kötüsü, felaket anında arkadaşım terk edip ona yardım etmeyendir.

 

İnsanlar içinde az bir şeyle sevinen ve bir lokmaya kanan namertler kupkuru bir kemikle sevinen köpeğe benzer.

 

Köpek kendine bir lokma atılıncaya kadar kuyruk sallayıp durur, fakat kuvvet sahibi olan fil, kendisine yem verildiği zaman okşanıp sevilmeden önüne konanı yemez. Beydeba

 

Servet sahibi olup da dost ve akrabalarının elinden tutan kimse kısa bir ömür sürse de uzun ömürlü sayılır.

 

Siz de yorumlarda Beydaba sözleri paylaşabilirsiniz.

BEYDEBA'DAN SÖZLER
BEYDEBA’DAN SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir