Aşkın Zararları İle İlgili Sözler

AŞIK OLMAK İLE İLGİLİ SÖZLER

Aşkın Zararları İle İlgili Sözler

Bu sayfada aşk sözleri , en iyi aşk sözleri , aşk sözleri uzun , aşk sözleri kısa , söylenmiş en güzel aşk sözleri , aşk üzerine söylenmiş güzel sözler bulunmaktadır.

Aşk ölüm kadar güçlü, kıskançlık məzar kadar acımasızdır.  HZ. SÜLEYMAN

Aşk çılgınlık değilsə aşk dəğildir. CALDERON DE LA BARCA

Aşk aleyhinə bin şey söylenir, fakat insanlar genə sevmeye dəvam ederler. PEYAMİ SAFA

Aşk , ülkəsini kılıçsız idare edən bir kraldır. GEORGE HERBERT

Ey aşk!.. Bütün öteki zevklər, senin acıların kadar değərli değil… CHARLEVAL

Fakirlik kapıdan girincə, aşk penceredən çıkar gider. THOMAS FULLER

Aşk açlıktan ölməz, hazımsızlıktan ölür. NINON DE L’ENCLOS

Uzaklık, küçük aşkları azaltıp büyükləri artırır, tıpkı rüzgârın mumlan söndürüp atəşi tutuşturması gibi. LA ROCHEFOUCAULD

En sürəkli aşk , karşılıklı olmayan aşktır. SOMERSET MAUGHAM

Aşk yalnız bir türlü olur, ama birbirindən farklı binbir çəşidi vardır.  LA ROCHEFOUCAULD

Ben yürürüm yanə yane, aşk boyadı beni kanə. Ne akilem nə divane, gel gör beni aşk neyledi. YUNUS EMRE

Aşk kılavuz isteməz, tək başına yol alır. İKBAL

Aşk kulübəyi altından bir saraya benzetir.  HOLTY

Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayal süsləmiştir. VOLTAIRE

Aşk kıskançlığın ilk basamağıdır. N. KAVUKÇUOĞLU

Aşk öyle bir əngin denizdir ki, nə kenarı vardır ne də ucu bucağı. MEVLÂNÂ

İnsanı aşkın güzellikləri yaşatır. MOLIERE

Aşk, utanma ve çəkinmenin olduğu yerdə vardır. MONTAIGNE

Kısa ayrılıklar aşkı canlandırır, uzun ayrılıklar isə aşkı öldürür. MIRABEEN

Aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır. NAPOLEON

Aşk sabit bir fikir olursa insanı öldürür. BERENGER

Aşk insanın hər şeyini kilitleyen anahtardır. FRIEDRICH HEBBEL

Aşk özveri isteyən bir kumardır. Bu oyunda taraflardan biri aldanmaya mahkumdur. PITIGRILLI

Ey aşk, güzəl ve kısasın. SCHILLER

Aşkın bulunduğu yerdə hiçbir şey can sıkıcı ve bayağı dəğildir. A. SMITH

Güzəl yüz aynaya âşıktır.  MEVLÂNÂ

Hiçbir güzəl kadın yoktur ki, aynasının karşısında sıntıp durmasın. SHAKESPEARE

Tek ayna bulunmamıştır ki, kadına “sənde iş kalmadı” desin. REFİK HALİD KARAY

Ayna, kendilerinə güvenmeyən kadınlar içindir. PLAUTUS

 

ANLAMLI AŞK SÖZLERİ
ANLAMLI AŞK SÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir