ŞEYH SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ

ŞEYH SADİ ŞİRAZİ KISSALARI

 ŞEYH SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ

Bu sayfada şeyh sadi şirazi, şeyh sadi şirazi’den inciler, şeyh sadi şiraziden özlü sözler, sadi sözleri, şeyh sadi sözleri vardır.

Eğer büyük bir zaruret içine düşersen aciz olma, düşmanlarının derisini dostlarının kürkünü soy. Şeyh Sadi Şirazi

Bir hastanın başucunda birisi sabaha kadar ölecek diye ağladı. Sabah olunca ağlayan öldü, hasta iyileşip kalkarak işine gitti,

Rüzgar esince ağaçların dalları sallanır, fakat katı taşlarda en küçük bir kıpırtı olmaz.

Devenin ruhunda bile zevk, şevk ve sevda bulunduğu halde insanda bulunmazsa o insan değil, eşektir.

Zahide altın ve akçe lazım değildir. Eğer zahit bunların peşindeyse git başka bir zahit ara.

Yemek sofrasının karşısında aç ve çaresiz tıpkı kadınlar hamamının kapısındaki bekar gibiyim.

Kapma gelenlerden usandıysan gelen fakirlere borç para ver, zenginlerden borç iste, bir daha gelmezler.

Eğer dilenci asker önünde kılavuz olursa düşman bizden bir şey istemesin diye Çin’e kadar kaçar.

Büyük denizler taş atmakla bulanmaz.

Âdemoğlu topraktan yaratılmıştır, toprak gibi mütevazı olmazsa insan değildir.

Bir kardeş sadece kendini düşünürse, o kardeş değildir, belki de akraba bile değildir. Şeyh Sadi Şirazi

Akrabadan biri eğer dindar değilse onunla ilgiyi kesmek, onu sevmekten daha iyidir.

Kaba içinde ne müminler, aba içinde ne kâfirler vardır.

Nice rahvan at vardır ki yolda kalır, buna mukabil nice topal eşek menzile varır.

Paslı bir demirden pası cilayla gidermek mümkün değildir.

Kalbi kararmış insana öğüt vermenin faydası olmaz, çünkü katı taşa demir çivi bile girmez.

Kalbi kırık insanları gözetmeye bak, çünkü fakirin gönlünü almak belayı defeder.

Eğer bir fakir senden bir şey isterse ver, ona gönül hoşluğuyla vermezsen bir zalim gelip onu zorla elinden alır.

Çalgı aletinin akordu yerinde ise mutrip onu düzeltmek için kulağım bükmez.

Oburluk insana yakışmaz. Köpek oburluğundan dolayı böyle alçalmıştır.

Aslanlar mağaralarda açlıktan ölürler de köpeklerin artıklarını yemezler.

Miskin kedinin eğer kanadı olsaydı, dünyadan serçenin tozunu kaldırırdı.

Öküzün iki boynuzu eğer eşekte olsaydı kimseyi yanına yaklaştırmazdı.

Kendi kendine acımayana kimse acımaz.

Ağ her zaman balık yakalardı, bu defa bir balık ağı yakalayıp götürdü. Şeyh Sadi Şirazi

Güzel yüz hasta gönüllerin merhemi, kilitli kapıların kilididir.

Aç köpek et bulduğu zaman bu Salih Peygamber’in devesinin eti mi yoksa Deccal’ın eşeğinin eti mi diye sormaz.

Mal ömrün rahatı içindir, yoksa ömür mal biriktirmek için değildir.

İki kişi boşuna mihnet çekip, boş yere çalışıp didindiler. Biri kazanıp da kazandığım yemeyen, diğeri ilim öğrenip ilmiyle amel etmeyen.

Zalimi affetmek mazlumlara zulümdür.

Her kim bir kötüyü öldürürse halkı onun belasından, onu da Allah’m (c.c.) azabından (yaşayıp fazla günah işleyerek fazla azap görmekten) kurtarmış olur.

İnat gördüğün vakit direnme, yumuşak ol, çünkü keskin kılıç yumuşak ipeği kesmez.

Eğer birinin gönlünü incittiysen bil ki senin de gönlün incinecektir.

Üzüntülerini düşmanlarına söyleme, yüzüne karşı üzülseler de içten içe sevinirler.

Söylemedikçe herhangi bir şeye mecbur değilsin, fakat konuştun mu bunu ispat etmen lazımdır.

İki gönül eri aralarında bir kıl bile olsa bunu korurlar, iki kişiden biri ne kadar dikbaşlı olursa olsun diğeri yumuşak olursa durum yine böyledir. Fakat her iki taraf da cahil ise aralarında zincir olsa dayanmaz, onu bile koparırlar.

Yemekle helva bir kere yenir, iki kere yenmez.

Eğer birine bir kere onu sevdiğini söyledin mi ondan artık hizmet bekleme. Âşıklık maşukluk ortaya gelince efendilikle kölelik ortadan kalkar.

 

Sen eğer kendini düşünüyorsan yalancı âşık olursun.

Hasudun gözü çıksın, çünkü onun gözünde hünerler ayıp görünür.

Eğer bir hünerin; yetmiş kusurun olsa da dost olan o bir hünerden başkasını görmez.

Şarap ile sarhoş olan gece yarısı, sakinin sarhoşu ise ancak mahşerde uyanır.

Zıkamakla zenciden siyahlığı gideremezsin.

Kimin terazide altını varsa, kolunda kuvveti var demektir. Dünyalığı olmayanın dünyada kimsesi yok sayılır.

Bağdatlılar Arapçayı nasıl bilirlerse, Sadî de sevmenin yolunu, usulünü öyle bilir.

Bülbülden vefa bekleme, çünkü her an başka bir gülde öter.

Yıllar geçer babanın kabrine uğramazsın, sen babana ne hayır yaptın ki oğlundan ne bekliyorsun.

Köpeği yedi denizin suyuyla yıkarsan ıslandıkça daha da pis olur.

Yaş çubuğu nasıl istersen eğ, fakat kuru çubuğu eğmek için ateşe tutmak lazımdır.

İnsanları ısıran, onları inciten hacıya benden selam söyleyin, hacı o değil bindiği devedir.

İnsan az yemekle melek huylu olur.

Susamışlar rüyasında her tarafı çeşme görürler.

Bir köpeğin başına bir kesek dokunsa, belki kemiktir diye sevinçle sıçrar.

Düşmanım dinle fakat onun dediğinin aksini yap.

Düşmanlarının birbirleriyle kapıştıklarını görünce, git dostlarınla birlikte huzur içinde otur.

Yılanın başını düşmanına ezdir. Eğer böyle yaparsan her hâlükârda kazançlı çıkarsın. Eğer düşmanın galip gelirse yılanı öldürmüş olursun. Yok eğer yılan galip gelirse düşmanından kurtulmuş olursun. Şeyh Sadi Şirazi

Ey bülbül sen bahardan müjde ver, kötü haberi baykuş versin bırak.

On adam bir sofradan yer de; iki köpek koca bir leş üzerinde geçinemezler.

Hak bilen köpek, nimeti inkâr eden insandan daha iyidir. Yüz kere taş ile vursan köpek yediği o bir lokmayı unutmaz. Alçak bir kimseye ömrünce iyilik etsen ufacık bir şeyden dolayı seninle kavgaya başlar.

Cenab-ı Hak görür örter, komşu görmez haykırır.

İhtiyar fahişe fahişelikten, yetkisi elinden alman zalim halkı incitmekten tövbe etmeyip de ne yapacak.

Kötülüğe karşı kötülük yapmak kolaydır. Mert isen kötülük edene iyilik yap.

Eğer ahalinin bahçesinden padişah bir elma yerse uşaklar ağacı kökünden söker.

Eğer mal sahiplerinde insaf, dilencilerde kanaat olsaydı yeryüzünde dilencilik diye bir şey kalmazdı.

Dünya iki yokluk arasında bir varlıktır.

Dini dünyaya satanlar eşektir.

 

Beynamaza borç para verme, adam Allah’ın (c.c.) farzını eda etmiyor, senin borcunu mu düşünecek.

Bir ahmak bir eşeğe konuşmayı öğretmeye çalışıyordu. Bunu gören akıllı bir zat: “Bu işten vazgeç, sen hayvanlara konuşmayı öğretemezsin, bari ondan susmayı öğren,” dedi.

Yılan ortada; elde taş varken onu öldürüp öldürmemeyi düşünmek en büyük ahmaklık olur.

Bir ömür sarf ederek elde edilen bir dostluğu bir solukta yıkmak doğru olmaz.

Alçak kimseye lütuf ve tatlılıkla söz söylersen, kibri ve serkeşliği artar.

Kısmeti olmayan balıkçı Dicle’de balık tutamayacağı gibi, eceli gelmeyen balık da karada ölmez.

Mürüvvetsiz erkek, kadın; tamahkâr zahit, yol kesen eşkıya sayılır.

Siz de yorumlarda Şeyh Sadi Şirazi sözleri paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir