SADİ ŞİRAZİ’NİN SÖZLERİ

ŞEYH SADİ ŞİRAZİ KISSALARI

SADİ ŞİRAZİ’NİN SÖZLERİ

Bu sayfada şeyh sadi şirazi’den inciler, şeyh sadi şirazi’nin en güzel sözleri, şeyh şadi şirazi, Şirazi sözleri, sadi şirazi sözleri, sadi şirazi özlü sözler yer almaktadır.

Ne söyleyeyim diye düşünmek, niçin söyledim diye pişman olmaktan daha iyidir.

İki şey aklın hafifliğine delalet eder: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.

Zayıf bir âlim şişman bir ahmağa şöyle demiş: “Arap atı zayıf olsa da bir tarla dolusu eşekten daha değerlidir.”

On derviş bir kilimde uyurlar da, iki padişah bir iklime sığmaz.

Hz. Nuh’un oğlu kötülerle arkadaş olduğu için peygamber ailesinden olma şerefini kaybetti. Halbuki Kıtmir birkaç gün iyilerin peşinden gidince insan şerefi kazandı.

Kötülere iyilik etmek, iyilere kötülük etmek gibidir. Çorak yerde sümbül bitmez.

Eğer zaman müsait değilse sus, çünkü konuşursan hem kadrin kıymetin yok olur, hem de sözün boşa gider.

Hakiki dost felaket ve perişanlık zamanında elden tutan kimsedir.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Köpek ile (sultanın kapısındaki) kapıcı aynı soydan gelir. Çünkü bir garibanı görünce; köpek paçasına, kapıcı yakasına yapışır.

Yük çeken eşek adam parçalayan aslandan hayırlıdır.

Yük taşıyan eşek, insan inciten insandan daha iyidir.

Kötü zalim ölür gider, fakat üzerindeki lanet ebedi olarak kalır.

Ayağın altındaki karıncanın hali, senin filin ayağının altındaki halin gibidir.

Bir memlekette adalet ve doğruluk yoksa ve sen orada bulunuyorsan, eğer evliysen zulüm ve cefaya razı olup otur oturduğun yerde; yok eğer bekâr isen iğne ucu kadar aklın varsa bir saniye bile orada durma hemen kaç.

Koyunları parçalamadan önce kurdun başını koparmak lazımdır. Kurt koyunları parçaladıktan sonra onu öldürmen yaptığı zararı ödeyip koyunları geri getirmez.

Yeryüzünün tamamının saltanatı, yere damlayacak bir damla kana değmez.

Sabahleyin bekçinin çaldığı davulun sesiyle uyanan adam, bekçinin gece boyunca neler çaldığım ne bilir?

Kervan halkı ancak kendi mallarını, kendi yüklerini düşünürler, sırtı yaralı eşeğin haline kimse acımaz.

Dünyanın malını mülkünü topladım, meyvesini yiyemeden, hepsini aciz bir fakir gibi, bırakıp gidiyorum işte.

 

Kendisini beğenen bir alçağın evinin damı başkalarının damından yüksek ise aşağıda olan evlerin üstüne ya pisler yahut da süprüntü atar.

Yolunu şaşırmış bir insana, “Böyle devam et iyi gidiyorsun” demek, en büyük zulümdür.

Düşmanın az bile olsa sakın, çünkü sel damla damla yağmurun toplanmasından hasıl olur.

Bir memlekette adalet ve doğruluk yoksa ve sen orada bulunuyorsan, eğer evliysen zulüm ve cefaya razı olup otur oturduğun yerde; yok eğer bekâr isen iğne ucu kadar aklın varsa bir saniye bile orada durma hemen kaç.

Kendisini beğenen bir alçağın evinin damı başkalarının damından yüksek ise aşağıda olan evlerin üstüne ya pisler yahut da süprüntü atar.

Yolunu şaşırmış bir insana, “Böyle devam et iyi gidiyorsun” demek, en büyük zulümdür.

Ihsan et ki, insan oğlu ihsan ile, vahşi hayvanlar ise tuzakla avlanır.

Gönülleri ölmüş geceyi diri tutan şeyhlerin Moğol bekçilerinden ne farkı var.

Keramet ve cömertlik; ihtiyaç sahibine yedirmektir. Bu olmadıktan sonra, boş söz boş davul sesi gibidir.

Ahlak denilen şey hilkat icabıdır, sonradan kazanılmaz.

Serçeye, kekliğe, güvercine yem ver, kim bilir belki bir gün tuzağına bir Hüma kuşu düşer.

Dünyaya tapan, yemeyen yedirmeyen kimsenin elindeki altın, hâlâ madendeki taş toprak arasında sayılır.

Altını gümüşü saklayan hasis, define üzerindeki yılan tılsımına benzer. Şeyh Sadi Şirazi

Yaramaz kuşun kanadının kırık, tüyünün yoluk olması daha iyidir.

Kötülere kim iyilik ederse, kötülüğü arttırmış olur.

Köpek kim oluyor ki önüne sofra açılsın. Onun hakkı kemik parçasıdır, söyle önüne biraz kemik atsınlar.

Gece bekçisi nazik ve mülayim olursa, hırsızın korkusundan kimse uyuyamaz.

Kurdu naz ile beslersen, gün gelir Yusuf’u paralar.

Dicle’nin önüne set yapacaksan suyun azaldığı mevsimde yap; çünkü taşma zamanı yapamazsın.

Şeytandan Rahman’a secde gelmediği gibi, aslı kötü kimseden iyilik meydana gelmez.

Kötülük düşünen kimseye mevki, makam ve rütbe verme. Düşmanın kuyuda, cinin şişede olması evladır.

Aşıklar su içmez demem, içerler fakat içtikçe susuzluktan artar.

Sen kamışlığı ateşe ver geç git, o zaman ne kuru kalır ne yaş.

Ey âşık, eğer hakiki âşıksan kendinden bahsetme, yoksa şirke düşmüş olursun.

Güzel sesten develer bile şevke geldiği halde, insan neşelenmezse o insan değil eşektir.

Büyükler kendilerini görmezler, kendini görenden Cenab-ı Hakk’ı görmesini bekleme.

Eğer sana rütbe ve derece lazımsa, alçakların yaptıkları gibi kimseye hakaret gözüyle bakma.

Büyük bir mevki veya makam sahibi olduğun zaman akıllı isen düşkün kimseyi küçümseme, alaya alma, çünkü nice makam sahibinin düştüğü, düşkünün onun yerine geçtiği görülmüştür.

Kimin üstü başı temiz, fakat ahlakı pis ise ona cehennem kapışım açmak için anahtar lazım değil.

Kendini iyilerden sayacak olursan kötüsün.

Allah’tan korkan günahkâr, ibadetine güvenen abitten daha iyidir.

Pençende aslan kuvveti yoksa aslanlığa kalkışma.

Zengin kimse malıyla, büyüklük, iyilik kazanmaz, eşeğe altından çul vursan yine eşektir. Şeyh Sadi Şirazi

Sarımsak kokusu gül kokusunu; davul sesi çengin sesini bastırır.

Yumuşaklıkla düşmanın derisini yüzmek kabildir, sert muamele dostu bile düşman eder.

Köpek yaratılış itibariyle kötüdür, fakat insan olan köpeklik yapmaz.

Kötülere iyilik kötülüktür.

Alçak kimsenin başı altına yastık koyma.

Zalimin başının taş üstünde olması lazımdır.

Kötülere iyilik yapmak, çorak yere ağaç dikmek doğru olmaz.

Hak hukuk bilen köpek, teşekkür etmeyen insandan ahlakça daha üstündür.

Bir ahmak misk için fena kokuyor derse canım sıkma; çünkü bu söz saçmadır.

Ne kadar yağmur yağarsa yağsın, taş üstünde gelincik bitmez, Karınca zayıf ve aciz olduğu için aç kalmadığı gibi, aslan da güçlü ve kerametli olduğu için kamım doyurmaz.

Zenci hamamda yıkanmakla ak olmaz.

Ağır gürz ile düşmanın beynini ezeceğine, kendini çocuk gibi değnekle terbiye et Çok söyleyenin kulağı tıkalı olur. Şeyh Sadi Şirazi

Bir sözü söylemedikçe o söze sen galipsin, söyledikten sonra o söz sana galip olur.

Söz; gönül kuyusuna atılmış bağlı bir devdir.

Cevabına dayanamayacağın sözü söyleme; çünkü arpa eken buğday biçmez.

Hayvanlar konuşmaz, insanlar konuşur; fakat saçma sapan konuşan insan hayvandan daha aşağıdır.

Ey akıllı er, halkın ayıbıyla değil kendi kusurunla uğraş.

Batıl bir söz duyarsan kulak asma, çıplak birini görürsen gözünü kapa. Şeyh Sadi Şirazi

Ey mürüvvetli, akıllı insan; iyi olsun kötü olsun kimse için kötü konuşma. Çünkü kötülüğünü söylediğin kimse dediğin gibi ise onu kendine düşman etmiş olursun. Eğer iyi ise kötü bir iş işlemiş olursun.

Kavga iki kişi arasında yanan bir ateştir, söz taşıyan ise o ateşe odun taşıyan oduncuya benzer.

Söz dinleyen, Allah’ın emrini tutan güzel kadın fakiri padişah yapar.

Kadın dindar ise, tadı dilli ise artık onun güzelliği çirkinliği aranmaz.

Huysuz bir kadınla eş olan erkek, karga ile kafese konan papağana benzer.

Aldığın kadın hain ve cahil ise kadın değil başına bela almışsın demektir.

Kadın kaşlarına rastık çekecek olursa, o kadının kocasına söyleyin yüzüne allık sürsün.

Pamuğun yanında ateş yakma, kıvılcım sıçrar evden de olursun.

Baba çocuğu nazik büyütürse, o çocuk çoğu zaman şiddet ve mihnet çeker.

Her sabah karşısında başka bir bülbül bulunan güle heves etmek akıl kân değildir.

Hakikati görenler ay yüzlü bir güzelin yüzünde Allah’ın (c.c.) kudreti adına ne görürlerse bir devede de onu görürler.

Melek gibi gökte uçacak olsan bile, suizan sahibi eteğine yapışıp aşağıya doğru çeker.

 

Çalışıp Dicle’nin önünü bağlamak mümkündür; fakat kötü fikirli insanların dilini bağlamak mümkün değildir.

Allah’tan (c.c.) bihaber insanlar halkın fenalığım düşünürler.

Bir sözü dinleyen iki kişi arasında bazen melekle şeytan kadar fark vardır. Birisi bu sözü nasihat kabul eder; o melek sıfatlıdır, diğeri kusur arar; o ise şeytan sıfatlıdır.

İster aslan ol istersen tilki, ne mertlikle ne de hile ile insanlardan kurtulamazsın.

Güzele güzeldir, çirkine çirkindir diye cevrederler.

Eğer tabiatında daima kusurları görmek varsa; tavusta çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin.

Eğer kötü bir şey hoşuna gitmiyorsa onu önce kendin yapma.

Her gördüğün kaş, göz güzel değildir. Sen fıstığın içini yemeye bak kabuğundan sana ne.

Birisi çocuğunun kulağım bükerek ona şöyle dedi:”Be hey şaşkın çocuk, ben sana kazmayı odun kır diye verdim, mescidin duvarını yık diye değil.”

Ceyhan ırmağının kenarındaki, suyun kıymetini ne bilir. Sen onu çölde güneşin altında susuzluktan kavrulana sor.

Biz amellerimizle; padişahın bahçesinden padişahın sarayına hediye olarak meyve götüren bahçıvan gibiyiz.

Cahilin kinlendiğini görürsen, doğru olan, ona tatlılıkla evet demendir.

Mevki itibariyle senden üstün ve kolu kuvvetli biriyle uğraşıp kolunu kırdırman erkeklik değildir.

Bir sazlığı ateşe verince, aklın varsa orada durma, orada yaşayan aslanlardan sakın.

Yük altındaki ihtiyar eşek ne yapabilir ki. Sen rüzgâr gibi uçup giden genç ata binmişsin, geç git.

Kendini Ceyhan nehrine at, diye kim söyledi. Böyle olmakla beraber eğer suya düşersen kurtulmak için çırpınmaya bak.

Yerden güller bitmesine şaşmamak lazım, çünkü bu yerlere nice gül endamlılar gömülüdür.

Küçük çocuk temiz ve masum olarak öldü; sen ey ihtiyar, kirli ve günahkâr olarak yaşıyorsun, artık ne bekliyorsun!..

Alman her nefeste iki nimet vardır. Onun için her nimete bir şükür gerekir.

Ey bülbül, aşkı pervaneden öğren. Şeyh Sadi Şirazi

Ey pazara eli boş giden kimse, korkarım ki gittiğin gibi eli boş döneceksin.

Ey kardeş; bugün fırsat elinde iken tatlı tatlı konuş, yarın ecel gelince çaresiz susacaksın.

Düşmanın düşmanlığım, dostun dostluğunu Allah’tan (c.c.) bil, zira her ikisinin kalbi de Hakk’ın kudret elindedir.

Koyun çoban için değildir, belki çoban koyunlara hizmet içindir.

ölüm gelince şahın, kölenin farkı kalmaz. Şeyh Sadi Şirazi

Sana kötülük düşünene iyilik yap, çünkü köpeğin ağzını kemikle kapatmak uygundur.

Eğer servet ilimle artsaydı, cahilden daha fakir kimse olmazdı.

Hak yolunun erleri düşmanlarım bile incitmemişlerdir. Bu makam sana nasıl nasip olsun ki sen dostlarınla daima niza- dasın.

Senin yanında başkalarının ayıbını sayıp döken bil ki senin için de başkaları yanında aynı şeyi yapar.

Zahitlik eski çul giymekle olmaz, tertemiz insan ol da istersen atlas giyin.

Allah’ın emrettiği gibi ol da istersen başına taç geçirip omzuna bayrak al.

Dervişlik hırkası giyen şu abide bak, ne yazık ki Kabe’nin örtüsünden eşek çulu yapmış.

Bir otlaktaki öküzlerden biri bir tarlaya girince köyün öküzleri tarlaya girmiş derler.

Bir mecliste bir yontulmamışın yüzünden birçok akıllının gönlü rencide olur. Şeyh Sadi Şirazi

Herkes tavusu, güzelliklerinden dolayı över, o ise ayaklarının çirkinliklerinden dolayı utanır.

ŞEYH SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir