OKUL ÖNCESİ ÇOCUK TEKERLEMELERİ

ÇOCUK OYUN TEKERLEMELERİ

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK TEKERLEMELERİ

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

 

 

 

 

TAVUK

Pazara gidelim,

Bir tavuk alalım,

Pazara gidip,

Bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıdak diyelim.

Happur huppur,

Happur, huppur yiyelim.

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

 

TEKİR

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

 

KARGA

Karga karga “gak” dedi,

“Çık şu dala bak” dedi,

Çıktım baktım o dala.

Bu karga ne budala!

 

 

 

TOP

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

 

KARNIM AÇ

Karnım aç

Karnına kapak aç

Değirmene kaç

Değirmenin kapısı kitli

Heybaşı bitli

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek

Geldi yedi köpek

Hem kötek

Hem yedi köpek

 

 

 

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu.

 

 

CAM

Bir cam

İki cam

Üç cam

Dört cam

Beş cam

Altı cam

Yedi cam

Sekiz cam

Dokuz cam

On cam

Bu da benim amcam.

 

 

Çık çıkalım

Çayıra

Yem verelim

Ördeğe

Ördek yemi yemeden

Ciyak miyak

Demeden

Aldım baktım

Kimi çıkardım

 

 

ÇİKOLATA

Çan çan çikolata.

Hani bana limonata?

Limonata bitti.

Hanım kız gitti.

Nereye gitti?

İstanbul’a gitti.

İstanbul’da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terlik pabucu ne yapacak?

Düğünlerde şıngır mıngır giyecek.

 

 

Kuzu kuzu mee…

Bin tepeme.

Haydi gidelim,

Ayşe teyzeme.

Ayşe teyzem hasta.

Çorbası tasta.

Ablam pilav pişirdi.

İçine fare düşürdü.

Bu fareyi ne yapmalı?

Minareden atmalı.

Minarede bir kuş var.

Kanadında gümüş var.

Eniştemin cebinde,

Türlü türlü yemiş var.

 

 

Portakalı soydum.

Başucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum.

Duma duma dum.

Kırmızı mum.

Dolapta pekmez,

Yala yala bitmez.

Ayşecik cik cik cik

Fatmacık cık cık cık

Sen bu oyundan çık.

 

 

On,yirmi,otuz,

kırk,elli,altmış,

Yetmiş,seksen,doksan,yüz

Dere tepe düz.

Ördek suda yüz.

Vak vak vak.

Osman amca kalk.

Lambayı yak.

Üç göbek at.

Yerine yat.

 

 

 

 

Çatlak patlak,

Üstü yuvarlak.

Kremalı börek.

Sütlü çörek.

Çek dostum çek.

Çek çek amca,

Burnu kanca.

Al sana bir tabanca.

 

 

Üşüdüm üşüdüm.

Daldan elma düşürdüm.

Elmamı yediler,

Bana cüce dediler.

Cücelikten çıktım.

Ablama vardım.

Ablam hasta.

Çorbası tasta.

Alçık balçık,

Sen bu oyundan çık.

 

 

Bir gün bir gün bir çocuk

Eve de gitmiş kimse yok.

Açmış bakmış dolabı.

Şeker de sanmış ilacı.

Yemiş yemiş bitirmiş.

Akşama sancı başlamış.

Kıvrım kıvrım kıvranmış.

Yaptığından utanmış.

 

 

Anne karnım acıktı.

Baktım dolap açıktı.

Löp ettim koca pastayı.

Bıraktım boş tabağı.

Seni gidi yaramaz.

Dolap açık olamaz.

Ekmek,peynir yok muydu?

O zaman da karnın tok muydu?

Tok tok tok..

Sana yemek yok…

 

 

VAK VAK

Vak vak kardeş vak dedi.

Kurbağa vırak dedi.

Bunu duyan avcılar.

Ördeğe tak tak dedi.

 

EL EL EPENEK

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan’ın karısı

 

 

LEYLEK

Leylek leylek lekirdek,

İki dirhem bir çekirdek.

Lak lak eder kuş dilince,

Göçüp gider güz gelince.

Yedi iklim dört bucak,

Gezip tozar şen şakrak.

 

TAVŞAN

Uçan kuşla yarışır,

Bazen aklı karışır.

Dağdan taştan iner,

Çalı dibine siner.

Bizim minik tavşan,

Yaman mı yaman.

 

İNCİR

Dal ucunda torbacık,

İçi dolu helvacık.

Yemesi ballı incir al,

Ağzına bal akar bal.

Yaş incir, kuru incir,

Tadını yiyen bilir.

 

ŞEFTALİ

Al yanak, tombul yanak,

Dal ucunda bir yumak.

Tadı şeker şeftalicik,

Ne olur ye bir tanecik.

İçi sulu , dışı tüylüdür,

Meyvelerin gülüdür.

 

 

ARMUT

Armut dalda bir iki,

Tek tek saydım on iki.

Hay Mahmut, Mahmut,

Bal gibi tatlı armut.

Armudu taşlayalım,

Cümbüşe başlayalım.

 

ÜZÜM

Eğri büğrü dalı var,

Şeker şerbet balı var.

Süzüm süzüm süzülüyor,

Ben yemesem üzülüyor.

Yüzü gözü altın üzüm,

Sevilmez mi iki gözüm.

 

KELEBEK

Kanadı var, kuş değil,

Boynuzu var koç değil.

Pır dereye, pır tepeye,

Kelebek çıktı sahneye.

Ah ne süslü kelebek,

Üstü mavi al benekli.

 

FINDIK

Tombul tombulcuk,

İçi katık, dışı kabuk.

Kilitli sandık açılsın,

Fındıklar saçılsın.

Hem besler, hem ısıtır,

Yiyelim çıtır çıtır.

 

 

AZ GİTTİM UZ GİTTİM

Az gittim uz gittim.

Dere tepe düz gittim.

Çayır çimen geçerek,

Lale sümbül biçerek,

Soğuk sular içerek,

Altı ayla bir güzde,

Bir arpa boyu yol gittim.

 

 

OYUN

Oooo İğne battı,

Canımı yaktı,

Tombul kuş Arabaya koş.

Arabanın tekeri,

İstanbul’un şekeri.

Hop Hop altın top,

Bundan başka oyun yok.

 

 

KUZU

Dede bak minik kuzu.

Me me diye meliyor.

Önüne ot koymuşsun.

Oysa süt istiyor.

Cici kuzu meleme .

Nine mama yapıyor.

Yo yo korkma inekten.

Tosuna mö mö diyor.

 

 

AY DEDE

Ay dede, ay dede

Evin barkın nerede?

İnce belde

İnce belin neresinde?

İki dağın arasında

Keklik getir, yağa batır

Sen yiyemezsen

Bana getir ay dede

 

 

BİR İKİ ÜÇ

Söylemesi çok güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop, hop, hop

Bir büyük altı top

Ağzım minnacık

Burnum hokkacık

Yanaklarım elmacık

Gözlerim boncuk

Benim adım çocuk

 

 

CAM

Bir cam, iki cam

Üç cam, dört cam

Beş cam, altı cam

Yedi cam, sekiz cam

Dokuz cam, on cam

Bu da benim amcam.

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara.

 

 

GÜLE GÜLE ÖLÜRSÜN

Babam yoğurt getirdi

Kedi burnunu batırdı

Kedi seni tutarım

Bıyığını yolarım

Devrek’in kilidi

Sana vuran kim idi

Amcam oğlu Musacık

Kolu budu kısacık

Şimdi gelir görürsün

Güle güle ölürsün

 

EVELEME DEVELEME

Eveleme develeme

Devekuşu kovalama

Kovalarsan yaralama

Şekerleme çikolata

Şundan bundan

Kedi düştü damdan

Nerden geldin

Oradan çık

Kız saçların kıvırcık

Sana dedim sen çık

 

 

ALLI PULLU AYLAR

Masal masal maliki,

Saydım baktım on iki.

Ocak, Şubat, Mart,

Sözünü iyi tart.

Nisan, Mayıs, Haziran,

Çalışkanlara hayran.

Temmuz, Ağustos, Eylül,

Kimi düldül, kimi bülbül.

Ekim, Kasım, Aralık,

Süt içelim lık lık.

Allı pullu aylar,

Birbirini kovalar.

 

ÇIKTIM ERİK DALINA

Çıktım erik dalına

Baktım tren yoluna

İki tren geliyor

Birine bindim ablama gittim

Ablam pilav pişirmiş

İçine sıçan düşürmüş

Bu sıçanı ne yapmalı

Minareden atmalı

Minarede bir kuş var

Kanadında gümüş var

Eniştemin cebinde

Türlü türlü yemiş var.

 

 

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

 

 

 

Üşüdüm Üşüdüm Tekerlemesi

 

Üşüdüm Üşüdüm

Üşü-düm üşü-düm-daldan-elma-düşürdüm

El-mamı-yedi-ler-bana-cüce-dedi-ler

Cüce-likten-çık-tım-Beyoğ-luna-git-tim

Bey-oğlu-has-ta-çor-bası-tas-ta

Püs-külü-ma-vi-ina-dına-ka-vi

Gel-çık-bal-çık-ben-çık-tım

 

 

Ördek Tekerlemesi

 

Ördek

Çık çıkalım çardağa

Yem verelim ördeğe

Ördek başını kaldırmış

Ayvasını aldırmış

Ayvalı defter

Çık boyunu göster

Nişanlın gelmiş

Çevreyi ister

Çevreyi yuğdum

 

Keloğlan Tekerlemesi

 

Keloğlan

adın ne

-keloğlan

derdin ne

-evlenmek

evlensene

-param yok

-çalışsana

-gücüm yok

o zaman sana kız mız yok.

 

Aboneyim Tekerlemesi

 

Aboneyim

aboneyim abone

aboneysem sanane

sus konuşma geveze

matematik dersinde

hastayım diyorsun

dondurmalar yiyorsun

erkeklere gelince mini etek giyiyorsun

kızlara gelince maymun surat diyorsun

bizim evin arkası

dondurma fabrikası oradan geçenler ablamın manitası

annem babam başbakan varmı bana yan bakan?

ali bana yan baktı 5 gün hapiste yattı

beş beş beş numara

on on on numara

maykıl ceksın 1 numara

salla salla vur duvara

gir çuvala

 

Kardan Adam Tekerlemesi

 

Kardan Adam

Kardan adam, kardan adam

Senden korkmaz benim babam

Süpürgen var süpürmezsin

Etrafını hiç görmezsin

Ağzın burnun kızarmış

Sanki pek çok soğuk varmış

Haydi haydi yürüsene

Hah hah hah

Diye gülsene

Ah ne süslü bebek

Üstü mavi al benek

Aman tutsam şunu ben

Hemen uçup gitmeden

Diksiyon Tekerlemesi

 

Diksiyon

Bir tarlaya kemeken ekmişler.

İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış.

Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi,

Öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.

Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü,

 

 

Masal Tekerlemeleri Tekerlemesi

 

Masal Tekerlemeleri

EVVEL ZAMANDA YOKSULLAR HANDA

BEYLER,KONAĞINDA YAŞARMIŞ.

BUNA ÖFKELENDİMBİR HAYLİ SÖYLENDİM

ALDIM BAŞIMI ÇIKTIM DIŞARI GÖRMEYİN GİDİŞİMİ

BAKMADAN SAĞA SOLA

DÜŞTÜM BİR YOLA.

DERE TEPE DÜZ GİTTİM

ÇAYIR ÇİMEN GEÇEREK

ARPA BUĞDAY BİÇEREK

SOĞUK SULAR İÇEREK

ALTI AY BİR GÜZ GİTTİM

YÜRÜDÜM DÜRÜDÜM VARDIM BİR BAĞA

DALDIM BİR KONAĞA

VAY SENMİSİN DALAN

KİMİ KOLUNDAN TUTTU KİMİ BACAĞIMDAN

ATTILAR BENİ BİR DAĞA

ZORUMA GİTTİ BAŞLADIM AĞLAMAYA

KARŞIMA ÇIKTI BİR DERVİŞ

DERVİŞ AMCA DEDİM BU NE İŞ?

KURU İDİM ISLANDIM SEL BENİ NEYLER

BULUT OLDUM USLANDIM

YEL BENİ NEYLER?

VAY GİDİ DÜNYA

KİMİ GÜLER,KİMİ SÖYLER

KULAK VERİN BU MASALA

KELOĞLAN NE İŞ TUTAR,NEYLER…

 

 

Elma Attım Denize Tekerlemesi

 

Elma Attım Denize

elma attım denize

geliyor yüze yüze

ben vuruldum filize

filiz akın

evi yakın

onu cüney arkın

kınagecesi si si si

simitçi çi çi çi

çiğköfte te te te

televizyon yon yon yon

yoncaevcimik mik mik mik

mikifare re re re

reklamlar lar lar lar

koca karılar

 

 

 

Bir İki Üç Tekerlemesi

 

 

Bir İki Üc

bir iki üc

söylemesi çok güç

sana verdım bir elma

adını koydum fatma

cık cık cık

fatmacık

sana dedim

sen çık

ÇOCUK OYUN TEKERLEMELERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir