UYGULAMA – SORUN ÇÖZME SÖZLERİ

SORUN ÇÖZMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

SORUN ÇÖZME SÖZLERİ

Bilgi esas şey değildir, eylemler esastır. Afrika Kültürü

Ne kadar yaparsan o kadar olursun. Angie Papadakis

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündükle­rini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Confucius

Hayatın arenasında onurlar ve ödüller yaptıkları ile kendilerini göste­renlerin elindedir. Aristotales

Yiğit meydanda belli olur. Kazak Atasözü

Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, yatarak yapabileceğin hiç­bir şeyi oturarak yapma. Çin Atasözü

Deviri arttırmayı durdurup vitesi atmanın gerektiği zaman mutlaka ge­lecektir. David J. Mahoney

Asla iki kötülüğü bir defada uygulama. Tallulah Bankhead

Reaksiyon gösterme yerine aksiyon alma cesaretin olsun.Earlene L. Jenks

Ağır söz veren, hızlı iş yapar. J. J. Rousseau

Hayat hareket, hareketsizlik ölümdür. Lewis Morris

Olduğunuz yerde durarak ayağınızı sakatlamazsınız. Hızlandıkça aya­ğınıza bir şey olmasının şansı artar ama bir yerlere gitme şansınız da artar. Charles F. Kettering

Pratiğe dönüştürülen büyük düşünceler, büyük işler anlamına gelir. Hazlitt

İdealist kısa dönemi düşünmez. Çıkarcı uzun dönemi önemsemez. Gerçekçi ise kısa dönemde yapılan ve yapılmayanların uzun dönemi belirlediğine inanır. Sydney J. Harris

Bütün söylediklerinden sonra uygula zira uygulananlara göre söyle­nenler daha fazladır. A.B.D. Atasözü

Eylemle sonuçlanmamış bir fikir pek bir şey ifade etmez. Bir düşünce eseri olmayan eylemler de bundan farklı değildir. Georges Bernanos

Doğru yolda olsanız bile, eğer orada öylece beklerseniz ezilirsiniz. Will Rogers

İnsanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; Doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir. Goethe

Devri arttırmayı durdurup vitesi atmanın gerektiği zaman mutlaka ge­lecektir. David J. Mahoney, Jr.

Düşündüklerimiz ve inandıklarımız önemli değildir. Asıl önemli olan­lar yaptıklanmızdır. John Ruskin

İşini erteleyen insan, işinin hiçbir zaman yapılmaması riskine giren in­sandır. Charles Baudelaire

Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin. H. Jackson Brown

Eylemle sonuçlanmamış bir fikir pek bir şey ifade etmez. Bir düşünce eseri olma­yan eylemler de bundan farklı değildir.Georges Bernanos

Hiçbir şey yapmamak, yapılanların en yaygın olanıdır. Jerry Brown

Yaptıklarımız bizi oluşturur, biz de yap­tıklarımızı. George Eliot

İş hayatının ruhu hızlı olmaktadır. Chesterfield

Komedi, iyimserliğin eyleme dökülmesidir. Robin Williams

Başarılı bir hareket başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vu­rulduğunda başı ile, orta kısmına vurulduğunda hem başı, hem kuyru­ğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır. Sun

Yaşamdaki kalıcılık ancak hareketle kaimdir. Guyau

Hayatta en büyük zevk, başkalarının yapamayacağınızı söylediği şey­leri yapmaktır. WalterBagehon

Aktivite, dikkatin yaptığından daha fazla insanın geleceğini kurtarmış­tır. Vauvenargues

Genelde, yapmanız gereken şey yapabileceğiniz şeydir.Elenor Roosevelt

Kendimi başarılı görüyorum… Diğer insanlar da mutlaka benim düşün­düklerimi düşünmüşlerdir. Farkımız; ben düşündüklerimi uyguluyo­rum onlar ise uygulamıyor. NolanBushnell

Küçük bir fikrin arkasındaki aktivite, bir dahinin uygulanmayan pla­nından daha üretkendir. James A. Worsham

Kişinin kendi ilkeleri uğruna savaşması, bu ilkelerle ahenk içinde ya­şamasından daha kolaydır. Alfred Adler

Eylem halindeki cehaletten daha korkunç bir şey olamaz.

Bizi esas yoran yaptığımız iş değil, yapmadan kenarda bıraktığınız iş­lerdir. Ebner-Eschenbach

Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak, kendimizi hayretler için­de bırakacak sonuçlar alırız. Thomas Edison

Hayatta ne yapacağını pek çok insan bilir ama bildiğini yapan insanla­rın sayısı çok azdır. Anthony Robbins

Eğer ilk seferde başarılı olursan, şaşkınlığını saklamaya çalış. Anonim

Yapılacakları daima tarih sırasına göre yapmaya çalış; böylece kafan daha az karışır. Anonim

Verimlilik kalıtsaldır. Anonim

Kumdaki ayak izleri asla oturarak yapılamaz. Anonim

Bir şeyin doğrusunu yapmak, o şeyi niçin yanlış yaptığınızı açıklama­ya göre daha az zaman harcatır. Henry W. Longfellow

İyi yapmak, iyi söylemekten daha iyidir. B. Franklin

Daima doğruyu yap bu bazılarını sevindirir ve diğerlerini şaşırtır. Mark Twain

Çözdüğüm her problem bir kural oldu ve sonradan diğer problemleri çözmeye hizmet etti. Rene Descartes

Hataların tümü yapılmayı beklemektedir. SavieUy Grigorievitch

Bana bir müze verin ve ben onu doldurayım.  Picasso

Yap ya da yapma. Uğraşıyorum deme. Yoda

Başarının %5’i yapmayı bilmekten, %95’i yapabilmekten oluşur. Fransız deyişi

İyi insanlar bir şey yapmadığında, kötü üstün olur. Thomas

Daha hızlı yazan herkesten daha iyi yazabilirim ve daha iyi yazabilen herkesten daha hızlı yazabilirim. A. J. Liebling

Eğer bir adam yapabileceğinin en iyisini yaparsa, başka ne istenir? General Patton

Pratik, mükemmelliği sağlar. İngiliz Atasözü

SORUN ÇÖZMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir