TEHLİKE SÖZLERİ

TEHLİKELERLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

TEHLİKELERLE İLGİLİ SÖZLER

Sayfamızda tehlikeli durumlarla ilgili sözler, tehlikede olmakla ilgili sözler, tehlikeyle ilgili sözler yer almaktadır.

Asla tütün çiğneyen bir adamın suratına tokat atma. Abe Martin

Tehlikede olanlar, bacaklarıyla düşünürler. Ambrose Gwinnet Bierce, Amerikalı yazar ve gazeteci.

Müşterek tehlike, birbirinin can düşmanı olanları bile bir araya getirir.  Aristoteles ya da kısaca Aristo Antik Yunan filozof.

Geçmiş tehlikelerinden biri köle olmaktı, geleceğin ki robot olmaktır.  Erich Fromm, Yahudi kökenli Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozoftur.

Tehlikeye atılmadan önce, cesur olup olmadığımızı bilmeliyiz. François VI, Duc de La Rochefoucauld ya da Prince de Marcillac Fransız yazar.

Zamanımızdaki en büyük tehlike, diğerlerinden farklı olmak isteyenlerin çok az sayıda olmasıdır. John Stuart Mill, İngiliz filozof, politik ekonomist, parlamento üyesi ve devlet memuru.

Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir. Jean de La Fontaine Fransız şair ve yazar.

Istırap sız, tehlikesiz bir hayat umma.  George Gordon Byron, daha sonra Noel, 6. Baron Byron FRS Anglo-İskoç şair ve Romantizm akımının önde gelen simalarındandı.

Büyük tehlikeler, büyük insanları yıldırmaz. M. Morstan

Tehlikelerden kaçmakta aşırı telaşa düşmek, kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. Michel de Montaigne, 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilemez. Publilius Syrus Yazar

Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır: Birbirini tanımayan insanlar arasında, kardeşlik meydana getirir. Victor Marie Hugo Romantik akıma bağlı Fransız şair, romancı ve oyun yazarı.

Neden açıldığını bilmediğiniz bir kapıyı sakın kapatmayın. Gilbert Keith Chesterton, İngiliz yazar.

Senin ödeneğine sahip olan eli ısırma. Anonim

Mazeret, korku veya hastalıktır. Hz. Muhammed, İslam’ın kurucusu ve merkezindeki kişi.

Borç size sıkıntı yaratır, eğer bu sizin doğanızda var ise, komşularınıza borç vermeyin. Joseph Rudyard Kipling, İngiliz şair, roman ve hikâye yazarı.

Hiç bir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip oldu­ğunuz tek fikirse! Émile-Auguste Chartier, Fransız felsefeci, eğitimci ve yazar.

Denizin durgunluğu dalgalara gebedir. Rabindranath Tagore, Hint yazar.

Tilki tilkiliğini bildirene kadar, post elden gider. Türk Atasözü

Vakitsiz öten horozun başını keserler. Türk Atasözü

Büyük ağaçları küçük darbeler devirir. Benjamin Franklin, ABD’li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim insanı, siyasetçi ve diplomattır.

Asla tek elle iki kurbağa yakalamaya uğraşma. Çin Atasözü

Düşmanın okundan kurtulmak kolaydır ama dostun mızrağından sakınmak zordur. Çin Atasözü

Bir adamın gölgesinden ve bir arının sokmasından sakın.Burma Atasözü

Uzaktaki su, acil susuzluğu gideremez. Çin Atasözü

Önünden gelen bir mızraktan korunmak kolaydır fakat arkandan atılan oktan korunamazsın. Çin Atasözü

Şapka altında kurt yok deme, çene altında düşman yok deme.Kırgız Atasözü

Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at koşturma. Kırgız Atasözü

Suyun girdabı, ihtiyarın bedduası tehlikelidir. Kırgız Atasözü

Sirke ham olursa kendi kabını yarar. Özbek Atasözü

Gözlerin açık olarak bir yılan çukurunun içine yürüme.Somali Atasözü

Eğer yaşama tek bir açıdan bakarsan, tehlike için daima sebep olacaktır. Elizabeth Bowen Roman yazarı

Sadece gece nehri geçmeye çalışan bir kişi gün ışığının kıymetini bilir. Çin Atasözü

Altından kendini gözet. Zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sun­mazlar. Cenab Şahabeddin, şâir, yazar.

Kurnaz bir tavşan mağarasına üç kapı açar. Çin Atasözü

Uyuyan bir aslanı uyandırma. Çin Atasözü

Bir dostun terasında gülmelisin; ama onun uyuma odasında gülmemelisin. Kenya Atasözü

Kötü yabani ot, çok sayıda kötü yabani ot üretir. Malta Atasözü

Nehri geçinceye kadar timsahı aşağılamamalısın. Haiti Atasözü

Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir. Jean de La Fontaine Fransız şair ve yazar.

Tek kitaplı adamdan kork! Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell, Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen.

Bir başkasından daha kurnaz olabiliriz ama herkesten kurnaz olamayız. Jean de La Fontaine Fransız şair ve yazar.

Boş teneke çok tıngırdar. Türk Atasözü

Bir kurt, diğer bir kurdu yemek istemez. Rus Atasözü

Mucizelere güvenerek tehlikeli yerlerde durma. Arap Atasözü

Köpeğin kuyruğuna basma ki seni ısırmasın. Kim S. Cameron Profesör

Bir inek bağlandığı yerde otla malıdır. Sierra Leone Atasözü

Doğa insan yok olduktan sonra da yaşar, ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. Dr. Paul Ehrlich Biyolog

Bir söz ki söylemesen de olur, söyleme! Bir iş ki yapmasan da olur, yapma! Rabindranath Tagore, Hint yazar.

İnsan tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz. François VI, Duc de La Rochefoucauld ya da Prince de Marcillac Fransız yazar.

Sakın ahlak kurallarını çiğnemeyin, çünkü öcünü çabuk alır. Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rus yazar.

Küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. Benjamin Franklin, ABD’li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim insanı, siyasetçi ve diplomattır.

Komşunun duvarının yanması seni de ilgilendirir. Quintus Horatius Flaccus, Augustus döneminin en önemli Romalı şairiydi.

TEHLİKE İLE İLGİLİ SÖZLER

Her ormanı boş sanma, belki kuytuluklarında bir kaplan uyuyordun. Şeyh Sadi-i Şirazi, Fars şâir ve İslam âlimi.

Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir. H. Jackson Brown yazar

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsü dür. Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar, filozof, gazeteci ve Alman Edebiyatının ilk önemli eleştirmenidir.

Kendinize hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde özgürlüğünüzü de yitirirsiniz. M. E. Von Eschenbach

Fırtınalı günde sazdan dam yapılmaz. İrlanda Atasözü

Atı nasıl süreceğinizi bilmek yeterli değildir, nasıl düşmek gerektiğini de bilmelisiniz. Meksika Atasözü

Kişi için herhangi biri tarafından aldatılmak kolay değildir ama kendi­si tarafından… Ralph Waldo Emerson Amerikan düşünür, yazar.

Su sakin olduğunda, orada timsah olmadığını sanma. Malezya Atasözü

Biçim, işlevi takip eder ve sıkça onu yok eder. Anonim

Bedava tavsiye daha fazla maliyet yaratır. Anonim

 

TEHLİKELERLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir