İNSANLIK SÖZLERİ

insanla ilgili sözler

İNSANLAR İLE İLGİLİ SÖZLER

İnsanların en büyüğü ile en küçüğü, en iyisi ile en kötüsü, hep aynı kökten gelmedir. Holderlin

Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşa­yan insandır. Goethe

Bilim, sanat ve felsefe insanı insan yapan alanlardır. Anonim

İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey. Anonim

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenargues

İnsan her yerde aynı insandır; bir insanın yaratılışında asalet yoksa, ka­inatın tacını giyse yine de çıplak kalır. Montaigne

İnsan ırkının terbiyesini fazla büyütme. H.L. Mencken

İnsan hayata bağışlanmış değil, ödünç verilmiş bir canlıdır.Publilius Cyrus

Ey diken arayan kimse! Cennete girsen bile, orada senden başka diken bulunmaz. Mevlana

İnsanlar yüksek mevkilere ulaştıkça tanrılaştıklarını zannederler, düş­tükleri zaman insanlıklarının da elden gittiğini görürler. Sokrates

İki güneşimiz vardır; bir dışarıda diğeri ise içimizde. Dışarıdaki sol­dukça içerideki daha çok ışıldar. Zen Deyişi

Yanlış yapmayan insan yoktur. İnsanlık yanlışını kabul ve düzeltmek­le olur. A. Einstein

Gündüz onurlu kişi için, gece hırsız içindir. Euripides

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kan­dilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir. İbn4 Sina

Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyor, hiçbir şeyin değerini bil­miyorlar. Oscar Wilde

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlâna

Gerçek olan bir tek yarış vardır, insanlık yarışı. George Moore

İNSANLIK SÖZLERİ

Bir farenin şahidi, bir başka faredir. Ethiopia Atasözü

Bozulduğu zaman, insandan daha korkunç yaratık yoktur. Sophokles

İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin. Ve insan odur ki, inci­tilmeye müstahak olanı incitmesin. Mevlâna

Her ne arar isen kendinde ara. Hacı Bektaş Veli

Bir keşiş suyu omuzlarına taşır; ikisi taşıma işini bölüşürler, üçü bir araya geldiğinde ise susuz gitmek zorundadırlar. Çin Atasözü

Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır. W. E. Channing

İnsanlarla birlikte büyüseler bile, kurdun eniği yine kurt olur.Sadi Sirazi

Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üze­redir. Çin Atasözü

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamış­tır. Çin Atasözü

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiş­tirmeyi düşünmez. L. Tolstoy

İnsanlar, güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine, dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir. Mevlana

Her insan tektir ve benzersizdir. Leo Buscaliga

İnsanlar, köprü kuracaktan yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. J.Newton

Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, fakat bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. İnsan gibi yaşamak. M. Luther King

Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz.La Bruyere

İnsan yeryüzünde olan şeyleri görmezlikten, bilmezlikten gelme hak­kına sahip değildir. Dostoyevski

Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını söyleme. J. K. Lavater

Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. Alfred de Vigny

Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içle­rinde insan yok. Mevlana

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabile­ceklerini söyleyen adamdır. Confucius

İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. Francis Bacon

Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konulan hep ot ve yem üzerine olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. Epictetos

Karamsar insan kendi kendinin en büyük düşmanıdır.Jerry P. Fleishman

İnsanlarla hayvanlar arasındaki bir fark da şudur: İnsanlar hayal için, hayvanlar ise gerçek için çarpışırlar. Gustave le Bon

Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. Shakespeare

Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler.F. Schiller

Bir ağacın önünden, onu sevmeden ve onun var oluşundan sevinç ve mutluluk duymadan nasıl geçebilir insan? Dostoyevski

Sen, insanlıkta güveni kaybetmemelisin. İnsanlık, bir okyanustur; ok­yanusun birkaç damlası kirli diye okyanus kirli olmaz. Mahatma Gandhi

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Mevlana

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için…W. Shakespeare

Nereye gidersen git, bütün kalbinle git. Confucius

Mucizeler çoktur; ancak hiç biri insan kadar olağanüstü değildir. Sophokles

Delilere çan takmaya kalksalar, demirin kilosu yüz milyon olur. Bulgar Atasözü

İnsanlıkla İlgili Güzel Sözler

İnsan demirden sert, gülden nazik. Kırgız Atasözü

Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan birçok insan vardır. Ama güneş her gün yeniden doğar. Seneca

İnsan gülümseyiş ile gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Byron

Akıllı bir adam için başını, aptal biri için sopanı salla. Arap Atasözü

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.F. Hölderlin

İnsanın kalbi ve denizlerin dibi anlaşılmazdır. Afrika Kültürü

İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. Francis Bacon

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum. Goethe

Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama büyük adam denir. Mencius

Öğrendiklerini bir saat gibi cebinde taşı. İkide bir saati olduğunu gös­termek isteyen insanlar gibi ortaya çıkarma. Eğer biri sana saati sorar­sa söylersin, ama her saat başında sorulmadan saat kulesi gibi ötme. Lord Chesterfield

Sağlam vücudun, ruhu da sağlamdır. Kırgız Atasözü

İnsanlar başkalarının kusurlarını görmek hususunda keskin gözlere sa­hip kartallara benzerler. Kendi kusurlarını görmekte ise basını kuma gömen deve kuşuna. Anonim

İyi düşünür, fena hareket ederiz. İkisini nefsinde birleştiren insan; bir istiridye kabuğu içindeki nadir bir inci tanesi gibidir. Bir insan ne ka­dar fazla şeyden utanırsa o kadar hürmete layıktır. Bernard Shaw

İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendisi hakkında düşündükleriy­le ölçülür. Pollock

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. Türk Atasözü

Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

İnsan yaratılıştan iyidir. Kötülüğe yönelişi, dış tesirlerdendir. Lu Wang

Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur. Mark Twain

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.F. Hölderlin

Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

İnsanlardaki güçlü yanları araştır, zayıflıkları ve hataları değil. Çoğu­muz ne ararsak sonunda onu buluruz. J. Wilbur Chapman

Başkalarına olduğu kadar kendimize de yabancıyız. Montaigne

Küçük insanların büyük gururlan olur. Voltaire

anlamak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir