BİLGELİK SÖZLERİ

BİLGELİKLE İLGİLİ SÖZLER

Bilgelik ile ilgili sözler sayfamızda yer almaktadır. Bu sayfada bilgelik sözleri, bilgeler ile ilgili sözler, bilge ile ilgili sözler sizler için derlenmiştir.

BİLGELİKLE İLGİLİ SÖZLER

Bilge bir adam, adil bir şekilde kazanabileceğinden, gösterişsiz bir şekilde kullanabileceğinden, neşeyle dağılabileceğinden ve huzurla geride bırakabileceğinden daha fazlasını arzulamayacaktır. Benjamin Franklin

Aşırılık yolu bilgelik sarayına varır. William Blake

Korku batıl inançların temel kaynağıdır. Zulmün de birçok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. Bertrand   Rus seli

Yüzünde ışık olmayan, asla yıldız olamaz. Willlam Blake

Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, sonuncusu ise her şeyle uyuşmaktır. George Lichtenberg

Birini yutacakları zaman gözyaşı dökmek, timsahların bilgeliğidir. Francis Bacon

Bilgece bir cevap istiyorsan, akıllıca soru sormalısın. Goethe

Doğa bize bir ağız, iki kulak vermiş: Bir söylersek iki dinleyelim diye. Epiktetos

Bilge insan kendindekini arar, küçük insan’ başkalarındakini arar. Confucius

Bilgelik sonda başlar. Daniel Webster

Delphoi kehanetinde iki söz vardır ki insanoğlunun yaşamında çok işe yarar: “Kendini tam” ve “Hiçbir konuda aşırıya kaçma”. Kehanetteki tüm öteki buyruklar bu iki söze dayanır. Plutarkhos

Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. Bertrand Russel

Bilge bir adam, adil bir şekilde kazanabileceğinden, gösterişsiz bir şekilde kullanabileceğinden, neşeyle dağıtabileceğinden ve huzurla geride bırakabileceğinden daha fazlasını arzulamayacaktır. Benjamin Franklin

Epaminondas ’tan övgüyle söz eden Spintharos, “Onun kadar çok bilen ve az konuşan birine rastlamadım,” dedi. Plutarkhos

Gök sonsuzdur, yeryüzü ölümsüz. Nasıl böyledir peki? Kendileri için yaşamazlar çünkü… Bilge de bunun gibi en sona koyar kendini ve en öncedir asıl yeri. Yüceltmez benliğini ve sonsuzlar varlığını. Bensizdir bilge ve dopdoludur bu alemde. Lao Tzu

İnsanın kendi kusurlarını bilmesi ne büyük nimet… Marcus Tullius Cicero

Hükümdarlar, kendi yurdunda saygı görür, bilgin ise bütün dünyada.Hint Atasözü

Bilge olan kendisine sorar, Kaçık olan başkalarına. Henry Ornold

İnsan bilgeliği düşmanından bile öğrenebilir. Aristophanes

Bilgelik, ağlamayacak kadar gururlu, gülmeyecek kadar ciddi, kendinden başkasına gerek duymayacak kadar bencil bir hale geldiğinde bilgelik olmaktan çıkar. Halil Cibran

Suskunluk, gerçek bilgeliğin vereceği en iyi yanıttır. Euripides

Bilge kişi su gibidir, su ki, beslerken dört bir yönü, yarışmaz., tartış­maz şunu, bunu. Kibirsizce akar, seçmeden sağı solu, bu yüzdendir ki,cYola uyumludur yolu. İşte bilge kişi benzer şekilde, yaşar, doğayla iç içe. Düşüncesinde derin, verirken tarafsız, engin. Konuşurken doğru, ve yönetirken dürüst. Gündelikte yeterli ve edimlerinde tutarlı.. “Yeteneğince üretici, fırsatlar kadar girişimci. Ne kimseye üstün olma çabasında, ne de kimse ona üstün. Lao

Bilgelik ancak acı çekerek edinilir. Aiskhylos

Bilge dediğin, hem düşmanlarını sevebilmeli, hem de dostlarından nefret edebilmelidir. Friedrich Wilhelm Nietzsche

On beşimde kendimi öğrenmeye vermiştim. Otuzumda karakterim oluştu. Kırkımda kafamda hiçbir karışıklık kalmamıştı. Ellimde Tanrı Buyruğu’nu tanıdım. Altmışıma geldiğimde, duyduğum hiçbir şey huzurumu bozmuyordu. Yetmişimde ahlak ilkelerini çiğnemeden yüreğinim isteklerinin yolundan gidebiliyordum. Konfüçyüs

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur. Socrates

Bizim yolumuz ilim, irfan yoludur. İlimden gitmeyen yolun sonu ka­ranlıktır. Hacı Bektaşi Veli

Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır. Hz.Muhammed

Bilgeliğin şaşmaz belirtisi, sıradan olanda mucizevi olanı görebilmektir. Ralph Waldo Emerson

Bilgeliğin başlangıcı, şeyleri kendi doğru adları ile çağırmaktır. Çin Atasözü

Akıllı bir adam her şeyi bilmez, sadece aptallar bilir. Afrika Kültürü

İlmi ile amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. Gazali

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hep birlikte yanılmaları anlamına da gelebilir. Bertrand Russell

‘Kendini bilmek’ bir hastane yatağına benzer, temiz ama acı O. Van der Hallen

Bilgi ermişleri olmak elinizden gelmiyorsa, hiç değilse bilgi savaşçıla­rı olun. Nietzsche

Bilgeliğin kapısı asla kapalı kalmaz. Benjamin Franklin

İnsanlar vardır ki, ancak bir süreliğine ağızlarda dolaşan türkülere ben­zerler. La Rochefoucauld

İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey. Anonim

Bilginler, Nebilerin varisleridir. Hz. Muhammed

İnsanın kendisini yenmesi, zaferlerin en büyüğüdür. Platon

Dans eden bir yıldız doğurmak isteyen önce kendi içinde büyük taşkınlıklar ve kaos yaşamak zorundadır. Yalow

İşte benim sırrım, çok basit bir sır: İnsan ancak yüreğiyle doğru görebilir; öz, gözle görülmez. Antoine de Saint-Exupery

Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle, gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. E. E. Cummings

Başkalarının bizi kızdıran tarafları kendimizi anlamaya yol açar. Cari Jung

İçine koyacak şeyiniz varsa, bir günün bin cebi vardır. Nietzsche

Gereğinden fazla akıllı olmak, akıllıca değildir. Philippe Quinault

Bilgeliği sevmek için, bilgeleşmeleri gerekliydi. Schiller

Hiçbir şey bilmediğini bilmek, bilmektir. Bu gerçek bilginin anlamıdır. Confucius

Bilgelik ne zaman konuşman ve ne zaman susman gerektiğini bilmek­tir. Evangel

Acı insanı düşündürür, düşünce insanı bilgeleştirir, bilgelik yaşamı ko­lay kılar. John Patrick

Bilgenin ayak izlerini değil, onun aradığını ara. Basho

Bilgi diğerlerini inceler, bilgelik özneldir. Lao Tzu

Burnunun dibinde olanı görmek için fazla yetenek gerekmez, ama burnunu ne tarafa çevireceğini bilmek için epeyce bir yetenek gerekir. W.H. Auden

En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir. Euripides

Hızlı ve uzun yol almak istiyorsanız, üstünüzdekileri çıkarıp hafifleyin. Tüm hınçlarınızı, kıskançlıklarınızı, hoşgörüsüzlüklerinizi, bencilliklerinizi ve korkularınızı atın üstünüzden. Cesare Pavese

Sabır bilgeliğin arkadaşıdır. St. Agustine

bilgelikle ilgili güzel sözler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir